Jobbet Museichef - Malmö Museer har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE
sökresultat

Museichef - Malmö Museer publicerad av Malmö Stad

Full-Time
Malmö

Arbetsbeskrivning

OM ARBETSPLATSEN
Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje och av upplevelser. Ambitionsnivån är hög och siktet är inställt på att Malmö inom några år ska kunna kvalificera sig till kulturhuvudstad. Malmö är Sveriges snabbast växande stad och stadens rika kulturliv är en viktig del i att skapa den attraktiva staden. Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Fler malmöbor ska involveras, bli hörda och aktiveras genom konst och kultur i vår stad. Malmö Museer är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med cirka 400 000 besökare årligen är Malmö Museer södra Sveriges mest besökta museum. Malmö Museer är en del av Kulturförvaltningen, Malmö stad.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar dig som delar vår ambition och ser vikten av att konsten och kulturen inkluderar och engagerar breda grupper av människor. Ditt uppdrag som museichef handlar ytterst om att med en tydlig vision kunna ta Malmö Museer med in i framtiden. Som museichef kommer du att ha det övergripande ansvaret för att Malmö Museer ska utvecklas som attraktiv destination och en unik mötesplats där natur- och kulturarv, kunskap och bildning utgör ett nav som inkluderar vår historia, vår samtid och vår framtid. Museichefen ska driva utvecklingsarbetet på ett sätt som gör att kulturen inkluderar och engagerar breda grupper av människor. Drivkraften att skapa ett utbud på museet med stor relevans för såväl malmöborna som för en nationell och internationell publik ska vara central.

Museichefen är ytterst ansvarig för att leda museets organisation och all verksamhet som sker inom ramen för Malmö Museer. Det innebär att du kommer att ha övergripande verksamhets- och budgetansvar samt personal- och arbetsmiljöansvar för Malmö Museer. Malmö Museer har cirka 100 medarbetare. Museichefen har direkt personalansvar för 6 chefer och leder utvecklingsarbetet i museets ledningsgrupp. Här förväntas du kunna skapa strukturer för effektiv och transparent dialog i museets samlade organisation kopplat till vision, mission, mål, strategi och uppföljning. En nyckel till framgång blir din förmåga att kunna peka ut riktning och med ett entusiasmerande ledarskap samt en tydlig vision kunna leda en verksamhet i förändring. Som chef värnar du ett tillitsbaserat och tillitsbyggande förhållningssätt. Museichefen ansvarar för en kontinuerlig omvärldsbevakning och ska ha en förståelse för hur framtida samhällsförändringar påverkar Malmö Museers verksamhet. År 2022 invigs Wisdome, en upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Under ditt första verksamhetsår kommer därför öppningen av Wisdome att vara en särskilt prioriterad del i ditt uppdrag.

Malmö Museer verkar på uppdrag av både Malmö stad och Region Skåne och museichefen ska under verksamhetsåret säkerställa måluppfyllnad gentemot dessa två organisationer. I ditt uppdrag rapporterar du till Malmö stads kulturdirektör och du kommer att tillhöra kulturförvaltningens ledningsgrupp. 

KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som har akademisk examen samt dokumenterad chefserfarenhet där du i din ledarroll har tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt leda en verksamhet i förändring genom ett tillitsbaserat ledarskap. Din bakgrund inkluderar mångårig erfarenhet av att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling med koppling till kulturområdet. Det är meriterande om du även har erfarenhet av att specifikt arbeta med utveckling av en större museiverksamhet. Då Malmö Museer är ett hybridmuseum ser vi gärna att du har erfarenhet av att samordna olika sakområden inom ramen för ett museum. Det är meriterande om din arbetslivserfarenhet inkluderar erfarenhet av destinationsutveckling samt värdskap och publikutveckling. Uppdraget kräver goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande med kunskap i något av Malmös andra stora språk.

I ditt uppdrag representerar du Malmö Museer i utvalda interna och externa forum därför är det viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang. Genom dialog skapar du tydlighet och förståelse hos chefer och medarbetare kopplat till verksamhetsövergripande frågor och du arbetar strukturerat med målstyrning och uppföljning. Att analysera och driva strategiska utvecklingsfrågor är en av dina starka sidor och du har med framgång erfarenhet av att leda en större mångfacetterad verksamhet i förändring.

OM MALMO MUSEER
Malmö Museer är södra Sveriges största museum och grundades 1841. Sedan dess har verksamheten utvecklats och breddats och idag berättar museet i sina utställningar om historia, natur, teknik och sjöfart samt presenterar ett tiotal tillfälliga utställningar varje år. Malmö Museer har också ett akvarium. Till museets största samlingsområden hör kulturhistoria, natur, arkeologi samt teknik- och sjöfartshistoria. Under 2022 invigs även Wisdome. Wisdome ska bli en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande för att stimulera intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Malmö Museer är ett av Skånes tre regionala museer.

Referens

20202247

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till