Skip to Content

Konstruktör

Som konstruktör är du en analytisk problemlösare. Yrkesgruppen återfinns inom flera olika branscher. Många i yrkesgruppen arbetar inom områden som konstruktion, bygg, maskin och kemi. Yrket passar dig som är matematiskt lagd. Du utvecklar och lösningar och metoder för att lösa komplexa problem. En stor del av din arbetstid går åt till att göra beräkningar och utföra analyser. Du utvecklar system och komplexa produkter. I arbetet ingår även att utveckla produkternas användningsområden.

I dina dagliga arbetsuppgifter är det troligt att du är med i arbetet att ta fram systemlösningar, ritningar och beskrivningar för nya produkter. Ofta jobbar du med kunden i fokus. Du är med och tar fram lösningar som efterlever kundens krav och önskningar. Som konstruktör kan du även ha en funktion åt logistik-hållet. Då är du ansvarig för att planera, analysera och utforma flödet av sådant som information, gods och varor.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Konstruktörsyrkets ansvarsområden varierar beroende på vilken bransch du valt att arbeta inom. En byggnadskonstruktör är med och ritar hus. Konstruktören arbetar tillsammans med arkitekten och är den som dimensionerar själva byggnadsstommen, dina ritningar och beräkningar visar hur byggets olika delar ska gå till rent tekniskt. CAD-konstruktörer inom mekanikområdet är en problemlösare som arbetar med produktutveckling. De har god förståelse för konstruktionstekniker och design. En konstruktör inom kemiområdet arbetar bland annat med teknisk utveckling vid tillverkning av kemikalier, petroleumprodukter och kemisktekniska produkter. Fördelarna med yrket är att du får arbeta kreativt med problemlösning. Arbetsuppgifterna är ofta ansvarsfulla och utvecklande. Du har en central roll i utvecklandet av en ny produkt. Du har givande utbyten med andra yrkesgrupper som är involverade i arbetet med de produkter eller system som företaget utvecklar.

 • Analytiskt och roligt
 • Mycket ansvarsfullt
 • Spännande och utvecklande
 • Du har en central roll
 • Samarbete med andra

Hur blir man konstruktör?

Många konstruktörer är ingenjörsutbildade eller har en civilingenjörsutbildning. Utbildningen till ingejör vid ett universitet eller högskola är tre år lång och omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen. Det finns ett flertal olika ingenjörsutbildningar med olika inriktningar som du som vill bli konstruktör kan välja mellan. Byggingenjör, automationsingenjör samt högskoleingenjörsutbildnignar i datateknik eller kemiteknik är bara några exempel. En civilingenjörsutbildning är fem år, de sista två åren av utbildningen läser du inom ramen för ett så kallat masterprogram.

Det är under civilingenjörsutbildningens sista två år som du väljer din specialistinriktning. Utbildningen ger dig en mycket bred teknisk grund som är eftertraktad på arbetsmarknaden. För den som har långt till en högskola eller ett universitet eller av andra anledningar föredrar att läsa en ingenjörsutbildning på distans så finns det goda möjligheter till detta. Det finns även en rad KY-utbildningar som ger tillgång till yrket som konstruktör som till exempel CAD-utbildningar.

Passar du som konstruktör?

Behörighetskraven till ingenjörsutbildningarna talar sitt tydliga språk, du som vill arbeta som konstruktör bör vara matematiskt och analytiskt lagd. Självfallet behöver du ha ett väl utvecklat intresse för det arbetsområde som du tänkt dig att arbeta inom. Det är även viktigt med ett teknikintresse, det är bra om du snabbt kan lära dig nyheter i olika ritprogram och behärska tekniska innovationer inom yrket. Då du är med och utvecklar metoder och processer är det viktigt att du har en bra social förmåga och kan lära ut till andra. Det är ofta ett arbete där du måste samarbeta med andra. Du som vill arbeta som konsult måste vara flexibel och ha lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och samarbeta med en ny organisation.

 • Analytisk
 • Noggrann
 • Ansvarsfull
 • Kreativ
 • Driven

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna för dig som vill arbeta som konstruktör och har en adekvat utbildning är goda. Arbetsmarknaden för den här gruppen anses generellt vara mycket ljus med många arbetstillfällen. Du som söker ett flexibelt arbete har stora möjligheter att själv forma din karriär som konsult. Kanske drömmer du om att ha en projektledande roll? Du som arbetar för ett företag och har driv och vilja att utvecklas i din arbetsroll har goda möjligheter att få ett allt större ansvar. Konstruktörer fyller en viktig roll i flera av landets mest framgångsrika företag. Det finns gott om svenska företag som står sig väl på en internationell arbetsmarknad. Det är även ett perfekt yrke för dig som drömmer om att arbeta några år i utlandet eller vill satsa på en karriär utomlands.

Genomsnittslön för konstruktör

Genomsnittslönen för dig som jobbar som konstruktör löper över att ganska stort spann. Då konstruktörer arbetar inom en mängd olika fackområden så är lönerna relativt varierande. En normal lön beräknas ligga från 38 000 upp till 53 000 kronor per månad. Din lön påverkas av flera faktorer. Om du arbetar inom en så kallad het bransch eller har eftertraktade specialistkunskaper så påverkar detta din lön i en positiv riktning. Du som är projektledare eller har någon form av chefsbefattning kan räkna med att ligga mycket bra till lönemässigt.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 42000 Kr
Göteborg 40500 Kr
Gothenburg 39800 Kr
Västerås 38000 Kr
Linköping 37750 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Gothenburg
 • Västerås
 • Linköping

Topp 5 lärosäten

 • Karlstads universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Göteborg
 • Högskolan i Karlstad
 • Lunds Tekniska Högskola

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 7%
1 - 2 år 4%
2 - 5 år 8%
5 - 10 år 16%
+10 år 65%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Yrkesutbildad
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Magister eller Civilingenjörsexamen