Skip to Content

Lediga jobb inom Bioteknik

Vad innebär det att jobba inom Bioteknik?
Många tycker att bioteknik låter komplicerat och visst går tankarna till tunga ämnen inom medicin och forskning men det handlar om så mycket mer. I själva verket är bioteknik något som du stöter på överallt i det vardagliga livet. Kombinationen biologi och teknik är en tvärvetenskap som tillämpas inom många områden och det kan handla om framställning av livsmedel eller moderna material likväl som nya mediciner eller utveckling av biobränslen. Yrkesvalen är många om du väljer att utbilda dig inom bioteknik och karriärmöjligheterna är goda.

Vad innebär en karriär inom Bioteknik?
Den som vill göra karriär inom området bör i första hand ha ett genuint intresse för naturvetenskap och matematik. Även om utbildningen är ganska lång så lönar det sig. Karriärmöjligheterna har ökat i takt med att samhället utvecklats och det finns- och kommer att finnas- ett stort behov av utbildad personal inom bland annat jordbruket, livsmedelssektorn, läkemedelsindustrin och skogsindustrin.

I takt med samhällsutvecklingen skapas hela tiden också nya områden och möjligheter för den som har en utbildning inom bioteknik. Bara inom forskningen väntar en rad intressanta uppgifter för dig som väljer att studera ämnet.

Biolog
En biolog kan ha olika arbetsuppgifter. Många jobbar med forskning eller på universitet men även vid myndigheter, laboratorier eller energiföretag. Arbetsmarknaden kan, precis som för många andra yrken, vara svår att slå sig in på och du kan ha stor nytta av att praktisera medan du studerar så att du har kontakter när du är klar.

För att bli verksam inom yrket krävs en kandidatexamen på 180 högskolepoäng varav minst 90 poäng ska vara ditt huvudämne. Därefter kan du läsa vidare på avancerad nivå. Dagens arbetsmarknad för biologer är i balans.

Biomedicinsk Analytiker
Yrkestiteln förkortas BMA och är tydligt kopplad till det medicinska området. Som biomedicinsk analytiker arbetar man inom sjukvården, i laboratorier eller inom läkemedelsindustrin. Det är ett intressant yrke då man sysslar med ingående granskning av celler och molekyler.

Du kommer att få använda avancerad teknik vid undersökningarna och blir så småningom specialist på särskilda analysmetoder. Utbildningen har två inriktningar och har förutom tre års grundutbildning även högre studier på master eller magisternivå. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation för att utöva ditt yrke hos Socialstyrelsen. Framtidsutsikterna inom yrket är goda.

Miljöingenjör
En miljöingenjör kan arbeta för både privata företag och på kommuner eller länsstyrelser. Det är inte ovanligt att jobba med utbildning av personal i miljöfrågor eller sköta miljöanpassningen av ett företags verksamhet, men jobbet kan också handla om att till exempel verka som konsult i arbete med förorenade områden. Med den här yrkestiteln kan du välja mellan många inriktningar.

Oavsett dina intressen inom området så krävs en bra utbildning. Om du studerar till civilingenjör inom miljöteknik krävs 300 högskolepoäng. Eftersom miljöfrågor alltid är aktuella så finns det också goda chanser att få jobb.

Fysiolog
När du utbildar dig till fysiolog så studerar du funktionerna hos levande organismer. Under utbildningens gång så väljer du inriktning. En del väljer att jobba som näringsfysiolog, nutritionist, och andra som växtfysiologer. En växtfysiolog forskar om fysiologi och molekylärbiologi hos växter.

Ytterligare en inriktning är att arbeta som BMA inom fysiologi och då studerar man människors inre funktioner med hjälp av modern teknik. Utbildningen kräver fem år av din tid men med en tydlig examen så bör det inte vara svårt att få jobb på en arbetsmarknad som idag ser bra ut.

Forensiker
Forensisk vetenskap är ett ämnesområde som bara blir större för varje år. Arbetsområdena kan se olika ut men gemensamt är att man analyserar och dokumenterar bevis vid olika brottsutredningar. Det kan röra sig om att jämföra avtryck, undersöka brandplatser eller att göra DNA-analyser.

För att bli forensiker krävs en introduktionsutbildning hos SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium). Du bör ha en grund inom biologi eller kemi att stå på innan du ansöker och du får räkna med löpande examinationer innan du är klar. Konkurrensen om jobben är relativt stor.