Skapa en jobbvarning

Ange din e-postadress nedan för att spara den här sökningen och få jobbrekommendationer för liknande tjänster.
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Du är redan registrerad till den här jobbnotifikationen.
SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?
Na

Vi söker logistikutbildare inom IT-stöd för produktionslogistik i Linköping! jobb i Linköping på Miljonbemanning

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

List of Jobs

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Vi söker logistikutbildare inom IT-stöd för produktionslogistik i Linköping! på Miljonbemanning

Vi söker logistikutbildare inom IT-stöd för produktionslogistik i Linköping!

Miljonbemanning Linköping, Östergötlands län Heltid

Vi på Miljonbemanning söker dig för kundsräkning som vill lära ut dina kunskaper inom IT och produktionslogistik. Du ska brinna för att hjälpa studerande att utvecklas inom området. Är nedanstående kursinnehåll något för dig håll då inte igen att söka.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens syfte är att förse den studerande med grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur ett logistikperspektiv. Under kursens gång fokuseras IKT:s roll i en industriell verksamhet, i kombination med en överskådlig introduktion i ämnet stödjande IT-system. Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för IT-logistik, samt kunna redogöra för hur IT-verktyg kan användas som stöd för produktionslogistiska arbetsuppgifter. Den studerande ska ha grundläggande kunskaper om olika informations- och affärssystem som stödjer försörjning, produktion och distribution av varor.

• Den moderna IT-infrastrukturen och logistik

• Informations-/kommunikationsteknik och affärsnytta

• Introduktion till affärssystem/ES/ERP-system

• MPS och WMS-lösningar i affärssystem

• Behovsplanering med hjälp av IT-stöd

• IT-stöd för lagerstyrning, inköp, produktion och distribution

• Tekniker, metoder och verktyg som stödjer logistikprocesser

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

Kunskaper om/i:

 • Den moderna IT-infrastrukturen och logistik
 • Informations-/kommunikationsteknik och affärsnytta
 • Introduktion till affärssystem/ES/ERP-system
 • MPS och WMS-lösningar i affärssystem
 • Behovsplanering med hjälp av IT-stöd
 • IT-stöd för lagerstyrning, inköp, produktion och distribution
 • Tekniker, metoder och verktyg som stödjer logistikprocesser
 • E-logistik och E-handel, webbanpassade IT-stöd

Färdigheter i att:


• Söka, samla och utvärdera information i relevanta IT-system

 • Skapa underlag för material- och produktionsstyrning i ett MPS-system
 • Generera rapporter och utskrifter relaterade till order-till-leveransprocessen
 • Identifiera och analysera relevanta IKT-problem, samt föreslå lösningar och förbättringsförslag.

Kompetenser för att:

 • På en grundläggande nivå hantera IT-tekniker, metoder och verktyg relaterade till produktionslogistiska arbetsuppgifter
 • Tillämpa, värdera och tolka information vid utformning, planering och styrning av materialflöden med hjälp av IT-stöd
 • Jämföra alternativa lösningar i samband med val och implementation av IT-tekniker

Former för kunskapskontroll
Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Betygsskalor

För kursen används betygsskalan Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG).

Betygskriterier

Icke godkänt (IG)
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.

Godkänt (G)
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.

Väl godkänt (VG)

Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom

 • Självständigt ta fram och utvärdera information i relevanta IT-system
 • Analysera, och värdera information vid utformning, planering och styrning av materialflöden med hjälp av IT-stöd
 • Se samband och värdera alternativa lösningar vid val och implementation av IT-teknik

  Utbildning:Logistiker - Linköping
  Utbildningskod: LOG20LIN
  Ort: Linköping
  Studieform: Platsbunden
  Studietakt: Helfart
  Kurs: IT-stöd för produktionslogistik
  Antal YH-poäng: 15 yhp
  Max antal deltagare: 40 st

  Lärarledd tid vid Platsbunden:
  Vecka: 3-5, 2022
  Schema: 2 dagar, jämnt fördelat över perioden enligt överenskommelse med utbildningsledare.
  Antal dagar: 6 dagar
 
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?

Job ID: teamtailor-1456428-313109