Skip to Content

Lediga jobb inom socialt arbete

Vad innebär det att jobba inom Socialt arbete
Är du intresserad av att hjälpa människor med problem och är du en god lyssnare? Då kan yrken inom socialt arbete vara något för dig. Här träffar du dagligen människor som är i behov av extra stöd och hjälp.

Du arbetar mycket genom samtal med individen men det krävs också många förebyggande insatser. Arbetet innebär att du skapar en vägledningsplan, genom socialt stöd och service, för en individ eller familj samt att detta arbete följs upp. Det är dessutom bra om du är intresserad av samhällsfrågor.

Vad innebär en karriär inom Socialt arbete
Med en examen i socialt arbete har du många olika karriärmöjligheter. Du kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, habilitering, skolan och sjukvården. De flesta jobb finns inom den offentliga sektorn, men det finns även möjligheter inom den privata sektorn. Du kan till exempel arbeta med personalfrågor och hälsa på ett företag.

När du har byggt upp en erfarenhet inom yrket finns det stora möjligheter att arbeta som chef på en avdelning. Har du ett brinnande samhällsintresse och är intresserad av vissa frågor kan du även arbete politiskt.

Familjerådgivare
I arbetet som familjerådgivare innebär det att du arbetar med par som har problem i sin relation. Det kan vara problem som handlar om allt ifrån ekonomi, oenighet om hur man ska uppfostra sina barn till att försöka lösa situationer som exempelvis involverar otrohet.

Familjerådgivaren arbetar med att ge råd och försöker även hitta lösningar till par som fortfarande är tillsammans men även åt par som redan har bestämt sig för att gå skilda vägar. För att arbeta inom detta yrke krävs det eftergymnasiala studier. Många är utbildade psykologer, psykoterapeuter eller socionomer.

Kurator
Ibland kan det både vara viktigt och kännas skönt att prata om sina problem. Då kan man behöva en kurator som lyssnar och hjälper till i denna process. I detta yrke arbetar du med att stödja människor som har det tufft. Om du arbetar på en skola som skolkurator arbetar du även förebyggande och främjande för elever.

Ofta har du ett nära samarbete med andra yrkesgrupper och instanser, som till exempel habilitering, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. En högskoleutbildning i socialt arbete eller psykologi krävs, till exempel socionomutbildning.

Socialsekreterare
För att arbeta som socialsekreterare innebär det att du arbetar inom kommunens socialtjänst. Du träffar många olika slags människor och vad som är gemensamt är att de behöver någon form av stöd. Det kan vara missbrukarproblem eller andra svåra situationer som de behöver få råd och hjälp med.

En viktig del i arbetet är att arbeta förebyggande med stödinsatser. Att göra utredningar om socialbidrag utgör också en stor del av detta arbete. För att arbeta inom yrket krävs en högskoleutbildning inom socialt arbete, som till exempel en socionomexamen.

Socionom
Vill du göra en stor samhällsinsats och arbeta med utsatta människor? Då ska du definitivt studera till socionom. Med en socionomexamen har du många olika karriärmöjligheter, som till exempel att arbeta som socialsekreterare, enhetschef, kurator, handledare, behandlingsassistent, fältassistent eller med flyktingar.

Möjligheterna är många och den gemensamma nämnaren är att du måste tycka om att både möta och arbeta med människor som är i behov av råd eller extra stöd. Arbetet innebär att du har ett helhetsperspektiv om både människan och samhället. Socionomutbildningen är en högskoleutbildning som är på 3,5 år.

Behandlingspedagog
För att kunna arbeta som behandlingspedagog är det viktigt att du tycker om att ha ett nära samarbete med människor. Det krävs därför att du är duktig på att kommunicera. Du måste snabbt kunna bilda dig en uppfattning om livssituationer och vilka stödinsatser som krävs. För varje patient krävs det en individuell behandlingsplan, som du själv utvecklar. Det finns en rad olika utbildningar inom yrket. Det vanligaste är att du har en socionomexamen från högskola, men det finns även andra utbildningar inom till exempel yrkeshögskola.