Skip to Content

Analytiker

Det finns flera olika sorters analytiker och dina specifika arbetsuppgifter beror till stor del på din inriktning samt på var du arbetar. Några av de vanligaste yrkena inom gruppen är finansanalytiker, omvärldsanalytiker och makroanalytiker. Gemensamt för dessa är att du framför allt arbetar med att samla in information om din omvärld, sammanställer den och drar slutsatser utifrån det material du samlat in.

Som analytiker kan du ha många olika arbetsplatser. Gemensamt för dem är att de behöver viss information om omvärlden för att kunna få indikationer om framtiden. Detta behövs för att kunna fatta viktiga beslut om till exempel företagets fortsatta inriktning och produkter, räntor och lån med mera. Analytikerns arbete är därför mycket viktigt för att man ska ha rätt beslutsunderlag. Även i den offentliga sektorn är analytikerns roll mycket betydande.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Som analytiker har du som vi tidigare nämnt ett stort ansvar. Hur det ansvaret ser ut i praktiken beror till stor del på inom vilken bransch du arbetar och på din specifika roll. Det är vanligt att arbeta i projektliknande form. Ofta ansvarar du då för att planera insamlandet av information och sedan sammanställa detta och dra slutsatser utifrån det du fått ihop. Det är även relativt vanligt att du även har ansvar för att ta fram förslag på fortsätta åtgärder till följd av analysen. Du kan även ha mer löpande arbetsuppgifter där du bevakar omvärlden, en viss bransch eller vissa företag konstant och håller dig uppdaterad om allt som händer.

 • Spännande att följa utvecklingen

 • Vanligt med resor
 • Utvecklande och lärorikt
 • Du kan specialisera dig på ditt intresse
 • Goda karriärmöjligheter

Hur blir man analytiker?

För att bli analytiker behöver du utbildning på högskola eller universitet. Om du vill bli finansanalytiker och arbeta på till exempel banker, kapitalförvaltningsbolag och liknande bör du ha studerat på ekonomiprogrammet med inriktning mot finans. Är du mer intresserad av en tjänst som makroanalytiker bör du ha läst nationalekonomi. För att bli omvärldsanalytiker kan du ha läst ekonomiprogrammet eller någon samhällsvetenskaplig utbildning.

Att arbeta som analytiker kräver mycket specialkompetens och det kan vara en bra investering att även läsa ett masterprogram inom din valda inriktning. Vill man satsa på att bli finansanalytiker kan man läsa Handelshögskolan i Stockholms diplomutbildning och bli auktoriserad finansanalytiker. Vet man redan med sig att man vill jobba inom en speciell bransch, till exempel som omvärldsanalytiker, är det givetvis en stor fördel att ha goda kunskaper inom den branschen.

Passar du som analytiker?

Oavsett inom vilken bransch du vill arbeta eller vilken slags analytiker du vill vara är det viktigt att du har en förmåga att kunna förstå och bearbeta komplex information. Det är viktigt att du är noggrann och strukturerad samt att du är just analytisk. Det är också viktigt att du har en förmåga att se helheten, vilken information som behöver samlas in samt att kunna väga in alla aspekter i din analys. Det är en fördel om du har ett väl utvecklat logiskt tänkande och är matematiskt lagd. I och med att informationen ofta är komplex är det även en stor fördel om du själv är intresserad i ämnet och tycker det är spännande.

 • Analytisk

 • Logiskt tänkande
 • Kunna bearbeta information
 • Helhetsperspektiv
 • Noggrannhet

Karriärmöjligheter

Var du ska göra för att lyckas få ett jobb efter din utbildning beror givetvis på vilken slags analytiker du vill bli. Banker och andra finansiella bolag är bra ställen för den som vill bli finansanalytiker medan omvärldsanalytiker ofta arbetar på företag. En makroanalytiker arbetar vanligen inom den offentliga sektorn men finns också de på till exempel banker. Om man vill avancera finns det ofta goda möjligheter att få mer ansvar och högre positioner inom företaget. En annan möjlig karriärväg efter en tid i branschen är att satsa på att skriva om det man kan. Då man fått en riktig specialkompetens kan man både skriva artiklar, krönikor och böcker inom ämnet.

Genomsnittslön för analytiker

Eftersom arbetsuppgifter och ansvarsområden skiljer sig stort mellan olika analytiker är det svårt att ange en generell medellön. För en omvärldsanalytiker ligger lönen dock ofta mellan 29 000 och 50 000. Lönen för en makroanalytiker ligger vanligtvis också någonstans inom det intervallet. En finansanalytiker har ofta både grundlön och bonus och där kan lönerna variera otroligt mycket beroende på var man jobbar. Vill man få upp lönen så är därför ett tips att byta företag, det kan göra stor skillnad.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 39000 Kr
Umeå 38200 Kr
Lund 37700 Kr
Malmö 37500 Kr
Göteborg 37000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Umeå
 • Lund
 • Malmö
 • Göteborg

Topp 5 lärosäten

 • Uppsala Universitet
 • Stockholms Universitet
 • Lunds Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Handelshögskolan

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 7%
1 - 2 år 2%
2 - 5 år 14%
5 - 10 år 25%
+10 år 52%

Utbildningar

 • Yrkesutbildad
 • Universitet/Högskola
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Kandidatexamen
 • Gymnasieskola eller motsvarande