Skip to Content

Sekreterare

En vanlig dag på jobbet som sekreterare kan börja med att man startar upp datorn och går igenom anteckningar och dikteringar från till exempel föregående kväll eller material som skapats under morgonen. Dagen kan sedan fortsätta med att man deltar i möten och där för anteckningar och protokoll. Dagen kan också fortsätta med att man skriver in dikteringar och renskriver anteckningar som görs under dagens lopp.

Om du arbetar som sekreterare, är du oftast ansvarig för administrativa uppgifter så som besvarande av mail, brev och telefonsamtal. Du kan också ha arbetsuppgifter som innefattar bokande av möten, hantering av resor samt ordningsstörande av kalendrar. Oftast arbetar sekreteraren under en eller flera olika chefer eller andra arbetskategorier. Ofta är sekreterarens roll att verka avlastande på övrig personal. Sekreteryrket finns inom flera olika arbetsplatser, bland annat inom kontorsyrken och inom medicin.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Att vara sekreterare är ett mycket omväxlande och flexibelt arbete. Mycket av arbetet och en del av arbetstiden kan du själv styra över och lägga upp så att arbetet passar just dig. Eftersom sekreteraryrket finns inom så många olika branscher, finns det stora möjligheter för att du ska kunna arbeta inom ett område och på en plats som just du trivs på. Sekreteraryrket kommer alltid att behövas, och det är därför relativt lätt att får arbete om man är rätt utbildad och duktig på det man gör. Inom yrket är det vanligt att du arbetar avlastande åt en eller flera chefer på arbetsplatsen. Du finns där som ett stöd och för att hålla koll på till exempel kalendrar och möten.

 • Du möter många nya människor
 • Arbetet är ofta flexibelt
 • Du kan arbeta inom flera olika yrkesområden
 • Det finns stor möjlighet att fördjupa sig
 • Det finns behov av sekreterare på arbetsmarknaden

Hur blir man sekreterare?

Vill du bli sekreterare på ett kontor, krävs ofta gymnasieutbildning. Ofta eftersöks administrativ inriktning på studierna. Vill du arbeta som läkarsekreterare krävs ofta gymnasieutbildning, eller medicinsk utbildning, samt erfarenhet av medicinyrket. Vill du arbeta i till exempel en rättsinstans, krävs gymnasieutbildning och ofta juridisk erfarenhet. Det finns också möjlighet att arbeta som chefssekreterare. För detta krävs ofta gymnasieutbildning samt erfarenhet från sekreteraryrket.

Vet du precis var du vill arbeta som sekreterare finns det bra specialutbildningar inom dessa ämnen. Vet du bara att du vill arbeta inom sekreteraryrket är ett brett, administrativt inriktat gymnasieprogram en bra start. Det är bra att läsa utbildningar som innebär att det språk du vill arbeta med, utvecklas. Vill du arbeta med juridik, är det bra att läsa juridiska kurser. Vill du arbeta inom medicin är det bra att läsa kurser inom detta.

Passar du som sekreterare?

Arbetet som sekreterare kräver att man har känsla för språket och skriften. Du behöver tycka om att skriva och du behöver också vara en bra lyssnare med sinne för detaljer när du ska renskriva till exempel dikteringar eller mötesanteckningar. Du behöver kunna formulera dig i skrift, utifrån bara ett fåtal stödord. Du behöver också vara bra på att skriva snabbt och få med de viktigaste delarna i ett sammanhang. Du behöver ha bra tålamod och inte vara rädd för att möta människor, då detta ofta förekommer i sekreteraryrket. Du får heller inte tycka att det är obehagligt att tala i telefon eller diskutera saker med människor du kanske inte träffat innan, eftersom detta ofta är en del av sekreterarens arbete.

 • Sinne för språket
 • Kunna plocka sammanhang
 • Kunna möta männsikor
 • Vara flexibel
 • Vara lyhörd

Karriärmöjligheter

Vill du ta dig uppåt inom din karriär som sekreterare? Detta kan du göra genom att visa framfötterna och ta dig an mer arbete. Du kan också utbilda dig mer, samt utvidga ditt ordförråd och därmed få ett bättre skrivande. För att få ett jobb inom detta yrke är det bra att ha arbetat med administration innan, och ha kunskaper om hur arbetet fungerar. Har du referenser från ett sådant arbete, samt kan visa gott språk och skrift i praktiken kan jobb hittas inom flera branscher. Såväl kontorsarbetande som läkare behöver anställa personal inom sekreteraryrket. Även organisationer och församlingar kan behöva anställa någon som kan sköta administrationen och där kan det också finnas möjlighet att skaffa erfarenhet.

Genomsnittslön för sekreterare

Marknadslönen för en sekreterare ligger mellan 25000 kronor och 32000 kronor per månad. Lönen är något högre i större städer som Malmö och Stockholm. Även i regioner som Västernorrland är lönen något högre än i södra Sverige. För att få en högre lön inom yrket är erfarenheten och det område man är kunnig inom av stor betydelse. Om man har möjlighet att ta svårare eller större arbetsuppgifter eller projekt, eller samtidigt är projektledare ger även detta högre lön inom yrket.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 32000 Kr
Uppsala 31300 Kr
Västerås 29000 Kr
Malmö 27600 Kr
Göteborg 26500 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västerås
 • Malmö
 • Göteborg

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Komvux
 • Folkuniversitetet
 • Malmö Högskola
 • Mittuniversitetet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 4%
1 - 2 år 1%
2 - 5 år 5%
5 - 10 år 9%
+10 år 81%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Yrkesutbildad
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Enstaka kurser