Skip to Content

Lediga jobb inom Fastigheter - Mäklare - Förvaltning

Vad innebär det att jobba med Fastigheter, Förvaltning eller som Mäklare
Området Fastigheter, Förvaltning Mäklare är brett och kan innebära allt från fastighetsskötsel eller administration av hyresrätter till om att bistå vid köp och försäljning av fastigheter. Att det handlar om hus, hur de sköts och hur man kapar ekonomiska värden utifrån husen som resurs, är det som förenar de olika yrkeskategorierna inom området.

Det gäller att förstå vad en fastighet behöver för att komma till sin rätt i relation till dem som bor eller arbetar i den. Att arbeta med fastigheter innebär även ofta att man måste ha koll på fastighetsbranschen i ett lite större perspektiv.

Vad innebär en karriär inom Fastigheter eller som Mäklare?
Som mäklare har man goda möjligheter att göra karriär. Ofta handlar det om att man, efter lyckade försäljningar, får ansvar för allt intressantare fastighetsförsäljningar. I förlängningen kan man komma att bli erbjuden delägarskap i mäklarfirman där man arbetar.

Många framgångsrika mäklare väljer också att starta egen verksamhet efter det att de skaffat sig branschvana och kanske hittat en särskild nisch att verka inom. Även dem som har arbetar med fastigheter på ett större bostadsbolag har, oavsett arbetsuppgifter, möjlighet att nå mer ansvarsfulla och välavlönade positioner.

Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare arbetar i regel med att, för säljarens räkning, bistå vid försäljning av fastigheter. Syftet med att anlita en mäklare är att få ut ett så högt pris som möjligt och mäklaren arbetar ofta med att presentera fastigheten i skrift och öga mot öga med potentiella kunder under de viktiga visningstillfällena.

Det är dock även viktigt att köparen är nöjd och mäklaren förenklar för bägge parter genom att ha koll på den snåriga juridik som omgärdar fastighetsaffärer. I Sverige måste man gå en fastighetsmäklarutbildning innan man kan bli en legitimerad mäklare.

Fastighetstekniker
En fastighetstekniker har en nyckelroll när det gäller större fastigheter eller fastighetskomplex där tillsynen görs av ett och samma bolag. Yrkesrollen handlar om att kunna analysera bland annat fastigheters värmesystem, ventilationslösningar och vattenförsörjning. Det gäller dels att snabbt kunna medverka till att problem åtgärdas och kunna hitta lösningar som förbättrar fastigheten på sikt.

Det finns många utbildningar man kan gå om man vill arbeta inom området. Privata utbildningsföretag som Lernia och Hermods kan vara ett intressant alternativ. Att göra karriär handlar här ofta om att få ansvar för större och mer komplexa fastigheter.

Fastighetsskötare
En fastighetsskötare kan, precis som en fastighetstekniker, syssla med värmesystem och åtgärda till exempel problem med avlopp och ventilation. Det är dock fråga om en lite bredare yrkesroll där man även utför enkelt underhåll som byten av glödlampor i allmänna lokaler och kanske snöskottning på vintern.

Fastighetsskötaren blir expert på just de fastigheter som vederbörande arbetar med och det kan innebära att olika personer inom yrket har lite olika ansvarsområden. Fastighetsskötaren kan kanske inte lösa alla problem men ansvarar ofta för att se till så att rätt expertis kan anlitas.

Mäklarassistent
Mäklarassistenter bistår mäklare. Vilka arbetsuppgifter det handlar om beror på vilka mäklare man arbetar åt och på vad de har för inriktning. Ibland möter man kunder under visningar, ibland innebär assistentrollen att man sysslar med presentation i text och bild av den fastighet som säljs.

Man kan utbilda sig till mäklarassistent genom utbildningar i regi av mäklarsamfundet men det är även möjligt att komma in i yrket utan formell utbildning. Personlig lämplighet och färdigheter inom till exempel fotografering är ofta väldigt meriterande. Ett vanligt karriärsteg för mäklarassistenter är helt enkelt att vidareutbilda sig till mäklare.

Fastighetsförvaltare En fastighetsförvaltare arbetar lite mer långsiktigt än en fastighetsskötare. Här handlar det om att utvärdera och analysera fastigheters långsiktiga behov av skötsel och underhåll. Förvaltaren har ofta även ett ansvar för fastighetens ekonomi och kan ibland fungera som spindeln i nätet på företag där många yrkesroller är inblandade i fastighetens skötsel.

Ibland delas yrket in i teknisk och ekonomisk förvaltning och det går att specialisera sig inom ett av dessa områden. Såväl yrkeshögskolan som flera privata aktörer erbjuder utbildningar för den som vill satsa på en bana inom fastighetsförvaltning.