Skip to Content

Kakor på CareerBuilders webbplatser

Första parts kakor

Kaknamn

Kaktyp/-syfte

Insamlad information

Kakors varaktighet

CB_SID

Sessionsidentifierare

Kommer ihåg användarnamn och lösenord så att vi kan förse dig med säkra sidor utan att be dig logga in upprepade gånger.

Session: Utgår när webbläsaren stängs, eller efter 12 timmars inaktivitet för en arbetssökande eller 30 minuters inaktivitet för en arbetsgivare.

BID

Användaridentifierare

Identifierare som tilldelas varje webbläsare första gången den besöker webbplatsen. Denna används för att känna igen återvändande användare och visa användaren jobbrekommendationer och annat användarspecifikt innehåll baserat på tidigare visade jobb och tidigare sökningar efter jobb samt annat som tidigare utförts av användaren på webbplatsen.

Permanent: Utgår 1 år från inställning eller uppdatering.

JDP

Användartypidentifierare

Anger om en användare är arbetsgivare eller arbetssökande, så att användaren kan ledas från sida till sida på webbplatserna i enlighet därmed.

Session: Utgår när webbläsaren stängs.

mxsl and mxdl

Inställningar för rutnätskontroll

Tar fram de nuvarande inställningarna i visningsrutnäten såsom sidnummer och sortering så att sidorna visas korrekt.

Session: Utgår när webbläsaren stängs.

PU

Pop-under

Kontrollerar huruvida användaren redan har sett ett pop-under-fönster under nuvarande session.

Session: Utgår när webbläsaren stängs.

Tredje parts kakor

Kaktyp

Insamlad information

Webbanalys

Fastställer unika besökare till webbplatserna och samlar in information om varifrån besökaren kom, uppgifter om användarens besök på webbplatserna (även IP-adresser), hur länge besökaren blir kvar på webbplatserna och vilka resurser besökaren använder sig av på webbplatserna. Dessa kakor kan fortsätta att spåra en användare på tredje parts webbplatser som har samma webbanalystjänster.

Banderollannonsering

Spårar banderoller som visas för en användare, antalet visningar av banderoller, typer av banderoller som visas för en användare och eventuella användarinställningar eller data knutna till banderoller.

Omriktning

Spårar de webbplatser som en användare besöker på webben så att relevanta annonser kan visas baserat på vilka typer av webbplatser som användaren har besökt, artiklar som användaren har läst eller inköp som användaren har gjort.

Pixelspårning

Spårar huruvida en användare har besökt en tredje parts webbplats från en av webbplatserna i syfte att följa upp en platsannons eller annan annonskampanjs effektivitet.

Verktygsinställningar

Spårar inställningar som en användare har ställt in för tredje parts verktyg på webbplatserna.