Skip to Content

Lediga jobb inom Byggteknik - Arkitektur - Lantmäteri

Vad innebär det att jobba inom Byggteknik, Arkitektur och Lantmäteri?
Att jobba inom byggteknik-arkitektur innebär att man försöker samla ihop olika önskemål och behov för att sedan omsätta dessa till ett konkret förslag, ofta i form av en ritning. Dina ansvarsuppgifter ser olika ut beroende på var du arbetar.

Som arkitekt på en kommun kan ditt ansvar bestå av att planera ett byggprojekt, ansöka om bygglov och se till att alla olika gruppers önskemål blir uppfyllda. Jobbar du på ett mindre företag kan du även bli ansiktet utåt som tar hand om både intern och extern kommunikation.

Vad innebär en karriär inom Byggteknik, Arkitektur och Lantmäteri?
Att jobba inom byggteknik-arkitektur kan i många fall innebära att man får mer och mer ansvar. Om du har börjat som arkitektassistent har du god chans att avancera till högre positioner. I denna bransch arbetar man ofta i team och fördelar uppgifterna inför varje projekt.

Om du gör bra ifrån dig och utvecklar dina färdigheter har du möjlighet att få en ledande roll i nästa projekt. Se till att göra alla ansvarsuppgifter noggrant, oavsett vilken position du befinner dig i, då har du god chans att din talang märks.

Arkitekt
Som arkitekt arbetar du med att rita byggnader. Arbetsuppgifterna består bland annat av att kombinera tekniska, estetiska och ekonomiska krav på ett fungerande sätt. Du kan även arbeta med att värva kunder, särskilt om du är anställd på ett mindre företag. Rollen kan även bestå av att forska och analysera kring vilka byggnadstyper som fungerar, till exempel med tanke på tillgänglighet.

Utbildningskraven är generellt sett höga men varierar beroende på vilket område du arbetar inom. I vissa fall kan arkitektstudenter få anställning som assistenter redan innan avlagd examen.

Lantmätare
Som lantmätare arbetar du med att definiera fastighetsgränser och uppdelningar i mark. Din främsta uppgift är att mäta var gränserna går och sedan förmedla detta i form av kartor eller annat. Du ger råd till byggföretag, kommuner och andra som äger mark. Ditt arbete består både av att vara ute på fältet och att sitta på kontoret för att analysera. Om det råder oklarheter kring en markbit kan ditt arbete få en betydande roll. Rollen kräver utbildning och behörighet i bland annat matematik, fysik och kemi.

Projektör
Som projektör har man ett övergripande ansvar och är lite som spindeln i nätet. Ditt ansvarsområde består av att ta hänsyn till alla regler, föreskrifter och den eventuella miljöpåverkan som det nya projektet kan skapa. Du arbetar nära både beställare, leverantörer och övriga medlemmar i byggteamet.

Det är vanligt att man besöker olika byggen för att se hur konstruktionen ter sig i verkligheten. För att få denna roll krävs högskoleutbildning, där du bland annat lär dig olika beräkningsprogram. Du har goda chanser att avancera inom branschen.

Byggprojektledare
Som byggprojektledare har du en nyckelroll i byggprojektet. I jobbet ingår det att se till att alla förstår sin roll och sitt ansvar och sedan fullföljer sina arbetsuppgifter. Du har nära kontakt med alla medlemmar i teamet och återkopplar löpande för att försäkra dig om att planen följs.

För att arbeta som projektledare efterfrågas ofta en passande utbildning, men det kan även räcka med tidigare erfarenhet och en fallenhet för rollen. Du kan även arbeta inom andra branscher, till exempel på skolor, inom event eller i en organisation.

Konstruktör
Som konstruktör arbetar du med att beräkna beställningar av till exempel byggnadsmaterial och arbetskraft. Du håller dig uppdaterad kring ny teknik och design för att se till att planritningen håller hög kvalitet. Dina arbetsuppgifter består även av att hjälpa beställare att ta fram beskrivningar som sedan blir underlag för projektet.

Utbildningskraven är höga och kräver ofta en avlagd civilingenjörsexamen samt arbetslivserfarenhet. Du bör vara bra på att kommunicera och ha stor förståelse för engelska byggnadstermer och andra räknemått. Denna roll innebär ett stort ansvar och ger bra underlag för att klättra i karriären.