Skip to Content

Jurist

Som jurist kan du välja bland spännande karriärvägar både inom den offentliga och den privata sektorn. Du som utövar yrket är en expert på att tolka lagar och förordningar. Juristen är analytiskt lagd och löser juridiska problem. Du upprättar och granskar rättsliga handlingar och ger stöd i rättsliga frågor. Du som har en juristutbildning har stora valmöjligheter. Kanske väljer du att arbeta kundinriktat under en viss tid och rikta in dig på forskning under en annan del av din karriär?

Som jurist kan du välja att göra karriär på en mindre advokatbyrå likaväl som en stor offentlig organisation. Majoriteten av Sveriges jurister arbetar inom det allmänna rättsväsendet och innehar yrkestitlar som domare och åklagare. Inom den privata sektorn är det vanligt att jurister arbetar som advokater. Kronofogde, skattejurist, tingsnotarie, bankjurist och forskare inom juridik är andra vanliga yrkestitlar som innehas av jurister. Du som arbetar inom yrket har även stora möjligheter att göra karriär utomlands.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Juristutbildningen ger ett mycket brett kompetensområde. Ansvarsområdena för en jurist varierar beroende på bransch och juridiskt område. Du utvecklar dina färdigheter beroende på den typ av juridiskt yrke som du arbetar inom. Processrätt, skatterätt, befolkningsrätt, affärsrätt och miljörätt är alla exempel på olika juridiska områden. Jurister är duktiga problemlösare som samlar in juridiskt material som de sedan tolkar och bearbetar.

Att utreda, förhandla och granska avtal och rättsliga handlingar är vanliga arbetsuppgifter. En fördel med yrket är att det är som klippt och skuret för dig med ett stort rättspatos och intresse för samhällsfrågor. Det är även ett yrke med en mycket låg arbetslöshet. Faktum är att de allra flesta utbildade jurister hittar ett arbete inom ett år efter avslutad utbildning.

 • Varierande och utvecklande
 • Meningsfulla möten med andra
 • Roligt och tempofyllt
 • Goda karriärmöjligheter
 • Bred arbetsmarknad

Hur blir man jurist?

För dig som vill bli jurist finns det i dagsläget tre olika utbildningar. En juristexamen, som tidigare kallades juris kandidat (jur. kand.), är 270 högskolepoäng lång. Den tar således 4,5 år att läsa in. En juristexamen omfattar alla juridikens områden, man läser bland annat civilrätt, förvaltningsrätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Utbildningen ger rätt till den notarietjänstgöring som behövs om du vill bli domare eller åklagare. Även du som vill bli advokat måste fullfölja den här utbildningen.

Andra vägar till att bli jurist är att fullfölja det rättsvetenskapliga programmet eller avlägga en examen i affärsjuridik. Båda utbildningarna löper över 180 högskolepoäng, de tar således tre år att fullfölja. Utbildningarna kan kompletteras med en masterutbildning om 120 högskolepoäng. En utbildning i affärsjuridik fokuserar till stor del på civilrätt, affärs- och finansrätt. Utbildningen innehåller även andra samhällsvetenskapliga ämnen. Den rättsvetenskapliga utbildningen lägger tyngdpunkten vid huvudämnet rättsvetenskap. Rättsteori, rättshistoria, affärs och europarätt ingår i utbildningen.

Passar du som jurist?

Är du en analytiskt lagd problemlösare? Då kanske juristyrket är något för dig. Du som utövar yrket bör även vara mycket noggrann och kunna ta beslut. En bra jurist har ett genuint intresse för sitt arbetsområde. Det kan vara ett mycket socialt yrke där jurister som arbetar i direkt kontakt med klienter bör förstå behov och förväntningar för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning.

Om du arbetar med människor är det en fördel att kunna visa engagemang och besitta en god förmåga att kommunicera. Juristen arbetar metodiskt, målmedvetet och drivet. Yrket kräver att du kan ta till dig och förstå komplexa texter. Du bör även ha viljan att ständigt uppdatera dina kunskaper och inte vara rädd för att vidareutbilda dig.

 • Analytiskt lagd
 • Socialt kompetent
 • Lyhörd
 • Noggrann
 • Målmedveten

Karriärmöjligheter

Juristutbildningen öppnar upp för många olika karriärmöjligheter. Den som har en juristexamen i bagaget börjar oftast sin karriär med en notarietjänstgöring vid en tingsrätt eller förvaltningsdomstol. En tvåårig notarietjänstgöring är ett måste för många av de befattningar som finns inom rättsväsendet. Den anses även vara en meriterande grund att stå på för jobb inom andra områden. De som har en examen från det rättsvetenskapliga programmet eller inom affärsjuridik börjar ofta sin karriär inom den statliga förvaltningen, på en revisionsbyrå eller hos en myndighet eller kommun. En typisk karriär för en domare börjar med en notarietjänst, fortsätter via en titel som åklagaraspirant till åklagare och slutligen domare. Det är vanligt att en jurist börjar arbeta som advokat för att sedan göra karriär som bolagsjurist eller som egen företagare.

Genomsnittslön för en jurist

Juristernas löneläge är generellt sett mycket gott. Löneläget är allra bäst i Stockholm. Som nyexaminerad jurist kan du förvänta dig en ingångslön på mellan 24 000 och 26 000 kronor. Allra bäst tjänar jurister inom den privata sektorn, här är det inte ovanligt med ingångslöner på runt 30 000 kronor. Tio år efter avlagd examen ligger en genomsnittlig juristlön på 41 500 kronor. Den som arbetar som advokat har oftast en betydligt högre lön än så. Affärsjuridik är ett annat välbetalt område som lockar många jurister.

Expandera/ minimera

Genomsnittslön

57000 Kr

Senaste jobben

DPO till Lidl
Sharp Recruitment & Consultants
DPO till Lidl
Voicedesk
Handläggare/Teamledare
Kemikalieinspektionen

Dela på sociala medier

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 63000 Kr
Uppsala 61500 Kr
Malmö 55800 Kr
Gothenburg 53900 Kr
Örebro 51000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Malmö
 • Gothenburg
 • Örebro

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Örebro Universitet
 • Lunds universitet
 • Linköpings universitet
 • Uppsala Universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 7%
1 - 2 år 3%
2 - 5 år 7%
5 - 10 år 20%
+10 år 64%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Kandidatexamen
 • Magisterexamen