Kontaktperson, avlösare och ledsagareOm arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Var med och arbeta för ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Den 1 maj bildades den nya Funktionsstödsförvaltningen. Våra utvecklingsområden är rätt till en god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning/aktiviteter och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.


Arbetsuppgifter

Gillar du att arbeta med barn/ungdomar/vuxna? Vill du stötta en person att känna delaktighet? Att kunna komma ut på olika aktiviteter.
Eller att avlösa en närstående till ett barn med en funktionsnedsättning Enl. SoL
Då kanske du är rätt person.

Insatsen Kontaktperson syftar till att erbjuda brukare ett socialt komplement om hen saknar eller har få kontakter med anhöriga eller vänner. Det handlar om att bryta den isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning. Kontakten omfattar social samvaro, där kontaktpersonen är en medmänniska eller kompis, som stöttar personen att komma i kontakt med andra människor och att komma ut i samhället.

Ledsagarservice är en insats som kan ges till en person som till följd av funktionsnedsättning behöver insatsen för att kunna genomföra enklare sociala aktiviteter. Men även för att bryta social isolering genom att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter/kulturlivet eller bara för att promenera.

Som avlösare arbetar du oftast i brukarens hem och har en viktig del i att övriga familjen/anhöriga får tid till egna aktiviteter.
Insatsen kan även vara en förutsättning för att föräldrar exempelvks ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. Avlösarservice innebär att den person som får uppdraget som avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller vårdnadshavare. Insatsen ges i hemmet och i vissa fall i utrymmen som är i anslutning till hemmet.

Uppdragen hos brukarna skiljer sig åt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån den enskildes behov av stöd och service. Gemensamt för alla uppdrag är att stödja den enskilde att leva ett så rikt och självständigt liv som möjligt utifrån lagens (SoL) intentioner.


Kvalifikationer

Lägsta utbildningsnivå är gymnasieskola.
Ev. speciell inriktning på utbildning kan komma att krävas beroende på uppdragets innehåll och brukarens behov.
Meriterande är om du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg, pedagogik eller beteendevetenskapliga ämnen. Kunskap eller erfarenhet inom autism. Erfarenhet av arbete med människor med funktionsnedsättning/funktionshinder.

Personliga egenskaper som vi värdesätter högt är att du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och lyhörd, Du är vidare serviceinriktad och har god förmåga till empati och att skapa goda relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Andra personliga egenskaper eller färdigheter kan efterfrågas utifrån brukarens behov och önskemål Matchning sker utifrån uppdrag och behov.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Timavlönad

Tillträde: Tjänstgöringsgrad varierande utgår från brukarens behov/beviljade timmar.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2017-12-31

Referensnummer: 177-37

Kontaktpersoner
  • David Popal
  • Sektionschef
  • 0734-05 72 45

Fackliga företrädare
  • Kommunal
  • Sektion 4
  • 040-345504
  • Kristina Ekholm
  • Vision
  • 040-344834

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Kontaktperson, avlösare och ledsagare !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer