personligt brev

Hur skriver man ett personligt brev?

Tips för ditt personliga brev

SE DIG SJÄLV SOM en produkt som du ska sälja till företaget. I ditt personliga brev finns plats för alla de intressanta saker som du vill komplettera ditt CV med och berätta mer om för att skapa ett in- tresse runt dig som person. Här finns mer utrymme att beskriva din personlighet och vad som gör dig lämplig för jobbet. Berätta dock inte hela din livshistoria. I slutändan ska det vara ett personligt brev, inte en biografi. Det är viktigt att du redan i den första meningen gör dig intressant och sedan snabbt följer upp och säljer in dig själv. Det personliga brevet ska skapa en röd tråd och gör läsaren nyfiken. Rekryteraren ska vilja läsa hela brevet och dessutom vilja träffa dig.

Skapa en röd tråd i ditt personliga brev

Var beredd att ändra i ditt brev så att det blir kopplat till den aktuella tjänsten du söker. Läs igenom platsannonsen och skapa dig en bild av den personprofil som söks. Leta efter nyckelord i annonsen som du anknyter till i ditt brev. Du kan dessutom gå in på företagets hemsida för att få en bild av företagskulturen. Att även ringa företaget gör att du enkelt kan skapa dig en bild av vilken typ av person som efterfrågas. Se dock till att vara föreberedd när du ringer och ställ inte frågor om sådant som annonsen svarar på. Om du får en bra kontakt med den person du pratar med, kan du sedan även hänvisa till samtalet i brevet.

Formalia

Ange mottagarens adress till höger. Skriv en tydlig rubrik. Skriv dagens datum i sidhuvudet. Låt alltid minst en person läsa igenom texten innan du skickar in den, så undviker du enkla stavfel och missar.

Inledning

Du skall med ett par meningar väcka intresse hos den som läser din ansökan. Inled gärna med att berätta varför du är rätt person för tjänsten. Hänvisa gärna till ett telefonsamtal eller tidigare kontakt (t ex arbetsmarknadsdag) du haft med företaget. Syftet med brevet är att förmedla varför du skall komma ifråga för tjänsten. Här kan du fördjupa informationen om det i ditt CV som du vet att företaget är intresserat av. Tänk bara på att inte upprepa utan att fördjupa och komplettera ditt CV. Tryck på den nytta som du för med dig till företaget!


Vi hjälper dig vidare mot drömjobbet!

Vi på CareerBuilder.se vill gärna hjälpa dig vidare i karriären. Klicka på knappen nedan, fyll i dina uppgifter och önskade jobbtitlar så skickar vi dig tips på passande lediga jobb, lagom till att ditt personliga brev och CV är uppdaterat och redo att möta världen!

 

Personligt brev exempel:


"Efter kontakt med dig, under arbetsmarknadsdagen i Stockholm, förstod jag att jag var rätt person för tjänsten ni utlyst. Med mina djupa kunskaper inom logistik, relevanta erfarenhet och med min kreativitet anser jag att jag är en lämplig kandidat för tjänsten."

Fortsätt följa upp de nyckelord/krav som presenterats i annonsen och/eller i ditt CV, knyt an till vad du gjort tidigare.

Till exempel:
"Ni specificerar i annonsen att det är viktigt att man skall kunna kommunicera budskap på rätt sätt till rätt målgrupp. Då jag under min studietid var redaktör för studentkårens tidning har jag både läst kurser och fått praktisk erfarenhet av att kommunicera med stora målgrupper."

 

Personligt brev mall

Ett tips för att spara tid i ditt jobbsökande är även att ta fram en bra mall för ditt personliga brev som du sedan enkelt kan anpassa för varje arbetsgivare.

 

Läs mer här om hur du skriver ett CV och exempel på CV mallar.

 

Vi hjälper dig vidare mot drömjobbet!

Vi på CareerBuilder.se vill gärna hjälpa dig vidare i karriären. Klicka på knappen nedan, fyll i dina uppgifter och önskade jobbtitlar så skickar vi dig tips på passande lediga jobb, lagom till att ditt personliga brev och CV är uppdaterat och redo att möta världen!