Skip to Content

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare är en ganska bred term som kan innebära olika saker mycket beroende på om man har en stor eller liten arbetsgivare. Själva ordet förvaltning betyder omvårdnad och utnyttjande av en fastighets resurser. Ofta innebär rollen att man sköter kontakter med externa firmor som genomför reparationer och förbättringar. De som arbetar med ekonomisk förvaltning sysslar kontraktsskrivande, budgetuppföljning och kontakt med de som bor eller verkar i fastigheten.

Som fastighetsförvaltare måste man kunna se till helheten och bedöma vad som är bra för en fastighet utifrån många parametrar. Ofta har man en budget som rättesnöre och då gäller det att genomföra de åtgärder som får störst effekt i relation till hur mycket pengar man förfogar över. De som äger kommersiella fastigheter har ofta långa tidsperspektiv och man måste därför ha känsla för vad som betalar sig på sikt. Det kräver stora kunskaper om fastighetsskötsel och förvaltning.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Fastighetsförvaltare måste vara beredda på att rycka ut när det händer något oförutsett i en fastighet som de ansvarar för. Det kan hända att det finns en vaktmästare eller ett serviceföretag som genomför konkreta åtgärder men det är i regel förvaltaren som leder arbetet, åtminstone om det handlar om något som är mer komplicerat än att byta ut en glödlampa. Att, tillsammans med hantverkare och andra experter, planlägga renoveringar och nybyggnationer är ett annat viktigt ansvarsområde för förvaltaren. Detta görs i samråd med ekonomiavdelningen på det företag eller den organisation där förvaltaren arbetar. Beroende på om man arbetar på till exempel ett kontorshotell, för ett bostadsbolag eller på ett företag som hyr ut industrifastigheter varierar ansvarsområden och de dagliga uppgifterna.

 • En viktig roll som skapar bestående värden
 • Yrket förenar tekniska, ekonomiska och sociala sidor
 • Arbetet är ofta självständigt
 • Du ser verkligen effekten av ditt arbete
 • God arbetsmarknad!

Hur blir man fastighetsförvaltare?

Beroende på om man som fastighetsförvaltare arbetar med teknisk eller ekonomisk förvaltning ser utbildningsvägarna olika ut. Kursen Ekonomisk fastighetsförvaltning ges på Kungliga Tekniska Högskolan och man kan även utbilda sig inom förvaltning via yrkeshögskolan, Komvux eller privata företag. Många fastigheter kräver specifik teknisk kompetens och vilken utbildning som efterfrågas varierar. Internutbildning är viktig inom detta område eftersom det gäller att lära känna de objekt man förvaltar.

Fastighetsförvaltare som arbetar med äldre byggnader kan ha nytta av kunskap inom byggnadsvård. Bostadsbolag behöver ofta personal med koll på juridiska situationer som kan uppstå mellan bolaget och bostadsinnehavarna och den förvaltare som arbetar för kommunen måste kunna väga olika fastigheters behov mot varandra och göra rätt bedömningar. Ekonomiska förvaltare kan behöva vidareutbilda sig för att klara specifika arbetsmoment som ingår i administrationen. Social kompetens är också en fördel eftersom rollen kan innebära att man är "spindeln i nätet".

Passar du som fastighetsförvaltare?

Som fastighetsförvaltare har man ett stort ansvar men man är sällan ensam. I yrkesrollen ingår det att vara lyhörd för människors behov samt företagsledningens krav och samtidigt tydlig när man kommunicerar med allt från externa konsulter till dem som utnyttjar fastigheten eller fastigheterna man förvaltar. Byggnader kan han livslängd som spänner över flera generationer och få fastighetsägare genomför åtgärder som är bra på kort sikt men oekonomiska i längden. Man måste alltså ha en känsla för hur hus, tomter och installationer slits och påverkas av sin omgivning. Även om det är fråga om långsamma processer. Sen gäller det att kunna se kreativt på fastigheternas potential och användningsområden och det är i regel kopplat till skeenden i omvärlden.

 • Stresstålig och lugn
 • Kunna planera långsiktigt
 • Kunnig inom området
 • Ansvarskänsla
 • Social förmåga

Karriärmöjligheter

En vanlig karriärväg för fastighetsförvaltare är helt enkelt att man byter upp sig till större fastighetsägare som kan erbjuda bättre lön och bättre förmåner samt kanske mer utmanande arbetsuppgifter. Yrkestiteln förvaltningschef finns på större arbetsplatser och kan innebära att man får ett mer övergripande ansvar i ett större fastighetsbestånd och att man har mycket kontakt med anställda på lägre nivå i företaget. En hög position som förvaltare kan innebära att man hanterar budgetar på hundratals miljoner och att man ansvarar för att kontrollera att externa leverantörer och konsulter följer sina avtal. "Facility Manager" är ett närliggande yrke där man arbetar mycket med att samordna insatser i stora fastighetsbestånd, något som kan innebära väldigt stora besparingar och effektiviseringsvinster.

Genomsnittslön för fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare kan räkna med bra ingångslön. Genomsnittslönen är omkring 38 000 och på stora företag är det inte ovanligt med löner på en bra bit över 40 000. Inom den statliga sektorn är lönerna något högre än i den privata, eftersom det i regel är större aktörer i den sektorn. Vill man komma upp i lön visar statistiken att det lönar sig med n eftergymnasial utbildning. Däremot är detta inte ett yrke med stora skillnader i lön i olika delar av landet.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 36400 Kr
Malmö 34500 Kr
Göteborg 34500 Kr
Linköping 33900 Kr
Enköping 33000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Linköping
 • Enköping

Topp 5 lärosäten

 • Hermods
 • Lernia
 • Stockholms Universitet
 • Göteborgs Universitet
 • Luleå Tekniska Högskola

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 13%
1 - 2 år 3%
2 - 5 år 0%
5 - 10 år 7%
+10 år 77%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Yrkesutbildad
 • Övrigt
 • Gymnasieskola eller motsvarande