Skip to Content

Affärsutveckling

Att jobba som affärsutvecklare innebär att du har ansvar för utveckling av affärsdrivande verksamhet och processer på ett företag eller organisation. Du arbetar ofta med fokus på lönsamhet, kund och kundnytta, exempelvis genom att utveckla kunderbjudandet. Det kan också handla om att identifiera, ta fram och testa nya produkter och tjänster och göra dem attraktiva på gamla eller nya marknader.

Det är vanligt att tala om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när en organisation står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader eller för att förändra och utveckla dem. Som affärsutvecklare kan du därför få ansvara både för löpande verksamhet eller för projekt med ett definierat, tidsbegränsat uppdrag. Målet är alltid att utveckla själva affären.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Den främsta uppgiften för en affärsutvecklare är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen. Med hjälp av din kompetens inom affärsplanering och dina egna idéer utvecklar du taktik och strategi för att nå uppsatta mål som bygger på en realiserbar affärsidé. I många fall tar du tillsammans med ledningen fram en affärsplan. Du ställer krav på organisationen omkring dig och driver igenom införande och den operativa utvecklingsfasen. Affärsutveckling kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser. För att kunna fullfölja uppdraget behöver du använda din erfarenhet och kreativitet och styra mot de uppsatta affärsmålen med utgångspunkt i affärsplanen. Till din hjälp har du ofta en grupp kollegor med stöttande arbetsuppgifter.

 • Kreativt och rörligt jobb

 • Du får arbeta med utveckling
 • Dina ledaregenskaper stärks
 • Du påverkar metoder och resultat
 • Perfekt om du gillar att jobba strategiskt

Hur blir man affärsutvecklare?

Det finns flera olika vägar att bli affärsutvecklare. Man kan läsa ekonomiprogrammet vid ett universitet eller högskola som leder fram till en kandidatexamen och inom utbildningen välja inriktning mot affärsutveckling. En annan möjliget är att läsa en ren yrkesutbildning, en så kallad KY-utbildning, som direkt ger de rätta kvalifikationerna till jobb inom affärsutveckling. Eftersom jobbet innehåller mycket strategiarbete är det meriterande att även ha sådan kunskap med sig.

Då det råder hög konkurrens på arbetsmarknaden krävs det ofta även någon form av special- eller spetskompetens. Bakgrunden inom ekonomi kan med fördel kombineras med kunskaper inom andra branscher så som teknik, IT eller projektledning. Det finns även goda möjligheter till vidareutbildning; kurser inom ledarskap och affärsutveckling eller internationell tillväxt och affärsutveckling. Att som affärsutvecklare dessutom har en digital kompetens exempelvis genom ett masterprogram, ger dig en särskilt stor konkurrensfördel.

Passar du som affärsutvecklare?

Att jobba som affärsutvecklare kräver flera olika slags egenskaper och erfarenheter. God förmåga att kunna bygga långsiktiga relationer, både inom företaget och med externa kunder, är exempel på det. Ofta verkar man i en större grupp och då är det en stor fördel om man kan skapa en känsla av delaktighet hos sina kollegor och ha ett inkluderande arbetssätt, man klarar sällan att utföra uppdraget ensam. Att vara duktig på att övertyga andra är också en fördel då du ofta får sälja in dina idéer både internt inom organisationen och ut mot marknaden. De helt klart viktigaste förutsättningarna är att arbeta strukturerat, styra mot affärsmålen och vara drivande som person.

 • Drivande

 • Strukturerad
 • Kunna samordna
 • Kreativ, se affären
 • Styra mot lönsamhetsmål

Karriärmöjligheter

I dagens arbetsliv har en affärsutvecklare en viktig position inom företaget. Många organisationer har ständigt växande krav på kontinuerlig affärsutveckling för att kunna öka konkurrenskraften på marknader som förändrar sig allt snabbare. Det kan därför vara flera andra som jobbar med liknande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket breddar fältet. Många företag identifierar allt fler lediga jobb inom affärsutveckling eftersom den operativa utvecklingen blir allt viktigare. Förutsättningarna kan också skilja sig åt beroende på om du vill jobba övergripande för ett företag eller mer projektinriktat. Många som kommer ut nya på arbetsmarknaden hittar också jobb inom angränsande yrken som kvalitetssamordnare. Allt oftare kallas nu dessa tjänster för affärsarkitekt och handlar om att kunna omsätta sina visioner till att skapa vinstrika strukturer.

Genomsnittslön för affärsutvecklare

Lönen för en affärsutvecklare ligger relativt högt, så gör även ingångslönen. En genomsnittlig lön om du har några års erfarenhet ligger i snitt på 45 000 kronor men det finns kraftig spridning. Lönen varierar beroende på var i landet du jobbar och är generellt högre i storstadsområden, samt på hur omfattande ansvarsområde du har. Det är även av betydelse om du har någon särskild efterfrågad kompetens. Inom ett stort företag eller organisation kan lönen ligga på 80 000 - 90 000 kronor för en senior och mycket kompetent person.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 47000 Kr
Malmö 46500 Kr
Helsingborg 46000 Kr
Göteborg 45900 Kr
Linköping 44500 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Göteborg
 • Linköping

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Lunds Universitet
 • IHM Business School
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Lunds universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 5%
1 - 2 år 0%
2 - 5 år 7%
5 - 10 år 10%
+10 år 78%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Yrkesutbildad
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Kandidatexamen