Skip to Content

Senaste jobben

Revisorsassistent till KPMG!

Academic Work Linköping

Revisorassistent till Focus Revision

Academic Work Stockholm

Business Controller

Gazella Stockholm

Lediga jobb inom Redovisning - Revision

Vad innebär det att jobba inom Redovisning och Revision?
Att arbeta med redovisning eller revision innebär mycket arbete med siffror. Det här yrkesområdet passar därför dig som är både noggrann och analytisk. Du kan till exempel arbeta på ekonomiavdelningen på ett företag med bokföring och bokslut, göra budgetar och investeringsanalyser eller arbeta som revisor och granska olika företags bokföring.

Det är även många som arbetar som redovisningskonsulter och då är ute på olika företag och hjälper till med redovisningen. Om du har en examen inom företagsekonomi kan du arbeta med de flesta arbetsuppgifter inom branschen.

Vad innebär en karriär inom Redovisning-Revision
Jobb inom ekonomi finns överallt. I princip alla företag och organisationer behöver någon som sköter deras ekonomi, oavsett om de anställer någon eller hyr in en konsult. Du kan arbeta både inom den privata eller den offentliga sektorn.

Dina arbetsuppgifter skiljer sig mycket åt beroende på arbetsplatsens storlek och uppbyggnad. Du kan även arbeta som redovisningskonsult på en byrå och vara ute hos olika kunder och ge råd. Som revisor och revisorsassistent arbetar du på en revisionsbyrå och är aldrig anställd av företaget du gör revisionen åt.

Revisor
Om du är noggrann och analytisk kan detta vara ett passande jobb för dig. Du arbetar då på en revisionsbyrå med att granska redovisningen hos företag och ser till att den är rättvisande. För att få arbeta som revisor måste du ha utbildning med både en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen innebär en kandidatexamen från högskola eller universitet. På Revisorsnämndens hemsida kan du se vilka krav som ställs på kurser. Den praktiska delen innebär att du arbetar med handledning under minst tre år, vanligen som revisorsassistent.

Revisorsassistent
Som revisorsassistent arbetar du under ledning av en revisor. Du arbetar framför allt med granskning av bokföring och bokslut, men du kan även ha andra arbetsuppgifter. Du behöver vara noggrann och analytisk. Dessutom måste du kunna organisera ditt arbete och ha ett öga för detaljer.

Vad det gäller utbildning har de flesta revisorsassistenter en examen i företagsekonomi från högskola/universitet, men det finns inget formellt krav på utbildning. De flesta revisionsbyråer vill dock ha revisorsassistenter som siktar på att bli revisorer, samt uppfyller de teoretiska kraven för det.

Controller
Om du vill ha ett varierande arbete med mycket ansvar kanske controlleryrket är något för dig. Som controller arbetar du med att planera och styra företagets ekonomi. Därför kallas controllern ibland för styrekonom. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att göra budgetar, investeringskalkyler och analyser.

Du behöver ha en examen inom företagsekonomi och gärna en påbyggnad inom ekonomistyrning. De flesta controllers har arbetat ett tag med annat ekonomiarbete, till exempel redovisning, innan de fått tjänsten. På en del mindre företag kan du ha ansvar för både redovisningen och styrningen.

Redovisningschef
Som redovisningschef arbetar du med att leda redovisningsarbetet på företaget. Du har ansvar för att fördela arbetet med redovisning och bokslut mellan övrig personal på redovisningsavdelningen och följa upp det. Du behöver därför ha goda ledaregenskaper och ha en god social kompetens.

Det är vanligen redovisningschefen som har det övergripande ansvaret för arbete med bokslutet och kontakt med revisorn. Du är ofta också kontaktperson för myndigheter och banker. Du behöver ha en utbildning inom företagsekonomi från högskola/universitet samt praktisk erfarenhet inom redovisning. Vanligen arbetar du först som redovisningsekonom.

Redovisningsekonom
Om du är noggrann och strukturerad kan detta vara ett jobb för dig. Redovisningsekonomen arbetar med redovisningen av företagets ekonomi. Detta innebär allt ifrån löpande bokföring till arbete med kvartalsrapporter och årsredovisning. Andra arbetsuppgifter är avstämningar, avskrivningar och deklarationer.

Om du arbetar på ett mindre företag kan även arbete med ekonomistyrning ingå, så som upprättande av budgetar. Om du vill bli redovisningsekonom kan du ta en examen inom företagsekonomi. Det finns även YH-utbildningar som kan ta dig dit. Vill du senare avancera är det dock en fördel med en högre utbildning.