Skip to Content

Ekonom

Redovisning, marknadsföring och ekonomisk styrning. Arbetsuppgifterna för dig som arbetar som ekonom kan variera. Ekonomer behövs i de flesta organisationer och företag såväl inom den privata- som den offentliga sektorn. Under din karriär kan du komma att arbeta i vitt skilda branscher. Dina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på vilken typ av organisation du arbetar inom. Gemensamt för de allra flesta inom yrket är att de i sitt dagliga arbete analyserar och utvärderar ekonomiska resultat.

Är du analytiskt lags och gillar att analysera komplexa ekonomiska sammanhang? Då är chanserna stora att du trivs i din roll som ekonom. Under en typisk arbetsdag kanske du arbetar med redovisning, revision och budgetarbete. Marknadsföring, försäljning och utredningsarbete är andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Majoriteten av alla ekonomer arbetar inom det privata näringslivet. De allra flesta med företagstjänster och finansiell verksamhet. Inom den offentliga sektorn är det vanligt att du som har en ekonomexamen arbetar med skatteförvaltning.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Ekonomutbildningen är bred och ekonomyrket mångfacetterat. Som ekonom varierar dina ansvarsområden beroende på vilken typ av organisation och bransch du arbetar inom. Det är vanligt att det är du som ansvarar för budget och prognoser. Kanske arbetar du som redovisningsekonom och granskar företagets eller organisationens redovisning och ser till att den följer gällande lagstiftning. Vanliga arbetsuppgifter för ekonomer på marknads- eller försäljningsavdelningar är strategisk planering, budget och resultat. Du som arbetar som konsult hjälper ofta företag med ekonomiska strategier för att utveckla och föra framtaget framåt. Fördelarna med ekonomyrket är att det är ett brett yrke med ett gott arbetsmarknads- och löneläge. Du har själv stora möjligheter att påverka inom vilket område och vilken typ av organisation du vill arbeta inom.

 • Brett och mångfacettera
 • Mycket ansvarsfullt
 • Utmanande och roligt
 • Kräver struktur och noggrannhet
 • Ger stora möjligheter att välja karriärväg

Hur blir man ekonom?

Högskolans ekonomiutbildningar ger goda kunskaper inom företagsekonomi och nationalekonomi. Det är även vanligt att du som vill bli ekonom studerar statistik och juridik. En vanlig väg till yrket är att gå den treåriga högskoleutbildning som kallas för ekonomprogrammet. Det omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen. Denna examen går att bygga på genom att läsa på högskolan i ytterligare ett år för en magisterexamen eller i två år för en så kallad masterexamen.

Du kan även välja att fullfölja det fyra år långa civilekonomprogrammet. Efter grundutbildningen väljer man inriktning mot nationalekonomi eller företagsekonomi. Du kan välja att fördjupa dig i en rad olika ämnen som affärsutveckling, entreprenörskap, offentlig ekonomi, makroekonomi, marknadsföring, logistik eller redovisning. Det svenska utbildningsväsendet ger dig även goda möjligheter att själv sätta ihop en utbildning i ekonomi genom att läsa fristående kurser. Som ekonom kan du även välja att göra karriär inom universitetsvärlden och avlägga en licentiat- eller doktorsexamen.

Passar du som ekonom?

Vilka egenskaper har en bra ekonom? Det är definitivt viktigt att du som arbetar inom yrket är noggrann och analytiskt lagd. Ekonomyrket är ett yrke för dig som gillar att arbeta med siffror och som är duktig på att ta till dig, bearbeta och förstå komplex information. Om ekonomer som arbetar med redovisning, budget eller rapporter slarvar och räknar fel kan det få stora konsekvenser. Arbetet ställer även höga krav på att du kan arbeta strukturerat och organiserat. Det är även ett yrke där tidspressen ibland kan vara hög och det gäller att kunna fokusera och hålla huvudet kallt. Många ekonomer har täta kundkontakter. Såväl i samspelet med kollegor som med externa kontakter underlättar det om du har en hög social kompetens.

 • Analytiskt lagd
 • Noggrann
 • Strukturerad
 • Ansvarsfull
 • Socialt kompetent

Karriärmöjligheter

Arbetsmarknadsläget för ekonomer är stabilt. De finns flera undersökningar som visar att cirka nio av tio ekonomer har ett jobb inom sex månader efter avlagd examen. Alla arbetar dock inte inom yrken som är direkt relaterade till utbildningen. Bedömare tror att kraven på spetskompetens kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden. För den som vill göra karriär kan det alltså vara en god idé att koncentrerar sig på ett specifikt område under utbildning eller vidareutbildning. Hur din karriärväg ser ut beror på vad du arbetar med. Många ekonomer strävar efter att bli ekonomichefer och ha ledningsansvar. En ekonom som börjar sin karriär som controller rekommenderas att vidareutbilda sig och skapa spetskompetens inom redovisning för att en dag nå drömjobbet som CFO.

Genomsnittslön för en ekonom

Löneläget för ekonomer är generellt sett gott. Lönerna är ofta högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. En nyutexaminerad ekonom kan räkna med en ingångslön på ungefär 27 000 kr. Ekonomer inom den privata sektorn kan räkna med en medianlön på ungefär 38 700 kr, i landsting och kommun ligger motsvarande siffra på 37 000 – 37 500 kr medan se ekonomer som arbetar för staten har en medianlön på 35 000 kr. De ekonomer som tjänar mest kan dock komma upp i månadslöner över 60 000 kronor.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 35000 Kr
Malmö 32925 Kr
Uppsala 32800 Kr
Göteborg 32700 Kr
GHelsingborg 31000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Malmö
 • Uppsala
 • Göteborg
 • GHelsingborg

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Komvux
 • Lunds Universitet
 • Stockholms universitet
 • IHM Business School

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 9%
1 - 2 år 2%
2 - 5 år 8%
5 - 10 år 18%
+10 år 64%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Yrkesutbildad
 • Magister eller Civilingenjörsexamen