Skip to Content

Lediga jobb inom Sjukvård - Hälsovård

Vad innebär det att jobba inom Sjukvård och Hälsovård?
Att jobba med Hälso- och sjukvård kan innebära väldigt många olika saker. Det kan röra sig om allt från att du arbetar som läkare på ett sjukhus med mycket kvalificerade uppgifter, till att hjälpa gamla med personlig omvårdnad på ett ålderdomshem.

Det gemensamma är att man hjälper människor som ofta hamnat i en besvärlig situation och som de inte kan hantera på egen hand. Ett undantag från detta är arbetsmoment som syftar till att förebygga problem, antingen på individnivå eller genom att man är med om att utforma olika typer av information.

Vad innebär en karriär inom Sjukvård och Hälsovård?
Läkare och apotekare står naturligtvis inför helt andra karriärval än undersköterskor. Det är svårt att säga något som är generellt giltigt när det gäller detta område. Det första karriärsteget kan vara att komma in på den utbildning som krävs för att man ska kunna få en legitimation inom yrket.

Generellt sett kan man välja mellan jobb i både den offentliga och privata sektorn och det finns ett behov av vårdpersonal på alla nivåer. Läkarlinjen är en av de svåraste utbildningarna i landet att komma in på men som läkare har man goda karriärmöjligheter.

Sjuksköterska
Sjuksköterskor är en viktig yrkeskategori som kräver att man genomgått en 3-årig universitets- eller högskoleutbildning. Det finns stora möjligheter till specialiseringar inom yrket och de konkreta arbetsuppgifterna beror till stor del på inom vilket område man valt att arbeta. En förlossningssjuksköterska sysslar till exempel med helt andra saker än en sjuksköterska som specialiserat sig inom psykiatri, palliativ vård eller akutsjukvård.

Svenska sjuksköterskor har i regel lätt att få jobb i både Sverige och Norge och det finns goda möjligheter att nå högre befattningar med mer ansvar och bättre löneläge.

Undersköterska
Undersköterskor arbetar med enklare former av omvårdnad, ofta nära patienterna och som assistent till läkare eller sjuksköterskor ute på till exempel ålderdomshem eller i hemtjänsten. Gymnasiets vård- och omsorgsprogram är allt man behöver i utbildningsväg för att kunna få jobb som undersköterska. Internutbildning förbereder undersköterskor för medicinska uppgifter som till exempel såromläggning och att ge insulin.

En vanlig karriärväg är att man vidareutbildar sig till sjuksköterska men erfarenhet inom detta yrkesområde kan även vara meriterande på arbetsplatser som man kanske normalt inte förknippar med vård och omsorg.

Läkare
Läkare är en bred yrkestitel där arbetsuppgifterna varierar utifrån den specialisering man har och den typ av arbetsplats där man är verksam. Man kan syssla med allt från att möta och diagnostisera 20-30 patienter om dagen till att enbart analysera röntgenplåtar.

Det är läkarlinjen som gäller om man vill utbilda sig till detta i Sverige. Det är en prestigeutbildning som är svår att komma in på men karriärsmöjligheterna och löneläget efter examen är mycket goda. Inom denna yrkeskår kan man räkna med att få ett av det högst betalda lönearbetena på arbetsmarknaden.

Barnmorska
En barnmorska är en sjuksköterska som specialiserat sig på att bistå en familj som väntar barn med insatser före, under och efter barnafödandet. Barnmorskor är i regel utlokaliserade till sjukhus där det finns en BB-avdelning. Även områden som mödravård, abortrådgivning och gynekologisk omvårdnad kan ingå i en barnmorskas uppgifter och det är en del av yrket som även kan utföras på mindre vårdcentraler.

Specialistutbildningen är tillgänglig efter det att man varit verksam som sjuksköterska i minst 12 månader, den är på 1.5 år och leder till en yrkesexamen.

Apotekare
Att vara apotekare innebär att man genomgått en 5-årig universitetsutbildning och sedan fått sin yrkeslegitimation efter sex månaders praktik. Apotekarna är experter på läkemedel och läkemedelsanvändning. Inom yrket kan man jobba på apotek, på sjukhus eller inom forskning och utbildning samt inom läkemedelsindustrin.

Offentliga myndigheter är en annan vanlig arbetsplats för apotekarna. Apotekarutbildningen är EU-anpassad och det innebär att man har goda jobb- och karriärmöjligheter inom hela Europa. En receptarie arbetar inom samma verksamhetsområde men med mindre ansvarsfyllda uppgifter. Där handlar det om en 3-årig utbildning som kan byggas ut till en apotekarexamen.