SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Ansök på företagets hemsida
Senior buyer på Michael Page

Senior buyer

Michael Page Stockholm Heltid
Ansök på företagets hemsida

Senior och utvecklande inköpsroll inom medicinteknik.

Information om kunden

Ett av världens snabbast växande företag inom molekylärdiagnostik. Företagets unika diagnostikplattform används över hela världen och gör en skillnad för patienter eftersom diagnos och val av behandling underlättas av testresultaten. De erbjuder ett brett sortiment av diagnostikprodukter inom virologi, bakteriologi och onkologi som kan möta morgondagens krav på säker, snabb och flexibel diagnostik såväl i västvärlden som i länder med begränsade resurser.

Beskrivning

 • Koordinerar inköpsaktiviteter med produktionsplanering och andra intressenter för att skaffa lager på ett kostnadseffektivt och i tid.

 • Säkra påfyllning av material och komponenter i rätt tid enligt efterfrågan

 • Följa upp leverantörernas prestationer och rapportera till Category Management och Supplier Quality team.

 • Stödja logistik och kvalitet för icke-överensstämmande leveranser och material

 • Hantera tilldelade objekt för att stödja materialplaneringsteamet med inmatning av masterdata

 • Fungerar som ledare och utbildare för inköpsaktiviteter i supply chain-organisationen, säkerställer kontinuitet i leveransen och upprätthåller korrekta lagernivåer

 • Specialiserat på upphandling, kostnadsreduktion, leverantörsprestanda och leverantörsutvärdering

 • Hanterar inköpsgruppens aktiviteter i chefens frånvaro.

 • Tillhandahåller input till ingenjörs-, NPI- eller Commodity-team i leverantörsval och bedömning.

 • Driver problemanalys och korrigerande åtgärder från styrkort och statistikrapportering. Inleder förbättringsaktiviteter för att effektivisera affärsprocesser för inköpsfunktion och driver dokumentation och implementering av förbättrade affärsprocesser.

 • Skaffa och bibehålla teknisk förståelse för köpta produkter.

Sökandes profil

* Utexaminerad från minst 2 års studier i ekonomi eller teknisk orientering, eller arbetslivserfarenhet motsvarande utbildningskrav

* Visar djup och/eller bredd av expertis inom egen specialiserad disciplin eller område

* Tolkar interna/externa affärsutmaningar och rekommenderar bästa praxis för att förbättra produkter, processer eller tjänster

* Erfarenhet av inköp av SOP:s, GMP, JIT, ERP och bör ha erfarenhet av APICS principer.

* Erfarenhet av Microsoft Office-paket, speciellt excel som analysverktyg, men även power point och word

* Kommunikationsförmåga i både skrift och tal på engelska.

* Förmåga att förmedla kommunikation tydligt och koncist till intressenter och leverantörer från olika bakgrunder och kulturer

* Bekant med logistiska flöden för material

* Kan leda funktionella team eller projekt med måttliga resurskrav, risker och/eller komplexitet för att lösa komplexa problem; analytisk och identifiera innovativa lösningar

* Kommunicerar svåra koncept och förhandlar med andra för att inta en annan synvinkel

* Kunna arbeta i team och anpassa sig till andra teammedlemmars behov och krav

* Vid instruktion kunna skapa värde på egen hand

Meriterande:

* SAP-erfarenhet av PTP-modulen (upphandla för att betala), inklusive masterdata och rapportering

* Erfarenhet av att arbeta med produktlivscykelhantering, dokumentkontroll och kvalitetsledningssystem

* Bekant med råvaror som används i biomedicinsk utrustning, läkemedelstillverkning

Jobberbjudande

Som Senior Buyer kommer du att ansvara för att placera inköpsorder baserat på krav eller förfrågningar. Uppföljning av leveranser är en del av ditt dagliga ansvar, inklusive att ringa leverantörer, hantering av inköpsorder, schemalägga in, schemalägga ut och annullera PO. Du förväntas ha daglig kontakt med leverantörer för att möta materiella efterfrågan.

Vidare kommer du att ha ett nära samarbete med Commodity Managers för att leverera bästa möjliga värde från inköpta varor/material och tjänster, för att maximera lönsamheten och arbeta inom vårt företags policy och mål. I samarbete med Commodity Managers förhandla fram förmånliga villkor, volymrabatter och andra avtal med leverantörer.

Genomför hela utvecklingslivscykeln inklusive intervjuer av användare, utveckling av kravdokument och implementering av krav. Driv pågående leverantörsoptimering och ständiga förbättringar.

 
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Ansök på företagets hemsida

Job ID: JN -012023-5914151