Skip to Content

Lediga jobb inom Polis - Säkerhet - Försvar

Vad innebär det att jobba inom Polis, Säkerhet och Försvar?
När du arbetar inom området Polis, Säkerhet och Försvar är ingen dag den andra lik. Det kan handla om allt ifrån att jobba brottsförebyggande, ta emot larm, jobba med intagna i ett fängelse, bevaka olika platser eller hjälpa till vid en brand.

Det är med andra ord riktigt omväxlande och varierande yrken där mycket kan hända. En av de viktigaste uppgifterna du har inom Polis-Säkerhet är kunskaper om risker och hot och hur de bör undvikas eller förebyggas. Det är också mycket viktigt att ha en god människosyn.

Vad innebär en karriär inom Polis, Säkerhet och Försvar?
I yrken inom Polis, Säkerhet och Försvar kan du ha många olika befattningar. Till exempel kan du arbeta som polis, väktare, brandman, larmoperatör och kriminalvårdare. Det kan innebära att du får jobba inom Räddningstjänsten, på ett fängelse eller som väktare i ett varuhus.

Något som är gemensamt med dessa yrken är att du har mycket kontakt med olika slags människor. Det finns många karriärmöjligheter inom området. Det beror lite på vilken utbildning du är beredd att gå. Det finns kortare utbildningar på några veckor till längre högskoleutbildningar på flera år.

Polis
Som polis har du många olika arbetsuppgifter. Det kan vara att omhänderta påverkade personer, hantera våldsamma familjesituationer, hålla ordning vid krogar, utreda ärenden där personer har gripits på bar gärning vid stöld, närvara vid större evenemang och vid trafikkontroller. För att utbilda sig till polisyrket behöver du genomföra tester.

Det ställs bland annat fysiska krav, medicinska krav, psykologiska krav och godkänd säkerhetsprövning. Dessutom ska du ha grundläggande och särskild behörighet till högskolan, fyllt 18 år, vara simkunnig, ha giltigt B-körkort och vara svensk medborgare. Det finns flera karriärmöjligheter, som till exempel utredare, kriminaltekniker och hundförare.

Väktare
Arbetet som väktare kräver att du kan jobba både självständigt och att du kan ta egna beslut. Du jobbar oftast ensam och nattjobb är vanligt förekommande. Om du vill utbilda dig till detta yrke måste du ha en godkänd gymnasieutbildning, i stort sett var ostraffad, fyllt 18 år och ha B-körkort. Dessutom är det bra om du har god fysik och psykisk stabilitet.

Det finns olika väktarutbildningar inom vuxenutbildningar. Det finns många olika karriärmöjligheter inom yrket, som till exempel: butikskontrollant, värdetransportör, personskydd och stationär vakt.

Larmoperatör
I arbetet som larmoperatör arbetar du med att förmedla larm och ta emot nödsamtal från upprörda och oroliga människor. Du jobbar alltid i nära samarbete med polis, ambulans, brandkår, väktare eller kustbevakning. Det krävs att du kan jobba snabbt, lugnt och strukturerat, eftersom yrket kräver snabba beslut i pressade situationer.

Du utbildas oftast internt av arbetsgivaren. Du får bland annat gå igenom tester i problemlösning, stresstålighet, simultankapacitet och snabbhet. Det krävs även att du har fyllt 23 år, är svensk medborgare, har godkänd gymnasieutbildning och väktarutbildning. Karriärmöjligheter finns även som SOS-operatör.

Kriminalvårdare
När du arbetar som kriminalvårdare arbetar du alltid i arbetslag. Du övervakar säkerheten inom kriminalvården, genom att bevaka de intagna. Arbetet med de intagna sker bland annat genom visitering och planering av deras frigivning. Genom rådgivning och att föra kontinuerliga samtal med de intagna, hjälper du dem att reflektera över sin situation.

Grundutbildningen är betald och omfattar 20 veckor. Den får du automatiskt när du blir anställd. Grundläggande kravet för utbildningen är godkänt gymnasiebetyg och gärna eftergymnasiala studier eller annan likvärdig utbildning. Du kan även jobba som säkerhetsinspektör, förhandlare eller vakthavande befäl.

Brandman
Att arbeta som brandman är ett omväxlande yrke och det är svårt att förutse hur din arbetsdag kommer att se ut. Först och främst måste du se till att du är tillgänglig för larm, men yrket innebär så mycket mer. Det förebyggande arbetet är också en stor och viktig del av arbetet. Det kan bland annat innebära att du åker ut till skolor eller utbildar människor i samhället.

Om du vill utbilda dig till yrket krävs god fysik och en eftergymnasial utbildning. Fler karriärmöjligheter kan vara att arbeta inom Räddningstjänsten, som till exempel styrkeledare.