Skapa en jobbvarning

Ange din e-postadress nedan för att spara den här sökningen och få jobbrekommendationer för liknande tjänster.
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Du är redan registrerad till den här jobbnotifikationen.
SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?

IT-chef till Jönköping University jobb i Jönköping på Jönköping University

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

List of Jobs

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
IT-chef till Jönköping University på Jönköping University

IT-chef till Jönköping University

Jönköping University Jönköping, Jönköpings län Heltid


arbetsbeskrivning.

Om IT-service hos Jönköping University
IT-service ingår i Jönköping Universitys dotterbolag Högskoleservice (HS) som består av 10 avdelningar med 220 medarbetare. Högskoleservice främsta uppgift är att svara för det administrativa stödet för Jönköping University (JU) så att högskoleverksamhet på internationell och hög vetenskaplig nivå ska kunna bedrivas. IT-service uppdrag är att tillhandahålla en modern och säker IT-miljö utifrån verksamheternas olika behov av högkvalitativt IT-stöd och digitalisering i nära och dynamiskt sampel med akademi och samhälle. IT-miljön består av såväl molntjänster som egen IT-drift och har en mix av egenutvecklade och köpta tjänster och system. Arbetet sker i nära samråd med representanter från JU:s fyra fackhögskolor och Jönköping University Enterprise.
 
IT-service ansvarar huvudsakligen för all IT-relaterad verksamhet och telefoni vid JU. Avdelningen är internt organiserad i 6 grupperingar; Support, Arbetsplats, Klient, Drift, Systemutveckling samt Informationssäkerhet. Utöver IT-chef består avdelningens ledning av tre gruppledare, samt CISO och IT-arkitekt. Sammantaget består IT-service av 36 medarbetare med en budget på ca 40 mkr.


ansvarsområde.

Om rollen som IT-chef
Du är väl förtrogen med samhällets digitalisering och den omställning av arbetsprocesser denna medför. I rollen som IT-chef ska du vara drivande i det långsiktiga strategiska arbetet med digitalt stöd som bidrar till att förverkliga lärosätets strategier.

Avgörande för att lyckas som IT-chef är att du genom löpande dialog och samarbete med lärosätets forsknings- och utbildningsverksamhet samt administration säkerställer att IT-service är en stark strategisk IT-partner i verksamhetsutveckling och digitalisering. Till stöd för dig i din uppgift att driva ett helhetsperspektiv, samordna och fungera som en partner i utveckling finns en IT-beredning med bred representation från verksamheten. 

Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhet, vilket inkluderar verksamhets-, budget-, och personalansvar. Du driver arbete med investeringsbudget samt upphandlingar som hamnar inom avdelningens verksamhet. 

Du säkerställer att avdelningens tjänster och leveranser håller hög kvalitet och att dokumenterade processer och regler finns framtagna för dessa. Du verkar för goda relationer, internt och externt samt skapar förutsättningar för fortsatta bra samarbeten inom organisationen och med externa aktörer för att säkra gemensamma leveranser och processer. Du leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Att bedriva omvärldsbevakning inom IT och informationssäkerhet är en naturlig del av din vardag, och du trivs med att jobba inom ett område som är i ständig utveckling.

Som IT-chef rapporterar du till Högskoledirektören/HS VD och ingår i HS ledningsgrupp. Som en del av ledningsgruppen förväntas du vara aktiv med förmåga att agera och tänka utifrån ett HS- och JU-perspektiv, varför vi också ser att det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av strategiskt ledningsarbete. Du representerar IT-service i olika interna råd och forum såsom JU:s IT-beredning och lokala IT-råd vid fackhögskolorna samt externa forum såsom IT-chefsforum inom akademin. 


kvalifikationer.

Vi söker dig som
Vi söker dig med god dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för budget, personal och resultat och med bred arbetslivserfarenhet från IT-området. Du har tidigare arbetat med IT-strategiska frågor med inriktning mot stöd och service, men även aktivt utvecklingsarbete. Du har stort intresse för verksamheten och verksamhetens behov vilket visar sig i din strategiska förmåga. Du har god administrativ förmåga samt god teknisk förståelse och ett väl utvecklat säkerhetstänkande.

I din ledarroll är du inriktad på samverkan och samarbete samt har lätt för att bygga och bibehålla relationer både internt och externt. Du står för ett inkluderande och tryggt ledarskap och leder med tillit samt skapar delaktighet och engagemang bland dina medarbetare. Du är trygg i din roll och bekväm med att fatta beslut vilket i kombination med en god kommunikationsförmåga leder till att ditt ledarskap uppfattas som tydligt och inspirerande. Du arbetar för en god arbetsmiljö på avdelningen, där medarbetarna får möjligheter att vara delaktiga, utvecklas och ta ansvar. Du har en god förankringsförmåga, som även visar sig genom ditt framgångsrika sätt att driva utvecklingsfrågor.   

Du har erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna från annat lärosäte. Högskoleutbildning är ett krav och vi ser det som starkt meriterande om du har din utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller annat motsvarande lämpligt område. Därtill så även exempelvis erfarenhet av hantering av rättsliga frågor, så som Lagen om offentlig upphandling, offentlighet och sekretesslagen och föreskrifter från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende IT- och informationssäkerhet. Jönköping University har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på en mycket god skriftlig och kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig
Hos oss får du en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du träffar många människor och har stora möjligheter att utvecklas. Vi bedriver utbildning på grund och forskningsnivå i en organisation som tydligt färgas av en entreprenöriell anda och ett internationellt samarbete med såväl andra utbildningsinstitutioner som näringsliv. Jönköping University är frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverkets arbetsgivarorganisation och vi omfattas därför av statliga avtal när det gäller löner och anställningsvillkor. 

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.


ansökan.

Välkommen med din ansökan!
Du söker denna roll via www.randstad.se ansök snarast, dock senast
21-10-10. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryteringskonsult [ Email address blocked ] . Rekryterande chef; Interim VD Ann Fust. För frågor kontakta Ingrid Estrada-Magnusson, 
HR-Direktör 036-10 1006. Fackliga kontakter: Thomas Axelsson,
OFR 036-10 1076 och Sofia Nodén, Saco-S 036- 10 1037.
 
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?

Job ID: 201354369