Skip to Content

Lediga jobb inom Forskning - Utveckling

Vad innebär det att jobba inom Forskning och Utveckling?
Att arbeta som forskare innebär att du systematiskt arbetar för att söka efter ny kunskap. Detta kan du göra inom alla möjliga ämnesområden. Det kan i princip gälla allt från att mäta längden på Sveriges befolknings långfingrar till att hitta en medicin som botar cancer.

Du kan också till exempel forska inom historia eller elektronik. Här går vi igenom de olika arbeten man kan ha som forskare i ett laboratorium. Utvecklingsverksamhet innebär det systematiska arbete som använder sig av resultaten från forskningen, exempelvis för att ta fram nya material, varor eller tjänster.

Vad innebär en karriär inom Forskning och Utveckling?
En karriär inom forskning och utveckling kan innebära goda utvecklingsmöjligheter eftersom läkemedelsforskning för att ta fram nya läkemedel pågår hela tiden runt om i världen och det tar lång tid att ta fram nya läkemedel.

Vare sig du arbetar som biomedicinsk analytiker, utvecklingsingenjör eller laboratorieingenjör bör du självklart ha ett brinnande intresse för kemi och biokemi och vara beredd att engagerat och ständigt hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde. Det finns också stora möjligheter att få arbeta med undervisning eller föreläsningar på något universitet, något som många forskare gör.

Forskare
Denna titel är ett ganska vitt begrepp, men de arbetsuppgifter som är gemensamma för de allra flesta forskare är datainsamling, analys av insamlat material samt att skriva artiklar och rapporter. Det finns många läkare som forskar och då kombinerar man ofta läkaryrket med forskaryrket. I många fall är datainsamlingen tidskritisk så planering och förberedelse är viktigt för att resultatet ska vara givande.

Analysarbetet och rapporteringen görs ofta vid datorn och man bör vara duktig på att presentera sina resultat på ett tydligt sätt. Flexibla arbetstider är vanligt eftersom arbetet styrs av hur labprotokollet ser ut.

Laboratorieassistent
Om du väljer yrke som laboratorieassistent, eller en biomedicinsk analytiker som de numera kallas, får du vanligtvis arbete på sjukhus eller på läkemedelsföretag. Arbetsuppgifterna består av rutinarbete i ett laboratorium. Det kan till exempel gälla att utföra kemiska analyser av blod, urin eller annan kroppsvätska för att hitta orsaken till sjukdomar.

För att trivas och lyckas ska du kunna arbeta självständigt och vara noggrann. Utbildningen till biomedicinsk analytiker är på 180 högskolepoäng eller tre år. Det finns just nu ett underskott på biomedicinska analytiker så möjligheten att få arbete efter utförd utbildning är stor.

Laboratorieingenjör
Arbetsuppgifterna för en laboratorieingenjör är varierade men en stor del av tiden går åt till att arbeta i laboratoriet, skriva rapporter och planera olika försök, oftast i syfte att utveckla nya läkemedel. Utbildning på universitet eller högskola krävs.

Utbildningen är på 3 år, men många läser 2 år till för att få en master. För att trivas i detta yrke måste du vara intresserad av kemi och engagerad och analytiskt lagd. Utsikterna att få jobb efter utförd utbildning är bra men något sämre än för laboratorieassistenter, där det finns ett stort underskott.

Researcher
Precis som forskare så är researcher också ett vitt begrepp. Man kan ha denna titel inom många branscher. Vanligast är kanske inom HR och rekrytering. Men även i laboratoriemiljön kan man ha detta arbete. Då gäller det att samla information och underlag inom olika projekt som sedan forskarna analyserar.

För att lyckas i detta yrke måste du ha förmågan att arbeta strukturerat och noggrant. Här krävs oftast en högskoleexamen inom biomedicin eller en högskoleingenjörsutbildning inom biologi, kemi, kemiteknik eller motsvarande. Den som har en utbildning till biomedicinsk analytiker passar utmärkt till detta arbete.

Utvecklingsingenjör
Som utvecklingsingenjör i en laboratoriemiljö arbetar du med att ta fram produkter med utgångspunkt från de resultat som framkommit vid forskningsarbete. Det gäller då att se till att produkterna utvecklas efter de regler och krav som ställs. Man utför tester på produkter under utveckling och skriver testrapporter.

Det finns även möjlighet att få arbeta som projektledare i olika utvecklingsprojekt. Högskolan i Halmstad har ett utbildningsprogram till yrket på 180 poäng, men även en civilingenjörsutbildning i något laborativt ämne passar bra, som till exempel kemi, mikrobiologi, fysik eller elektronik.