Skip to Content

Genomsnittslön

Ekonomichef:
51 000 SEK

Lediga jobb inom Management - Chef

Karriär som chef

I alla företag och organisationer finns det chefer och ledare, oftast uttalade och ibland outtalade. Ofta finns det en organisationsstruktur med en chef för en funktion på företaget som i sin tur har ett antal medarbetare under sig.

Den som är övergripande ansvarig för hela företagets verksamhet är VD:n (Verkställande Direktör) ibland även kallad CEO (Chief Executive Officer). Under sig i organisationen har VD:n ett antal chefsroller som alla ansvarar för att nyckelfunktioner på företaget fungerar som de ska och bidrar till företagets framgång.

Försäljningschef:Ibland kallad Sales Manager eller Sales Director, har det övergripande ansvaret för att företagets försäljningsmål uppnås och ansvarar även för alla säljare i försäljningsorganisationen.

Marknadschef:Ibland kallad Marketing Manager eller Marketing Director. Ansvarar för företagets marknadsföring och den marknadsbudget som VD:n har tilldelat marknadsfunktionen.

Ekonomichef:Ibland kallad Finance Manager eller Finance Director. Ansvarar för att företagets bokföring och löpande ekonomiarbete sköts på ett korrekt sätt.

Kundservicechef: Ibland även kallad Kundtjänstchef. Ansvarar för hela kundserviceorganisationen och för att företagets kunder får bra service och hjälp med sina ärenden.

Det finns även många andra chefsfunktioner ute på företag och i organisationer beroende på företagets verksamhet. Vissa företag har en Säkerhetschef som ansvarar för att företagets intressen bevakas och skyddas, vissa har en Miljöchef som ansvarar för företagets löpande miljöarbete, återvinning m.m. Tillverkande företag har ofta en Kvalitetschef anställd. Denne har till uppgift att se till att produktionen alltid möter företagets krav på kvalitet, exempelvis i form av ISO-krav och andra typer av kvalitetscertifieringar.