Skip to Content

Genomsnittslön

Ingenjör:
44 800 SEK

Lediga jobb inom Ingenjör

Att arbeta som ingenjör
Man skulle kunna sammanfatta en ingenjör som en problemlösare. Man kan utbilda sig till högskoleingenjör eller civilingenjör, men i grund och botten är en ingenjör oftast en person som har djupa tekniska kunskaper inom sitt område och antingen arbetar med att utveckla en ny lösning, produkt eller tjänst för att lösa en utmaning, eller med att vidareutveckla, supporta eller förändra en befintlig lösning, produkt eller tjänst som troligtvis har skapats för att lösa ett problem eller en utmaning.

Ingenjörer finns i alla branscher
Inom bygg- och anläggning hittar man till exempel byggnadsingenjörer, projekteringsingenjörer, vägingenjörer och anbudsingenjörer och inom tillverkningsindustrin kan man stöta på spännande jobbtitlar som processingenjörer och robotingenjörer.

Fordon och farkoster
När det gäller fordons- och farkostbranschen så hittar man istället fartygskonstruktörer och farkostkonstruktörer, fordonsingenjörer, ingenjörer som är specialiserade på aerodynamik, inbyggda system och mycket mer.

IT- och telekom
Även inom IT- och telekommunikationsbranschen finns det spännande karriärmöjligheter för ingenjörer. Bland annat kan man arbeta som dataingenjör, serviceingenjör, applikationsingenjör, systemingenjör eller systemingenjör.

Försvar och säkerhet
Inom både Försvarsmakten och andra säkerhetsfunktioner hittar man många ingenjörer. Man kan bland annat träffa på skyddsingenjörer, flygingenjörer och brandingenjörer, men även geotekniker och järnvägsingenjörer.

Försäljning
Som sagt, ingenjörer finns inom alla branscher och yrkeskategorier och försäljning är inget undantag. Företag som säljer väldigt tekniska produkter eller tjänster har ofta en försäljningsingenjör till hands för att hjälpa övriga försäljningsorganisationen med att ta fram lämpliga, kundanpassade lösningar för att säkerställa att rätt kund köper rätt produkt.

Karriärmöjligheterna för dig som funderar på att bli- eller arbetar som ingenjör idag är många, både hos privata arbetsgivare, konsultföretag och inom offentlig sektor. Många ingenjörsutbildningar banar dessutom väg för en internationell karriär, då dina kunskaper som ingenjör ofta är universella och kan tillämpas även i andra länder.