Skip to Content

Chef

Ditt jobb som chef ställer höga krav på ansvarsfullhet och flexibilitet. Det innebär att du har uppsikt och kontroll för planering, genomförande och verkställande av verksamheten. Du besitter en förmåga att hantera flera arbetsuppgifter, samtidigt som du jobbar målinriktat för att vara förändringsdrivande. Genom att ständigt använda dina styrkor och söka större självkännedom inspirerar du dina medarbetare att göra detsamma. Tack vare dig genomsyras arbetsplatsen av en god arbetsmiljö.

Att vara chef innebär att ha en samordnande roll och föra verksamheten i sin helhet mot de uppsatta målen. För att kunna nå företagets mål skapar du goda relationer och arbetar med att utveckla verksamheten. Det är viktigt att du säkerställer att verksamheten har tillräckliga resurser för att nå önskvärda resultat. Chefskapet innebär att du har koll på tidsplanering, riskbedömning och budgetarbetet. Ditt arbetssätt kännetecknas av löpande uppföljningar av det arbete som utförts.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

I rollen som chef företräder du din arbetsgivare och verksamheten som helhet. Ett engagerat ledarskap leder till engagerade medarbetare. Du fördelar de arbetsuppgifter som ska utföras och därför underlättar det om du har en god planeringsförmåga. Du är van att tänka systematiskt, samtidigt som du vill inspirera till en skapande verksamhet. Du förstår att kommunikation utgör en väsentlig del i ditt arbete och troligtvis är det något du älskar då du regelbundet kommer ha informationsutbyten med dina medarbetare som omfattar såväl förmedling av information, som inhämtning av information. Dina direktiv är alltid begripliga. Du räds inte en medarbetare som är initiativrik, utan ser hur dennes styrkor kan främja verksamhetens arbete.

 • Ha en ledande roll

 • Planera och lös problem
 • Verka i en social miljö
 • Arbeta från idé till verklighet
 • Engagera dina medarbetare

Hur blir man chef?

Jobbet som chef kräver ingen officiell examen, men det erbjuds både grundkurser och avancerade kurser för den som ämnar att klättra på karriärstegen. Dessa hålls oftast av privata affärsskolor. Kurserna är bland annat inriktade på ledarskap, planeringsmetoder och projektbudget, allt för att ta till vara på de arbetsuppgifter som chefsrollen medför. IHM Business School är exempel på ett företag som tillhandahåller chefskurser.

Det är alltid meriterande för en chef att ha erfarenhet av att leda och styra en grupp. Kurser som privata företag och högskolor tillhandahåller inom administration, personalhantering och ledarskap ger dig teoretiska kunskaper och metoder att stödja dig mot. Inom många branscher söker efter chefer som har expertkunskaper inom det aktuella området. En chefstjnst på ett företag som arbetar med systemutveckling kan således kräva att man har en ingenjörsutbildning med inriktning mot data utöver utbildning inom ekonomi och ledarskap.

Passar du som chef?

För att ha framgång som chef bör du inneha viss teoretisk kunskap om ledarskap och personalhantering, men det är också av yttersta vikt att dina personliga egenskaper motsvarar de förväntningar som ställs på din yrkesroll. Du behöver vara en driven problemlösare och ha en hög social kompetens då arbetet präglas av samspel med många olika individer. Du behöver också vara objektiv i fråga om konfliktlösning och utvärdering av prestationer. Beslutsfattande ska falla sig naturligt för dig. Du kommer att leda verksamheten i medgång och motgång och behöver kunna vara noggrann och metodisk även när omständigheterna är besvärliga. För att dina medarbetare ska känna trivsel och vara motiverade på arbetsplatsen bör du även vara lyhörd.

 • Ansvarsfull
 • Strukturerad
 • Kommunikativ
 • Lyhörd
 • Målinriktad

Karriärmöjligheter

Genom att ta mer ansvar ökar dina möjligheter att få jobba som chef. Om du visar engagemang och målmedvetenhet i det dagliga arbetet kommer du bli sedd som en tillgång för företaget. Det är fördelaktigt att arbeta inom en stor organisation, eller på ett större företag för det är ofta där man finner många chefspositioner. Även inom kommun, landsting och statliga myndigheter anställs chefer på flera olika nivåer. Inledningsvis kommer du ha mindre ansvar, men i takt med att din framgång ökar, ökar också förtroendet för dig. Blir du tillräckligt kompetent kan du avancera inom verksamheten och få en chefsroll som innebär ett större ansvar vad du tidigare haft. Ganska ofta rekryteras chefer internt.

Genomsnittslön för chef

Som chef tillhör du det övre löneskiktet på arbetsmarknaden. Lönen varierar visserligen beroende på erfarenhet, kompetens och ansvarsområden, men medianlönen för en chefstjänst ligger omkring 44000 kr i månaden. I den privata sektorn är lönen på det hela taget lite högre. Lönen tenderar att öka ju mer tätt befolkad en ort är. För att höja sin lön bör man prestera över arbetsgivarens förväntningar och ta sig an varje arbetsuppgift med stor drivkraft. Man kan också byta arbetsplats och lyfta fram sin erfarenhet som skäl till löneförhöjning.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 47945 Kr
Uppsala 46000 Kr
Linköping 42800 Kr
Göteborg 42750 Kr
Malmö 40000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Linköping
 • Göteborg
 • Malmö

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Handelshögskolan
 • Lunds Universitet
 • IHM Business School
 • Göteborgs Universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 9%
1 - 2 år 1%
2 - 5 år 7%
5 - 10 år 14%
+10 år 69%

Utbildningar

 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Enstaka kurser