Skip to Content

Lediga jobb inom Utbildning - Skola

Vad innebär det att jobba inom Utbildning och Skola?
De flesta sysslor vi utför bygger på kunskap och oavsett om den är praktisk eller teoretisk så är det något som ofta lärs ut. I alla tider har det funnits ett behov av människor med pedagogiska färdigheter som kunnat sprida kunskap till andra.

Som lärare eller utbildare och som skolledare för man denna tradition vidare, ofta utifrån de senaste rönen inom pedagogik och de områden som man specialiserat sig att undervisa inom. Utbildningsvärlden är stor och det finns många olika karriärer och arbeten att välja mellan.

Vad innebär en karriär inom Utbildning och Skola?
Har man väl fått in en fot i utbildningsväsendet kan man ofta, genom vidareutbildning och goda prestationer som pedagog, ta sig vidare mot andra utmanande och högre avlönade arbetsuppgifter. Att vara en bra pedagog handlar om social förmåga, sakkunskap och om att vara väl insatt i de metoder som skapar en bra miljö för lärande för en specifik grupp av människor.

Det finns alltid en efterfrågan på duktiga pedagoger. Även företag betalar ofta bra för utbildare som kan skapa ekonomiska värden genom att ge anställda nya, eller vässade, färdigheter.

Lärare
Lärare är ett begrepp som kan användas väldigt brett om alla som helt enkelt lär ut något. I den här texten handlar det dock om någon som erhållit lärarexamen, blivit legitimerad och arbetar med undervisning inom skolväsendet. Utbildningens längd kan variera lite, det rör sig om mellan 3.5 till 5.5 års högskolestudier.

Eftersom skolorna har fri lönesättning kan en karriär inom detta yrke handla om att man byter till mer och mer attraktiva tjänster eller förhandlar sig till högre lön. Man har även möjlighet att vidareutbilda sig till skolledare och söka högre tjänster inom utbildningsväsendet.

Rektor
Som rektor har man det övergripande ansvaret för den ganska stora arbetsplats som en skola ofta är. De gäller att kunna möta medarbetare inom flera olika yrkesroller och bidra till att skapa ett bra klimat på arbetsplatsen. Det handlar om att vara såväl analytisk som kommunikativ och om att ha förståelse för både budgetramar och den löpande verksamheten.

I regel påbörjar man en skolledarutbildning på uppdrag av sin arbetsgivare efter det att man redan fått en ledningsfunktion på arbetsplatsen. Utbildningen kan man ofta delta i samtidigt som man arbetar.

Förskollärare
För att få yrkestiteln förskollärare behöver man ha erlagt examen från förskollärarprogrammet. Då är man rustad för att skapa ett utvecklande pedagogiskt sammanhang och en trygg miljö för barn från ett till sex års ålder.

Möjligheterna att med tiden få utökat ansvar är goda inom detta yrke även om de flesta kanske inte väljer det på grund av just karriärmöjligheterna. Arbetsuppgifterna handlar inte bara om kontakter med barn utan även om samtal med deras föräldrar och andra vuxna som arbetar i anslutning till en förskola.

Specialpedagog
Specialpedagoger skrider till verket där den vanliga pedagogiken inte räcker till. Det handlar ofta om pedagogiska utmaningar i form av elever som har särskilda behov. En specialpedagog kan i vissa fall ersätta en ordinarie lärare men i regel arbetar de på ett mer övergripande plan med att skapa upplägg och miljöer som gynnar lärande under lite svårare förhållanden.

Specialpedagogik är en vidareutbildning som man kvalificerar sig för efter en lärarexamen och tre års erfarenhet inom läraryrket. Specialpedagoger bör också hålla sig uppdaterade inom de senaste rönen när det gäller forskning inom pedagogik.

Utbildare
Skillnaden mellan någon som utbildar och en lärare är att man som utbildare ofta jobbar mot företag och organisationer och inte utifrån en fastställd läroplan. Man kan även meritera sig inför en position inom detta yrke på många andra sätt än genom lärarprogrammet. Som instruktör nischar man ofta in sig på särskilda frågor och bör då vara en expert inom sitt område. Inom RFSL är det till exempel utbildarna som undervisar i sex och samlevnadsfrågor. Denna yrkestitel kan man ofta få genom en internutbildning på det företag där man fått en anställning.