Skip to Content

Lediga jobb inom Juridik - Rättsväsende

Vad innebär det att jobba inom Juridik och Rättsväsende?
Att vara jurist innebär arbete inom juridiken. Ofta med att ge rådgivning till människor som står inför komplicerade beslut eller som hamnat i problematiska situationer. Det kan även handla om att göra en så bra affär som möjligt utan att bryta mot lagar och förordningar. Lagtexter är ofta så komplicerade att man inte kan utvärdera dem, om man är en lekman.

Det finns flera yrkesgrupper som arbetar med specifika uppgifter inom juridikens område. Många av de återkommande arbetsuppgifterna handlar om att lyssna på människor och om att kunna tillämpa lagtexter på deras situation.

Vad innebär en karriär inom Juridik och Rättsväsende?
En vanlig karriärväg för advokater är starta egen byrå efter några år i yrket eller att bli erbjuden delägarskap på den advokatbyrå där man arbetar. En eftertraktad tjänst för nyblivna jurister är jobb som tingsnotarie. Det skapar möjligheter för den som siktar på att bli domare eller åklagare.

Även de som nått dess två åtråvärda positioner kan fortsätta att göra karriär och nå några av de mest välbetalda jobben inom offentligheten. Lönemässigt ger en juristkarriär stor utdelning och ju längre man kommer i sin utveckling desto högre lönenivåer kan man nå.

Bolagsjurist
Bolagsjurister kan syssla med ett brett spektra av frågor som rör de juridiska situationer som företag kan hamna i. Ofta specialiserar man sig och blir till exempel skattejurist eller expert på frågor som rör upphovsrätt. En bolagsjurist har ofta gått juristlinjen och sedan kompletterat med utbildning inom företagsekonomi.

Det går även att studera bolagsjuridik på högskola eller universitet utan att gå på juristlinjen. De bästa bolagsjuristerna kan skapa värden på mångmiljonnivå och är därför kända för att kunna ta ut hisnande höga timarvoden. Även enskilda firmor behöver ofta bolagsjurister så arbetsmarknaden är förhållandevis stor.

Jurist
Man kan jobba med juridiska frågor utan att ha läst på juristprogrammet. Ofta handlar det då om att man sysslar med enklare rådgivning inom ett smalt område, till exempel på skattemyndigheten.

De flesta jurister med kvalificerade arbetsuppgifter har dock läst juristlinjen och hjälper såväl företag som individer som är i behov av lagtolkningar, hjälp inför avtalsskrivning och kanske bodelning i samband med skilsmässa eller äktenskap. En jurist är ofta på väg mot en specialisering inom juridiken som innebär att hen senare får en annan yrkestitel, kanske domare, advokat eller åklagare.

Advokat
För att få kalla sig advokat behöver man i Sverige vara medlem av Sveriges Advokatsamfund och följa de etiska riktlinjer som samfundet utarbetat. Tillträde kan beviljas om man avlagt juridikexamen och varit yrkesverksam inom juridikens område i minst fem år. Advokater bistår ofta med juridisk rådgivning i tvistemål som gått till domstol.

Det är vanligt att advokater specialiserar sig på olika typer av juridiska situationer, till exempel narkotikabrott eller skattebrott. Det är just advokatdrömmen som ligger bakom mångas juridikstudier, men det krävs en hel del för att nå målet.

Juristassistent
Juristassistenter arbetar med att assistera jurister. Arbetsuppgifterna kan vara allt från kvalificerad research inför brottmål till rena sekreteraruppgifter. Det är relativt vanligt att studenter på juristlinjen jobbar extra som juristassistent men det är också en yrkesroll man kan komma i fråga för utan en juridisk utbildning.

Vilka kvalifikationer som efterfrågas beror helt på inom vilket av juridiskt område man är verksam och om det handlar om privat eller offentlig sektor. En vanlig karriärväg är att juristassistenten vidareutbildar sig till jurist och sedan utnyttjar sitt befintliga kontaktnät i jakten på en anställning.

Åklagare
Åklagareämbetet handlar om att företräda det allmänna i brottsmål. Åklagarna kan sägas utgöra motparten till den åtalade och dennes advokat. I Sverige ska dock en åklagare även söka uppgifter som talar för den åtalade och ha en så objektiv roll som möjligt.

Det händer att åklagaren tar över brottsutredningar men i regel kommer denne in i en brottsutredning när det finns misstänkta och det är dags att formulera ett åtal som domaren tar ställning till. För att kunna nå detta ämbete behövs en kandidatexamen, sedan kan man ansöka om att bli åklagaraspirant och därefter assistentåklagare.