Skip to Content

Lediga jobb inom Telekommunikation

Vad innebär det att jobba inom Telekommunikation?
Som namnet antyder så handlar ämnet om kommunikation över stora avstånd. Dagens teknik har medfört många yrkesmöjligheter inom området och innefattar leverantörer av både utrustning och tjänster samt annan spännande verksamhet inom telekombranschen.

Du som är intresserad av ämnesområdet kan studera allt från traditionell teleteknik inom elektroteknik och systemteknik till datavetenskap, datateknik eller informationsteknologi. Idag finns ett stort antal utbildningar att välja på och du kan välja inriktning och specialisera dig så att du får den yrkestitel du helst vill ha. Inom teknik och kommunikation finns många intressanta uppgifter.

Vad innebär en karriär inom Telekommunikation?
Med en bra utbildning i grunden har du goda chanser att avancera inom området. Teknikutvecklingen i samhället har fört med sig ett ökat behov av arbetskraft inom telekommunikation och med en tydlig målbild redan vid examen så kan du snabbt jobba dig upp. Det är bra att välja inriktning tidigt och arbeta efter en långsiktig plan. Ju bättre du är inom din yrkesgren, desto högre efterfrågan kommer det att bli på dina specialkunskaper. Alla yrken kräver att man blir varm i kläderna innan man kan börja klättra på karriärstegen.

Telekomtekniker
Som telekomtekniker så jobbar man ofta med installationer inom olika företag. Det kan handla om att bygga nät för överföring av data och media men också installationer av till exempel larmanläggningar kan komma ifråga. Du behöver ha bra kunskap om hur el fungerar och ett djupgående intresse för teknik. Både jobb med trådlös och bunden kommunikation kan bli aktuellt och därför är det bra om du är intresserad av programmering likaväl som kabeldragning. För att jobba inom yrket så kan du utbilda dig genom förberedande kurser och senare yrkeshögskolan. Arbetsmarknaden för yrket ser bra ut.

Teleingenjör
En teleingenjör är ansvarig för driften av kommunikationssystem. Detta omfattar allt från felsökning till reparationer och driftsättning av system. Arbetsplatserna kan se olika ut men det är vanligt att teleingenjörer jobbar för Försvarsmakten eller operatörer inom telekom området. Det är ett varierande jobb där vissa arbetsuppgifter till och med kan förekomma på hög höjd. Du utbildar dig genom att gå en teknisk linje på gymnasiet och sedan ta en ingenjörsexamen vid högskola. Framtiden ser ljus ut för yrket på den svenska arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna är goda.

Nätverkstekniker
Om du har ett brinnande intresse för datorer så kan du utbilda dig till nätverkstekniker. Vägen till yrket kan se olika ut men det är vanligt att läsa studieförberedande kurser på gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning för att sedan gå vidare med högskola. På högskolan kan du sedan ta examen på kandidat-, master- eller magisternivå. I det här yrket så arbetar du med att installera och underhålla nätverk hos myndigheter och företag, och det gäller att du är intresserad av programmering. Arbetsmarknaden för tekniker inom nätverk och IT bedöms som god.

Höghöjdstekniker
När du jobbar som höghöjdstekniker så utför du montage av kommunikationsutrustning på höga höjder. Ibland får du montera antenner eller hjälpa till att reparera master, andra gånger kanske du mäter in antennsystem eller utför underhåll på utrustning som är monterad på master. Det krävs både styrka och en särskild utbildning för att jobba på hög höjd. Du bör ha en dokumenterad teknisk utbildning i ryggen innan du går kursen för höghöjdsarbete. För den kursen krävs läkarintyg på att du är fullt frisk och kapabel att genomföra den. Arbetsmarknaden ser stabil ut.

Fiberprojektör
De stora satsningar som görs på utbyggnad av bredbandsfiber i Sverige ökar också efterfrågan på fiberprojektorer. På yrkeshögskolan kan du gå en ettårig utbildning som ger dig behörighet att arbeta som fiberprojektör. Med den yrkestiteln kommer du att ha hand om allt från förplanering till driftsättning av bredbandsfiber. Processen omfattar både upphandling av projektet, kontrakt, planering av materialåtgång och att fungera som en bra arbetsledare. Därför bör du vara flexibel, lyhörd och bra på att organisera. Arbetsmarknaden bjuder på fina möjligheter för dig som vill jobba med bredbandsfiber.