Jobbet Verksamhetsområdeschef Kvinnosjukvård/Förlossning har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE
sökresultat

Verksamhetsområdeschef Kvinnosjukvård/Förlossning publicerad av Poolia

Heltidsanställd
Stockholm

Arbetsbeskrivning


Är du en ledare med en tydlig vision som vill vara med och driva utvecklingen vid regionens största akutsjukhus? Som Verksamhetsområdeschef ansvarar du för landets största förlossningsklinik – en verksamhet som uppvisar goda resultat och värderar forskning och utveckling högt.

Verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning är en väl utvecklad, effektiv och modern klinik där förlossningsverksamheten håller till i moderna lokaler. Vidare bedrivs gynekologisk högspecialiserad robotkirurgi och avancerad ultraljudsdiagnostik. Stora flödesförbättringar har utförts, bemanningen är god och verksamheten har mycket gott renommé.

Om tjänsten
Vid Södersjukhusets Kvinnoklinik bedrivs sjukvård med hög kvalitet inom både obstetrik och gynekologi. Alla kvinnor kan föda här och nästan 8000 barn föds årligen vid deras moderna förlossningsavdelning. Inom den gynekologiska verksamheten bedrivs högspecialiserad benign kirurgi och specialiserad mottagningsverksamhet för patienter med endometrios, bäckenbotten- och vulvabesvär, men även för våldtagna och könsstympade. Inom verksamhetsområdet arbetar de evidensbaserat, tillsammans med patienter och närstående för en trygg och säker personcentrad vård.

Kliniken har uppdraget att ge en befolkning om knappt 500 000 invånare i Stockholm och de södra och sydöstra förorterna bassjukvård inom området kvinnosjukdomar och förlossningar.

Den obstetriska vården på Södersjukhuset rymmer hela kedjan från specialistmödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård. Eftervård för nyblivna föräldrar efter okomplicerade förlossningar bedrivs på patienthotellet Årstaviken. Den gynekologiska verksamheten innefattar förutom planerad mottagningsverksamhet egen akutmottagning med särskilt mottagande för våldtagna, en barnmorskeledd abortverksamhet, en gynekologisk slutenvårdsavdelning och en stor dagkirurgisk verksamhet samt en egen operationsavdelning.

Verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning är ett av Södersjukhusets tio verksamhetsområden. Verksamhetsområdeschefen ingår i Södersjukhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD Mikael Runsiö. Cirka 10 personer rapporterar direkt till verksamhetsområdeschefen. Totalt består verksamhetsområdet av ca 650 medarbetare och omsätter ca 500 miljoner.

Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet där du har arbetat med ledning och styrning i komplexa organisationer i allmänhet och sjukvård i synnerhet. Du har lett och drivit förändrings- och utvecklingsarbete och har erfarenhet av att leda såväl interprofessionella som interdisciplinära team. Vi ser även att du har erfarenhet av forskning och utbildning.

Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet som verksamhetschef och/eller chefläkare samt varit chef på olika nivåer. Meriterande är också kunskap och erfarenhet specifikt inom obstetrik och gynekologi.

Du har för funktionen relevant högskoleutbildning inom vårdprofessionen samt chefs- och ledarskapsutbildning. Doktorsexamen är meriterande.

Du har kunskap om arbete med patient-processer, verksamhets- och kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård, vidare är kunskap om säker vård och arbetsmiljö är viktig. Vi ser även att du har kunskap om produktionsflöden och produktionssystem samt kunskap om systematiskt utvecklingsarbete.

Förlossningssituationen i Stockholms län som helhet är en utmaning med ett ökande behov, vilket gör att sjukhusen i länet är beroende av varandras framgång. Vi söker dig som vill bidra till att utveckla nätverkssjukvården och att arbeta tillsammans med övriga aktörer inom länet för att nå framgång.

Södersjukhuset efterfrågar utöver detta ledare som:

•företräder Södersjukhusets vision, värderingar och mål.
•är en god förebild och visar gott omdöme, är uppriktiga, modiga och konsekventa i sitt beteende.
•tar vara på medarbetarnas idéer, kunskaper och erfarenheter för att stödja och stimulera vårt ständiga förbättringsarbete.
•visar intresse för undervisning och forskning och att driva utbildningsfrågor.
•främjar nytänkande, mångfald och samarbete genom sitt ledarskap.
•samverkar, kommunicerar och skapar goda relationer såväl internt som externt så att bästa patient/kundnytta uppnås.
•är synliga, transparenta och tydliga i sin kommunikation.
•har stor integritet och kan både utmana och ta plats för att lyfta verksamhetens arbete och frågor.
•är drivande och har en helhetssyn och en tydlig vision.
•arbetar med andra, är lyhörda och agerar prestigelöst.

Om verksamheten
Södersjukhuset invigdes år 1944 och har en av Nordens största akutmottagningar. Akutsjukvården tillsammans med de stora folksjukdomarna utgör Södersjukhusets specialitet. Cirka 4 900 medarbetare arbetar på Södersjukhuset och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med allt ifrån benbrott till hjärtinfarkter. Hjärtsjukvården på Södersjukhuset är fortsatt topprankad i Sverige visar Swedehearts index för 2019.

Under 2018 lades 40 500 personer in på någon av sjukhusets avdelningar. Sjukhuset erbjuder nästan 600 vårdplatser och omsatte 5,1 miljarder kronor år 2018. Vid årsskiftet 2001/2002 blev Södersjukhuset aktiebolag som till 100 procent ägs av Region Stockholm. Södersjukhuset är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

På Södersjukhuset finns även en USV-enhet där det bedrivs omfattande klinisk forskning och utbildning på sjukhusets kliniker. Där utbildas blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra vårdstudenter för sina kommande yrkesroller. På Södersjukhuset pågår flertalet projekt inom innovation, utveckling och utbildning för en bättre vård. Som några exempel kan nämnas satsningarna på ett förbättrat akut omhändertagande, teamträning och simulering, gips-app för säker gipsning och ökad kunskap i vården kring kvinnlig könsstympning. Det handlar också om förbättrad vård för strokepatienter och kvinnor med graviditetsdiabetes. Att lära ihop över professionsgränserna, fysioterapi för intensivvårdspatienter och en digital vårdavdelningssimulator och insatser för bättre information, patientbemötande och patientinvolvering.

För Södersjukhuset är det viktigt att kombinera det stora sjukhuset möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Visionen är att vara landets ledande akutsjukhus.

Sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefskap i kombination med tillsvidareanställning inom det egna kompetensområdet.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Referens

57135

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till