Skip to Content

Lediga jobb inom Marknad - Reklam - PR

Vad innebär det att jobba inom Marknad, Reklam och PR
Om du är ute efter ett spännande och varierat yrke med många olika karriärmöjligheter bör du definitivt kolla närmare på denna bransch. Det är en populär bransch men i princip alla företag behöver anställda som kan området.

Det finns en rad olika jobb inom branschen som innebär helt olika arbetsuppgifter. Du kan arbeta med att identifiera marknadsbehov och hur man kan uppfylla dem, eller skapa nya behov. Du kan till exempel jobba med att göra marknadsanalyser, att ta fram strategier för lanseringen av en ny produkt eller samla in och förmedla information.

Vad innebär en karriär inom Marknad, Reklam och PR?
Om du har en utbildning inom till exempel marknadsföring eller medie- och kommunikationsvetenskap har du många olika karriärmöjligheter inom branschen. Du kan arbeta på ett företags eller en organisations marknadsavdelning eller kommunikationsavdelning. Du kan också arbeta som konsult på en PR-byrå eller reklambyrå.

Gemensamt för alla yrken är att de på något sätt arbetar för att stärka ett företag eller en produkts anseende. Oavsett om du vill arbeta mer med människor och relationer eller om du vill arbeta med webbsidor kan du hitta en roll som passar dig inom branschen.

Marknadschef
Som marknadschef arbetar du framför allt med att leda företagets marknadsavdelning, både långsiktigt med analyser, planering och uppföljning, men också dagligen med att stötta hela marknadsavdelningen och se till att alla når sina mål. En viktig del i arbetet är att få alla att arbeta som ett team.

Det är också vanligt att du tillsammans med företagets ledning arbetar med att analysera och utveckla strategier för hela företaget. Beroende på företagets storlek och uppbyggnad varierar arbetsuppgifterna. Du behöver ha en utbildning inom marknadsföring eller kommunikation och du behöver ha mycket erfarenhet av arbetet på marknadsavdelning.

Marknadskoordinator
Marknadskoordinatorn fungerar som spindeln i nätet och koordinerar analyser, event och kampanjer. Du samarbetar med flera av företagets andra avdelningar såsom försäljning och produktion och ser till att alla har den information de behöver. Du jobbar ofta som projektledare för olika projekt. Om du vill arbeta som marknadskoordinator bör du därför ha lätt att samarbeta men också arbeta självständigt och ta egna initiativ.

De flesta marknadskoordinatorer har en utbildning inom marknadsföring eller kommunikation från högskola eller universitet, men det finns också speciella yrkesutbildningar på yrkeshögskola.

Kommunikatör
Som kommunikatör arbetar du med att kommunicera med omgivningen, både externt och internt. Du förmedlar företagets eller organisationens budskap till omvärlden och arbetar mycket med omgivningens bild av företaget. Du kan också ha ansvar för den interna kommunikationen inom företaget och informera de anställa om till exempel förändringar i företaget.

Det är viktigt med en god kunskap inom sociala medier då det idag utgör en stor plattform att sprida sitt budskap samt interagera med kunder och andra intressenter. Många kommunikatörer har läst medie- och kommunikationsvetenskap på högskola eller universitet.

PR-ansvarig Med PR eller public relations menas företagets relationer med omvärlden, vilken omfattar allt från kunder till kommun och allmänhet. Som PR-ansvarig har du ansvar för dessa relationer och arbetar med att förstärka och förändra dem så att företaget har ett positivt rykte. I vissa tjänster är du även företagets talesman och ansvarar då för kontakt med bland annat journalister.

För att få en tjänst inom yrket bör du ha en utbildning inom PR, kommunikation eller marknadsföring. Utbildningar går att hitta både på universitet/högskola och på yrkeshögskola. Det finns även privata utbildningar inom PR.

Informatör
Informatörer arbetar både med att samla in information och analysera den samt att sprida den inom företaget och till omvärlden. Vanliga arbetsuppgifter är till exempel att samla information, omvandla den till text och publicera på företagets hemsida eller i sociala medier. Yrket är närbesläktat med yrket som kommunikatör och det är inte helt lätt att skilja arbetsuppgifterna då de i praktiken ofta går in i varandra. Om du vill arbeta som informatör behöver du ha en relevant högskoleutbildning. Det kan vara till exempel medie- och kommunikationsvetenskap, informationsdesign eller information och PR.