Skip to Content

Försäljningschef

Att vara försäljningschef innebär att du har ett stort ansvar för hur företaget når ut med sin produkter eller tjänster på marknaden så att de kan få betalande kunder. Yrket kan se olika ut beroende på vilka andra positioner som är bemannade med fast anställd personal och, givetvis, på hur stort ett företag är och i vilken bransch det verkar. I rollen har du ansvar för försäljares prestationer och strategier som ska leda till ökad försäljning.

Du som försäljningschef fungerar som säljstöd när det gäller kontrakt och uppdrag som är viktiga för företaget och även själv arbeta direkt mot viktiga kunder. Det är dock vanligare att rollen innebär möten internt på företaget och att du får hantera mycket siffror som rör försäljning. Med informationen som underlag ska du ta beslut och göra analyser som förs vidare till företagsledningen. I många företag ägnar sig försäljningschefen åt coachning av säljare för att de ska utvecklas i sin roll.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Som försäljningschef gäller det att ha överblick och att kunna sätta in saker i ett större perspektiv. Siffror och statistik är viktigt men det gäller att kunna se de faktorer som påverkar resultaten om man vill göra en bra analys. Det är till exempel kontraproduktivt att kritisera försäljare om det är omvärldsfaktorer som ligger bakom ett försämrat resultat. Just detta att rollen kräver en högt utvecklad känsla för såväl människor som mätbara data innebär en intressant utmaning som många uppskattar. Detta är även ett arbete på hög nivå där man rapporterar direkt mot företagets ledningsgrupp om det inte är så att man själv ingår i den. Det primära ansvarsområdet är det som är viktigast för alla företag; att få kunder till det man producerar.

 • Stort inflytande på företagets resultat
 • Ett toppjobb karriärmässigt
 • Innebär möten med ambitiösa medarbetare
 • Analytiskt och socialt på samma gång
 • Möjligheter till ytterligare avancemang

Hur blir man försäljningschef?

Man kan säga att det finns två vägar att gå. Många företag rekryterar försäljningschef internt och då är det givetvis meriterande att ha varit en toppsäljare. Erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, på såväl strategisk som konkret nivå är också bra att ha i bagaget. I större sammanhang har försäljningschefer i regel både stort branschkunnande och en universitetsexamen som civilekonom. Satsar man riktigt högt kan man behöva en examen från ett internationellt toppuniversitet.

Det gäller att ha kunskaper inom de områden som ett företag rör sig mot. Inom många affärsområden blir digital marknadsföring och det man kallar för social försäljning allt viktigare. En försäljningschef bör även vara en god ledare och kommunikatör. Det är två breda roller som man kan bli duktig inom på olika sätt. Kan man vissa att man tidigare hanterat ansvar och människor på ett berömvärt sätt så kan man ligga bra till för denna yrkesroll.

Passar du som försäljningschef?

En bra försäljningschef måste kunna sätta upp rimliga målsättningar utifrån de rådande förutsättningarna och sedan bidra till en arbetsmiljö där säljare och andra medarbetare kan infria eller till och med överträffa dessa mål. Att kunna tolka resultat och skapa verktyg som ger företaget tillgång till relevanta data är en del arbetet som kan kräva att man håller sig uppdaterad inom områden som statistik och vilka digitala hjälpmedel som kan komma till nytta. Det är alltså fråga om en mycket komplex arbetsroll och den kräver såväl god analytisk förmåga som att man är driven och bra på att entusiasmera andra. Att man kan hantera stora utmaningar och mycket ansvar utan att bli utbränd är också viktigt om man vill bli långlivad i yrket.

 • Ansvarsfull
 • Stresstålig
 • Inspirerande kommunikatör
 • Analytisk
 • Målmedveten

Karriärmöjligheter

Att vara försäljningschef innebär att man redan nått en av de högsta positionerna som finns på ett företag. Trots det är karriärmöjligheterna mycket goda. Det finns alltid ett större företag som söker en chef och om man redan är bekant med yrkesrollen ligger man naturligtvis bra till för nästa utmaning. Har man tillräckligt goda språkkunskaper är arbetsmarknaden mycket stor eftersom företag i de flesta länder har en struktur där försäljningschefen har en viktig roll. Det förekommer också att försäljningschefer får styrelseuppdrag eller att de finns med i diskussionen kring vem som ska bli verkställande direktör. För att kunna visa att man är en bra chef är det viktigt att ha tillgång till relevanta data som visar att man bidragit med något positivt i företaget. Försäljningssiffror är givetvis ett viktigt nyckeltal.

Genomsnittslön för försäljningschef

Medellönen för en försäljningschef ligger en bit över 45 000 kronor i månaden men det är relativt vanligt med löner på över 60 000 kronor i månaden. De allra mest eftertraktade försäljningscheferna i landet ligger mycket högre än så, lönemässigt. Det kan handla om en bra bit över 100 000 kronor i månaden. Det beror på att man inom denna yrkesroll kan skapa väldigt stora värden för ett företag och dess aktieägare. Konkurrensen blir därför stor om de bästa försäljningscheferna. Det är framförallt företagets storlek och lönsamhet som avgör lönenivån.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 47000 Kr
Gothenburg 46900 Kr
Malmö 46500 Kr
Göteborg 45900 Kr
Västerås 44700 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Gothenburg
 • Malmö
 • Göteborg
 • Västerås

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • IHM Business School
 • Lunds Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 4%
1 - 2 år 1%
2 - 5 år 4%
5 - 10 år 10%
+10 år 82%

Utbildningar

 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Grundskola
 • Magister eller Civilingenjörsexamen