Skip to Content

Chaufför

Att jobba som chaufför kan innebära helt olika saker beroende på vad det är för fordon du kör och på vem som är din arbetsgivare. En stor del av arbetsdagen handlar dock just om att framföra ett fordon med passagerare eller last på ett säkert och effektivt sätt. För lastbilschaufförer kan i- och urlastning av varor ingå i arbetsuppgifterna. För privatchaufförer kan det vara viktigt att kunna möta kunden på ett mänskligt plan.

För en taxiförare innebär yrket ofta en hel del väntan mellan körningarna. Man håller sig tillgänglig och tar sedan jobb via anrop eller på särskilda parkeringar. En chaufför inom transportsektorn tillbringar mycket tid ensam i sitt fordon medan många chaufförer inom lokaltrafiken kan ha en arbetsdag som innebär hundratals mycket korta möten med passagerare. I den yrkesrollen beror arbetsdagens utformning mycket på hur automatiserat det är med betalningar och biljettkontroll.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

För många är det mycket tillfredsställande att kunna ge service till människor som är beroende av det färdmedel som man har ansvar för. Chaufförer skapar stora värden och är helt nödvändiga för att samhället ska fungera. Som chaufför har man ofta ett ansvar för just det fordon som man kör. Kanske äger man till och med sin egen bil och service blir då ett viktigt område. Inom kollektivtrafiken ingår det i yrkes rollen att göra bedömningar där man tar hänsyn till individer samtidigt som man har ansvar för att tidtabellen hålls. Man verkar alltså i ett större sammanhang än många tror. Att vidta åtgärder utifrån väderlek och andra omvärldsfaktorer som inverkar på vägar och trafik är ofta en viktig del av yrket.

 • Yrket kan vara väldigt socialt
 • Man kan ofta välja sina arbetstider
 • Lätt att starta eget i branschen
 • Det är ofta enkelt att byta arbetsgivare
 • Efterfrågan på chaufförer är relativt stabil

Hur blir man chaufför?

Om man vill köra taxi kan man bli chaufför helt utan utbildning så länge man har körkort för personbilar. Många taxiföretag utbildar sina förare internt. För att kunna bli anställd på speditionsföretag eller inom kollektivtrafik krävs i regel utbildning och det varierar om den ges efter anställning eller om den är ett krav för att man överhuvudtaget ska kunna få jobbet. Yrkeshögskolor och andra aktörer inom vuxenutbildning ger många kurser för blivande buss- och lastbilschaufförer.

För taxiförare utfärdas speciella taxilegitimationer som många arbetsgivare efterfrågar. Som chaufför inom transportsektorn kan man alltid vidareutbilda sig och meritera sig för körning av tyngre fordon och särskilda typer av last. Förmåga att kunna agera på ett bra sätt i svåra situationer kan vara otroligt värdefullt. Då gäller det att inte bara kunna köra sitt fordon utan också att veta hur man till exempel snabbt byter ett däck under svåra förhållanden.

Passar du som chaufför?

Som chaufför behöver man vara specialist på det fordon man kör på arbetstid. Vilka utmaningar man ställs inför beror sedan på var inom detta breda yrkesområde som man befinner sig. En taxichuafför måste ofta kunna ta sig från en punkt till en annan på möjligast effektiva sätt, med eller utan teknisk hjälp. Som lastbilschaufför behöver man klara långa och monotona arbetspass utan att för ett ögonblick tappa koncentrationen. Vissa chaufförsjobb innebär att man behöver ha god social förmåga. Övertid och/eller arbete på obekväm arbetstid hör ofta till yrkesrollen och många gånger har man ett stort ansvar för att hålla tider. Misslyckas man med det kan det få allvarliga konsekvenser. Att kombinera snabbhet med riskminimering är den stora utmaningen för många chaufförer.

 • Känsla för trafiksäkerhet
 • Van förare
 • Noggrannhet
 • Stresstålig
 • God koncentrationsförmåga

Karriärmöjligheter

Att göra karriär inom detta yrke kan innebära att bli sin egen chef genom ett eget företag. Sedan kan man anställa andra chaufförer och driva verksamhet utifrån den kunskap man samlat på sig som chaufför. Större aktörer inom långfärds- och lokaltrafik kan även ha behov av att bemanna högre positioner inom företaget med anställda som själva arbetat som chaufförer. Taxibranschen består av ett stort antal små företag som ständigt söker nya medarbetare. För att kunna arbeta med tyngre fordon som bussar och lastbilar gäller det att skaffa sig rätt behörighet. Arbetsförmedlingen kan ibland hjälpa till med yrkesutbildningar inom området men det finns också möjlighet att själv betala för de kurser som krävs för att man ska få det särskilda körkort som krävs för att framföra till exempel en tung lastbil.

Genomsnittslön för chaufför

Medellönen för chaufförer inom sektorn transport ligger strax under 25 000 kronor i månaden. För taxiförare ligger lönen något lägre än så men där är arbetstiden i regel väldigt flexibel och det kan tillkomma dricks som inte syns i lönestatistiken. Om man vill ha högre lön som chaufför kan man helt enkelt välja att köra på mindre bekväma arbetstider och därmed få olika lönetillägg. Generellt kan man säga att lönen är högre för chaufförer som framför tunga fordon som kräver specialistkompetens.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 29600 Kr
Göteborg 29000 Kr
Jönköping 27600 Kr
Malmö 27225 Kr
Västerås 26500 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Jönköping
 • Malmö
 • Västerås

Topp 5 lärosäten

 • Komvux
 • Lernia
 • Yrkesskola
 • Hermods
 • Folkuniversitetet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 21%
1 - 2 år 2%
2 - 5 år 7%
5 - 10 år 11%
+10 år 60%

Utbildningar

 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Grundskola