Skip to Content

Lediga jobb inom Affärsutveckling

Vad innebär det att jobba inom Affärsutveckling?
Att arbeta med affärsutveckling handlar om att analysera visioner, mål och strategi för att bibehålla företagets position som konkurrenskraftig på marknaden. Det är ett varierande arbete som till stor del handlar om att skapa nya och utveckla existerande affärsmöjligheter. Utvecklingen kan vara övergripande eller inriktad på specifika projekt, oavsett spelar den stor roll för verksamhetens framgång.

I rollen som affärsutvecklare har du genomgripande ansvar över att skapa ett problemfritt flöde genom hela utvecklingsprocessen. Du ska även kunna identifiera och utveckla en försäljningsstrategi som syftar till ökad försäljning och kundnöjdhet.

Vad innebär en karriär inom Affärsutveckling?
Tjänster inom affärsutveckling finns idag inom de flesta branscher, både internt och externt. Att ha god insikt i företagets intressen kan hjälpa dig till att avancera från en tjänst som säljare till en roll som utvecklare. Det finns även möjligheter att externt arbeta som managementkonsult för att hjälpa företag att utveckla, identifiera och genomföra tillväxtmöjligheter.

En roll inom affärsutveckling ger en bra förutsättning för ett ytterligare karriäravancemang. Det kan åstadkommas genom att leda företagsutveckling, identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter samt leda innovations- eller strategiskt förändringsarbete.

Affärsutvecklare
Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. Det kan handla om att utveckla befintliga eller nya varor och tjänster, för att öka intäkter och kundnöjdhet till verksamheten. Arbetet innebär att du tar fram och utvecklar nya marknadsstrategier, introducerar nya koncept och affärslösningar för organisationen samt undersöker, utvärderar och genomför affärsutvecklande strategier.

För att lyckas inom rollen krävs oftast en ekonomi, ingenjörs eller IT utbildning. Tidigare erfarenheter inom marknadsföring och försäljning, samt goda kompetenser inom strategiskt och operativt arbete är meriterande.

Produktutvecklare
I rollen som produktutvecklare agerar man ofta mellanlänk mellan designers och ingenjörer. Du är en del i utvecklingen av morgondagens lösningar och innovativa produkter och bidrar till att driva företagets kreativa produktutvecklingsprocess. Arbetet sker i nära samarbete med kvalitetssäkrare, inköpare och producenter. Det kan innefatta allt ifrån att utveckla produkter inom teknik och data men även möbler och livsmedel. Rollen kräver en relevant akademisk utbildning samt relevant arbetserfarenhet som branschen specifikt efterfrågar. Med några års erfarenhet finns goda möjligheter att avancera till en tjänst som produktchef.

Marknadsanalytiker
En marknadsanalytiker arbetar med att samla in, bearbeta och analysera information och data. Rollen handlar till stor del om att skapa prognoser inför framtiden gällande nya och befintliga marknader. Du kommer att ge råd om marknadsstrategier samt följa upp reklamkampanjer, PR-verksamhet och andra marknadsföringsinsatser.

Som analytiker behöver man undersöka, tolka och anpassa kommunikationen till de olika kanaler som finns. Det gäller också att ha koll på omvärlden och hänga med i vad som händer både tekniskt och beteendemässigt. För den här tjänsten är en utbildning inom ekonomi och marknadsföring meriterande.

Processansvarig
I rollen som processansvarig har du ett stort ansvar för att ledning, prioritering och genomförande av verksamhetens löpande arbete sker i enlighet med beslutad planering. Du kommer att leda processer och projekt för att effektivisera verksamheten och ansvara för avtal med externa leverantörer och samarbetspartners. Du kommer också att behöva fatta viktiga beslut för att processen ska flyta på felfritt.

Rollen är bred och arbetsuppgifterna varierande beroende på i vilken bransch du är anställd. Yrkesrollen kräver därav relevant utbildning. Naturliga karriärmöjligheter är att avancera till processledare eller projektledare.

Kvalitetsansvarig
I befattningen som kvalitetsansvarig arbetar du med att utveckla och kvalitetssäkra nya och befintliga produktionsprocesser och produkter. Du har ett övergripande ansvar för att standarder följs i enlighet med verksamhetens riktlinjer. Tillsammans med produktionschef och inköpschef ansvarar du för kontakter med leverantörer och kunder gällande kvalitetsfrågor.

Vilka kompetenser som krävs beror på vilken bransch du är verksam inom men i regel krävs en certifiering. Utbildningar inom industriell ekonomi och livsmedel är meriterande för respektive verksamhetsområde. Som ett nästa steg i din karriär kan du bli befordrad till kvalitetschef.