Skip to Content

Lediga jobb inom Miljö - Naturvetenskap

Vad innebär det att jobba inom Miljö och Naturvetenskap?
Du som är miljö- eller naturvetare är i princip efterfrågad i alla branscher och kan ta dig an många spännande utmaningar. Du som väljer att jobba inom ett miljöyrke arbetar för ett hållbart samhälle. Dina arbetsuppgifter kretsar ofta kring information, rådgivning och utbildning. I din yrkesroll kan du försöka lösa olika miljöproblem och arbeta med kvalitet och säkerhet.

Du kan jobba i såväl den privata- som den offentliga sektorn. Kanske hjälper du ett företag eller en kommun att arbeta på ett mer miljövänligt sätt. I dina dagliga arbetsuppgifter fokuserar du på miljöcertifiering eller miljörevision.

Vad innebär en karriär inom Miljö och Naturvetenskap?
Oavsett om du väljer att arbeta på en bred arbetsmarknad eller inom ett område som kräver spetskompetens så har du som är utbildad inom miljö- och naturvetenskap goda möjligheter att göra karriär. Vanliga yrkestitlar inom det här området är projektledare, koordinator och handläggare. Längre fram i karriären kanske du avancerar till en chefsposition.

Andra vanliga yrken för dig med den här typen av kompetens är rådgivare och konsult. Du har även goda möjligheter att jobba inom utbildningsväsendet. Kanske drömmer du om att arbeta som forskare eller lärare?

Geolog
Du som är geolog har en kandidat- eller magisterexamen i geologi från någon av landets högskolor. Geovetare kan välja att specialisera sig inom olika områden som berggrund, jordarter, grundvatten och havsmiljöer. Du arbetar ofta med miljöfrågor som grundvattenfrågor och marksanering. Ditt arbete kan ligga till grund för att upptäcka och förhindra spridning av miljögifter och säkra tillgången till rent dricksvatten.

Arbetsmarknaden för geologer bedöms generellt som god. Du som gillar att vara ute mycket i naturen har goda möjligheter att välja ett yrke med mycket fältarbete. Geologer arbetar även på kontor eller i laboratoriemiljö.

Meteorolog
Som meteorolog arbetar du med att ta fram väder- och klimatprognoser. Du förutsäger helt enkelt hur vädret kommer att bli inom en viss framtid. För att passa för arbetet krävs en god analytisk förmåga. De flesta inom yrkesgruppen arbetar hos SMHI. Det är även vanligt att meteorologer jobbar som inom försvarsmakten, som konsulter eller med miljövård. Meteorologen fyller en viktig roll inom miljöområdet, de kan förutse vad klimatförändringar kommer att innebära eller se hur luftföroreningar sprids. Meteorologer har minst en treårig grundutbildning i fysik från högskolan samt en tvåårig mastersutbildning i meteorologi.

Miljöinspektör
Som miljöinspektör arbetar du på en kommuns miljökontor. Du ser till att kommunen följer de lagar och bestämmelser som återfinns i miljöbalken. Ofta är du ansvarig för att kontrollera att de miljöplaner som tagits fram inför nybyggnationer är korrekta. Genom inspektioner, provtagningar och mätningar kontrollerar du aven sådant som föroreningsnivåer, livsmedelshygien och bullernivåer.

Det finns en rad olika typer av naturvetenskapliga utbildningar som leder till yrket. Det finns ett specifikt miljö- och hälsoskyddsprogram. Du som redan har minst 180 högskolepoäng kan läsa en påbyggnadsutbildning i miljö och hälsoskydd.

Biolog
Högskoleutbildningen till biolog är varierad och ger dig möjligheter att i stor utsträckning själv utforma din utbildning. Efter en treårig kandidatexamen kan du välja att specialisera dig i inom ämnen som bioteknik, botanik eller naturvård. Biologer har kunskaper om olika livsformer på molekylär, cell, organism och populationsnivå.

Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilket ämne du specialiserat dig inom. Fysiolog, ekolog, limnolog och marinbiolog är exempel på olika specialiseringsområden. Biologer arbetar ofta som forskare, tjänstemän, konsulter och handläggare. Arbetsmarknaden är ganska tuff, så många biologer väljer att bredda sina kunskaper med utbildningar i kommunikation och ledarskap.

Hållbarhetsansvarig
Yrket som hållbarhetsansvarig är på stark frammarsch. Allt fler företag engagerar sig i miljöfrågor och har ett starkt fokus på hållbarhet. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram, implementera och utvärdera olika strategier för ett företags, organisations eller verksamhets miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsmål. Det är viktigt att du är drivande och bra på att kommunicera.

Du som vill arbeta med hållbarhetsfrågor har förmodligen en utbildning inom miljöområdet från en högskola eller universitet. Kanske har du en kandidatexamen som miljöstrateg i bagaget och kunskaper om hållbarhetscertifiering och legala processer.