Skip to Content

IT-Projektledare

Att jobba som projektledare, eller project manager på engelska, innebär ett ansvarsfullt och krävande arbete. Det gäller att kunna hålla många bollar i luften samtidigt och trivas med att vara "spindeln i nätet". Du har en ledande roll och kommunicerar ofta med många olika aktörer. Det är din uppgift att se till att projektet löper framåt enligt uppsatta tidsramar och inom budget. Det är sällan du som utför själva aktiviteterna i projektet, istället har du en samordnande roll.

Att vara projektledare innebär planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsarbeten. Ett projekt skiljer sig från löpande arbete (processarbete) på det sättet att ett projekt har en tydlig startpunkt och en tydlig slutpunkt. Projekt har dessutom en begränsad budget och det är ofta väldigt tydligt vad projektet ska leverera. Projektledaren ska ha koll på projektspecifikationen och de mål som är uppsatta för projektet. Det gäller att se till att projektet har tillräckliga resurser för att det ska lyckas.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Att vara projektledare innebär att ha ansvar för ett avgränsat utvecklingsområde. Det är förhoppningsvis tydligt vad som ska levereras och det bör finnas metoder för att utvärdera om projektet har lyckats eller inte. Det är ditt ansvar att rapportera till styrgrupp och uppdragsgivare hur projektet fortlöper. Tillsammans med en projektgrupp som du leder ser du till att projektets aktiviteter blir genomförda. Du planerar aktiviteterna och försöker hitta det bästa och effektivaste sättet att nå projektets mål.

Det gäller att vara bra på planering. Planeringsfasen brukar betraktas som den viktigaste i ett projekt och det är din uppgift att se till att planeringen är tillräckligt noggrant gjord. Alla aktiviteter behöver resursplaneras, kostnadsuppskattas och tidsuppskattas. Om avvikelser förekommer i projektet är det ditt ansvar att hantera dessa.

 • Utvecklande och utmanande
 • Mycket ansvarsfullt
 • Kräver struktur
 • Inspirerande och roligt
 • Mycket samarbete med andra

Hur blir man projektledare?

Det finns många kurser man kan gå för att bli projektledare men det finns ingen formell examen som du måste ha för att få jobb. Istället finns det en rad privata konsultbolag som erbjuder kurser inom projektledning, både på grundnivå och på avancerad nivå. Semcon är ett exempel på ett företag som regelbundet utbildar inom området. Men det finns många fler. På utbildningarna får du lära dig de grundläggande koncepten när det gäller projektledning.

För att öka dina chanser att få jobb som projektledare så är det bra att ta på sig alla ledningsuppdrag du får möjlighet att ta. Eftersom det innebär mycket ansvar att driva ett projekt är det bra om du har erfarenhet från att vara till exempel teamledare eller funktionsansvarig på en arbetsplats. Det är också bra att ha läst kurser inom administration, ekonomi och personalhantering. Sådana kurser erbjuds båda av högskolor och av privata företag.

Passar du som projektledare?

För att bli en framgångsrik projektledare behöver du både ha teoretiska kunskaper men också ha till exempel sociala förmågor som är svåra att läsa sig till genom kurser. Det är viktigt att vara strukturerad och noggrann när man jobbar med att leda projekt. Jobbet kräver att du har ordning på ditt arbete och att du inte tappar bort några delar på vägen. Dessutom är det viktigt att vara social kompetent. Arbetet innebär att du behöver ha mycket kontakt med många olika människor, det kan handla om styrgrupper, projektgrupper och referensgrupper. Det gäller att kunna hantera människors reaktioner och att kunna uttrycka sig på ett sätt så att man blir förstådd. Samtidigt är det viktigt att vara beredd på att hantera krav från olika grupper och individer.

 • Strukturerad
 • Socialt kompetent
 • Noggrann
 • Visionär
 • Ansvarsfull

Karriärmöjligheter

Genom att ta på sig mer och mer ansvar i sitt dagliga arbete ökar du chanserna att få jobba som projektledare. Det är bra att jobba i en stor organisation för det är ofta där de större och mer formaliserade projekten förekommer. Exempel på företag och organisationer som driver många stora projekt är Volvo, Ericsson, statliga myndigheter, kommuner och landsting. När du har drivit några mindre projekt och gjort det framgångsrikt, kan du få möjlighet att driva större projekt. Blir du en framgångsrik när det gäller att leda projekt så kan det finnas möjlighet att få avancera inom organisationen och till exempel bli avdelningschef eller gruppchef. Om du lyckas bra även med det, så kan du ha möjlighet att bli chef över en hel organisation.

Genomsnittslön för projektledare

Som projektledare tjänar du relativt bra. En genomsnittlig lön för en person som jobbar med projektledning inom offentlig sektor ligger runt 34000 till 40000 beroende på kompetens, erfarenhet och uppdragets komplexitet. Inom privat sektor är lönerna generellt sett något högre. I Sveriges storstäder, som Stockholm, Göteborg och Malmö ligger lönerna oftast lite högre än på mindre orter. För att höja sin lön är det viktigt att veta vad arbetsgivaren har för förväntningar på dig. Det är också klokt att byta jobb med jämna mellanrum.

Expandera/ minimera

Genomsnittslön

37500 Kr

Senaste jobben

Projektledare Automation
Bravida Sverige AB
Automationsingenjör
Bravida Sverige AB
Projektledare inom VS!
StudentConsulting

Dela på sociala medier

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 39600 Kr
Göteborg 38200 Kr
Malmö 37000 Kr
Gothenburg 36300 Kr
Umeå 36000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Gothenburg
 • Umeå

Topp 5 lärosäten

 • Nackademin
 • Stockholms Universitet
 • Chalmers
 • Uppsala Universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 7%
1 - 2 år 1%
2 - 5 år 2%
5 - 10 år 9%
+10 år 81%

Utbildningar

 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Universitet/Högskola
 • Yrkesutbildad
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Grundskola