Skip to Content

Lediga jobb inom Kultur - Media - Samhälle

Vad innebär det att jobba inom Kultur, Media och Samhälle?
Att arbeta inom Kultur-Media-Samhälle handlar i mångt och mycket om att tillgängliggöra information till andra. Som journalist, bibliotekarie, arkivarie eller redaktör tar du in den stora mängden information som finns runt om oss i samhället och gör den förståelig och tillgänglig för gemene man. Du förvandlar information till kunskap.

Det kräver en stor allmänbildning och intresse för vår omvärld samt pedagogisk kompetens. Jobb inom Kultur-Media-Samhälle blir allt viktigare i vårt moderna samhälle i takt med att behovet av vettig källkritik växer och folk måste förhålla sig till mer och mer information.

Vad innebär en karriär inom Kultur, Media och Samhälle?
En stor fördel med ett jobb inom Kultur-Media-Samhälle-sektorn är att de olika yrkesrollerna ofta överlappar varandra rent praktiskt. Det innebär att en person med bakgrund i journalistik som är intresserad av att byta arbetsförhållande ofta kan arbeta även som webbredaktör eller arkivarie. I den första fasen av arbete inom sektorn är många timanställda eller deltidsanställda, men möjligheten finns sen att få en fast anställning.

Det finns två motsatta krafter inom sektorn som påverkar karriärmöjligheten: å ena sidan en digitalisering som gör att klassiska jobb försvinner, å andra sidan en parallell ökning av arbetsbehovet.

Journalist
Som journalist arbetar du med att ta reda på fakta och förmedla dessa till dina läsare, tittare eller lyssnare. Journalismen befinner sig just nu i en våldsam förvandling, där fokus går från tryckta ord på papper till bloggar, från radio till podcasts, från tv till strömmad film på youtube. I grunden är yrket dock det samma - det kräver att du är duktig på källkritiskt granskande av uppgifter som kommer fram och sen att du har en förmåga att formulera om dessa till texter eller manus som väcker intresse.

Bibliotekarie
För bara några år sedan talades det om att bibliotekarieyrket skulle gå i graven i och med att digitala böcker skulle ta över marknaden framför tryckta böcker. Så har det inte blivit, istället trycks det mer böcker i Sverige och utomlands.

Som bibliotekarie arbetar du på något av Sveriges kommunala, statliga eller privata bibliotek med att ta hand om böckerna som finns och välja ut vilka böcker som ska köpas in. Du guidar också besökare i deras sökande efter böcker och information. Som grund har du en högskoleutbildning i bibliotekskunskap.

Redaktör
Det finns många utbildningsvägar som leder in till ett arbete som redaktör. Många som arbetar med detta har en journalistutbildning i botten, medan andra har utbildningar inom informationsdesign. Du har ett övergripande ansvar för materialet som publiceras i de kanaler som organisationen besitter.

Du kan arbeta med både tryckta källor och digitala. De flesta större företag och statliga organisationer som har egna tidningar, nyhetsbrev och en närvaro i sociala medier har redaktörer, och arbetet är därför lika varierat som mångfalden av företag och kommuner. Redaktörer kan bli chefredaktörer med ansvar för flera medarbetare.

Webbredaktör
En webbredaktör är en redaktör som arbetar specifikt med digitala media. Det gäller inte bara hemsidor utan även sociala medier (som Facebook, Twitter, Instagram, etc), digitala nyhetsbrev och PM. Yrket kräver att du är välbekant med digitala verktyg för materialproducering, men kräver sällan kunskaper i programmering.

Många som arbetar som webbredaktörer har en utbildning i journalistik i botten, men det är inte ett krav. I och med att behovet av webbredaktörer stiger markant finns det stora möjligheter att göra karriär utan en utbildning i grunden.

Antikvarie
Som antikvarie delar du många arbetsuppgifter med en bibliotekarie, men med olika fokus. Där bibliotekarien fokuserar på att tillgängliggöra information fokuserar antikvarien på att bevara och förvalta information. Antikvarier kallades tidigare ofta för fornforskare. Du arbetar ofta med texter, men också med andra material som foton och målningar.

Ofta arbetar du på svenska myndigheter eller museum, men även privata firmor behöver antikvarier. Det finns specifika högskoleutbildningar i antikvariekunskap, och idag behöver du ha kunskap om digitalisering. Många gamla samlingar digitaliseras och görs tillgängliga runtom i Sverige och det finns stora behov av antikvarier.