Skip to Content

Logistiker

Funderar du på vad du vill arbeta med i framtiden? Tycker du om planering och intresserar dig av att arbeta strategiskt med ett företags material- och informationsflöden? Då kan logistiker vara ett alternativ för dig. Yrket kan skilja sig lite beroende på vilket företag du arbetar med, och framför allt är yrkestiteln ett samlingsnamn på flera olika roller på arbetsmarknaden.

För det mesta handlar yrket som logistiker om att skapa en helhetssyn inom företaget vad gäller till exempel att skapa en effektiv produktion och försäljning. Du kan också arbeta mer specifikt mot ett område, till exempel arbeta med inköp, transportplanering och produktionsplanering med mera. Du kan dessutom arbeta inom de flesta branscher - allt ifrån livsmedelsbranschen till offentlig sektor och så vidare. För det mesta kräver yrket att du har en eftergymnasial utbildning i bagaget.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Som logistiker kan du ha flera olika ansvarsområden, men några ledord som ofta förekommer är planering och strategiskt arbete, inköp samt optimering och effektivisering av ett företag. Att ha lätt för struktur och anamma ett helhetsperspektiv av företag är därför viktigt. En stor fördel med att utbilda sig till yrket är att du efter din examen har många vägar att välja bland vad gäller branscher och intresseområden. Prognosen för yrkeskategorin på arbetsmarknaden är medel, det vill säga stabil, vilket innebär att det inte bör vara allt för svårt att få arbete inom området de kommande åren. Det här kan sättas i jämförelse med till exempel journalistik, där fler utbildar sig inom området än vad marknaden behöver.

 • Många branscher att välja mellan
 • Många yrkesrollsval beroende på inriktning
 • Många utbildningar att välja mellan
 • Möjligheter att arbeta sig uppåt i företaget
 • God lönestatistik

Hur blir man logistiker?

Som nämndes ovan krävs det för det allra mesta en utbildning om du vill arbeta som logistiker. Du kan läsa på flera olika ställen i Sverige, och såväl på högskola som på universitet. Utbildningarnas längd varierar beroende på vilken skola du väljer, samt inriktning och intresseområden med mera. Vanligen studerar du i åtminstone tre år och får på så vis en kandidatexamen inom ditt område.

Det kan vara en bra idé att redan innan du söker utbildningen fundera på vilken inriktning som passar dig bäst. I andra fall behöver du välja inriktning först efter nåt eller några år. Några exempel på universitet och högskolor i Sverige där du kan utbilda dig till logistiker är: Linnéuniversitetet, Jönköpings Universitet, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. Liknande utbildningar finns även i form av YH-utbildningar.

Passar du som logistiker?

Huruvida du passar som logistiker eller inte kan vara svårt att avgöra, då rollerna inom yrket som sagt kan skilja sig en hel del från varandra beroende på bransch. Du bör dock trivas med struktur och planering, samt att kunna fatta beslut självständigt. Yrket innebär många gånger eget ansvar, samtidigt som du bör vara lyhörd och kunna förstå hela företaget för att kunna se det ur ett helhetsperspektiv. De flesta rollerna kräver att du är intresserad av, och kunnig inom, ekonomi och inköp, så om du har en fallenhet för ekonomiska strukturer och är intresserad av affärsutveckling kommer det att vara ett stort plus i kanten för din framtida karriär inom yrket!

 • Strukturerad
 • Planerande
 • Strategisk
 • Ansvarstagande
 • Lätt för helhetsperspektiv

Karriärmöjligheter

Som logistiker finns det goda karriärmöjligheter för dig. Till att börja med ser löneprognosen god ut, och i dagsläget går den stabilt uppåt. Även chanserna för att få jobb inom yrket efter din examen ser hyfsat goda ut. Precis som inom många yrken föredrar de flesta branscher att hitta någon erfaren inom området, men då yrket är så brett har du goda möjligheter att skaffa dig erfarenheter genom att till exempel arbeta med ekonomifrågor eller som platsansvarig på ett lager - yrken som det finns många av idag. Inom yrket kan man arbeta såväl operativ som strategiskt, där den strategiska rollen ofta fungerar som ett steg uppåt i karriären. Det finns också många chefs- eller mellanchefspositioner.

Genomsnittslön för logistiker

Löneutvecklingen för logistiker är god, så väl för nya som erfarna medarbetare inom området. Precis som inom de flesta andra yrken skiljer sig dock lönerna beroende på sektor och bransch. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är gen genomsnittliga lönen för yrkesgruppen idag 43 200 kronor, men de understryker också att detta kan variera kraftigt beroende på till exempel erfarenhet, utbildningsnivå och efterfrågan inom yrket. Med en gedigen utbildning och genom att på olika sätt skaffa sig relevanta erfarenheter inom området kommer du långt!

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 39800 Kr
Malmö 35200 Kr
Norrköping 34500 Kr
Göteborg 34000 Kr
Västerås 33900 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Malmö
 • Norrköping
 • Göteborg
 • Västerås

Topp 5 lärosäten

 • Lunds Universitet
 • Linköpings Universitet
 • Chalmers
 • Handelshögskolan
 • Göteborgs Universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 5%
1 - 2 år 1%
2 - 5 år 8%
5 - 10 år 21%
+10 år 65%

Utbildningar

 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Enstaka kurser