Skip to Content

VD

En vanlig dag som VD kan vara väldigt varierad. Som ansvarig för ett företag är du representant för företaget gentemot kunder och andra intressenter. Ofta ägnar du dagarna åt att planera verksamheten, följa upp och att coacha din personal. Hur vardagen ser ut beror i hög grad på var man jobbar någonstans. På ett större företag är det vanligt att man reser mycket och träffar potentiella kunder och andra intresserade.

På ett mindre företag ägnar man dagarna åt att stötta sin personal för att de ska göra ett så bra jobb som möjligt. Man har möjlighet att ta beslut som rör företaget inom vissa gränser. Om det handlar om större beslut bör frågan bollas med företagets styrelse. Det kan handla om frågor kring investeringar, organisatoriska förändringar eller utökad marknadsbearbetning. Det ska finnas tydliga skriftliga riktlinjer och anvisningar från styrelsen när det gäller vilka befogenheter den som är VD har.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

En verkställande direktörs dagliga arbetsuppgifter är att ta hand om företagets löpande operativa verksamhet. Med hjälp av strategiska planer, en budget med mera sätts ramarna för ens befogenheter. VD:n ansvarar också för att bokföringen fullgörs enligt lag och att företagets ekonomiska resurser förvaltas på ett tryggt sätt. Man rapporterar regelbundet till styrelsen. Rapporterna ska beskriva företagets ekonomiska förutsättningar, till exempel: löpande resultaträkning, kundfordringar , leverantörsskulder, orderläge, likviditet och betalning av skatter och avgifter. Man ska säkra att företaget är aktivt i olika branschorganisationer. Dessutom ska man se till att företaget är bemannat på rätt sätt och att rätt kompetens finns inom företaget. De personalvårdande insatserna är viktiga. Det är viktigt att följa upp och bevaka olika avtal. Man delegerar arbetsuppgifter och har beslutsrätt.

 • Mycket frihet
 • Stort ansvar
 • Möjlighet till hög lön
 • Intressanta arbetsuppgifter
 • Mycket omvärldsbevakning

Hur blir man VD?

För att bli VD krävs ingen speciell formell examen utan det är snarare ett jobb där du behöver visa att du är nog meriterad för att vara aktuell. Vill man ändå läsa kurser för att öka sina chanser kan det vara en god idé att ta kursen inom företagsekonomi, företagsledning, industriell ekonomi eller någon ingenjörsutbildning. Det är också klokt att läsa kurser inom personalområdet för att lära sig mer om hur man blir en bra ledare.

För att få jobbet som VD gäller det att ha visat att man kan uppnå resultat och att man är en bra ledare. Detta gör man bäst genom att börja på något mindre företag och se till att företaget växer och gör större och större vinst. På det sättet kan man jobba sig uppåt. Ett bra sätt att lära sig mer om jobbet är att skaffa sig en mentor som kan coacha.

Passar du som VD?

För att passa som för jobbet bör man vara flexibel, social och engagerad. Det gäller att man har ett brinnande engagemang för det företag som man verkar inom. Man bör tycka om nya sociala kontakter. Man ska anpassa verksamheten i förhållande till förändringar i omvärlden, så som konjunktursvängningar. Dessutom är det upp till VD:n att anpassa företagets produkter eller tjänster efter efterfrågan. Man ska också ansvara för att nya tjänster eller produkter utvecklas. Man jobbar också med långsiktiga strategier och planer för att nå fastställda mål för olika avdelningar. Man har också arbetsmiljöansvar och ska försäkra att medarbetarna inte far illa på arbetsplatsen. Dessutom är det viktigt att man entusiasmerar och engagerar medarbetarna och skapar en positiv anda och ett trevligt arbetsklimat på arbetsplatsen.

 • Engagerad
 • Entusiasmerande
 • Uthållig
 • Social
 • Intresserad av omvärlden

Karriärmöjligheter

För att bli VD bör man antingen ha startat ett företag själv eller genom sina meriter visat att man har de förtjänster som krävs för att få det här krävande och eftertraktade jobbet. Att vara företagsledare är få förunnat och det är inget man blir utan en lång meritlista. Ofta bör du har jobbat som chef eller ledare inom någon verksamhet sedan tidigare. Du bör också ha gått chefsutbildningar och gärna vara utbildad inom ekonomi eller företagsledning. Det är inte ovanligt att man har en bakgrund som ingenjör. För många innebär jobbet toppen av karriären och det kan vara svårt att hitta positioner som är högre än denna. Ett alternativ kan var att sitta i olika företags styrelser. Det brukar kallas för att man är styrelseproffs.

Genomsnittslön för VD

Det är svårt att generalisera kring löner när det gäller positionen som VD. Det beror på att lönen är helt beroende av hur företaget går. Om man jobbar åt ett stort och framgångsrikt företag kan man ha en lön på flera hundra tusen i månaden. Jobbar man åt ett mindre, kanske nystartat företag som inte har etablerat sig på marknaden än så kan det hända att man inte plockar ut någon lön alls. Det vanligaste är nog ändå en lön på runt fyrtio till sextio tusen i månaden.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 55000 Kr
Jönköping 53000 Kr
Malmö 52500 Kr
Göteborg 51500 Kr
Helsingborg 49940 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Jönköping
 • Malmö
 • Göteborg
 • Helsingborg

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • IHM Business School
 • Lunds Universitet
 • Linköpings Universitet
 • Uppsala Universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 6%
1 - 2 år 2%
2 - 5 år 4%
5 - 10 år 12%
+10 år 77%

Utbildningar

 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Grundskola