Jobbet Fjärde AP-fonden söker CFO har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE

Gör klar din ansökan

Logga in

glömt lösenord?
eller

Har du inte ett konto?

sökresultat

Fjärde AP-fonden söker CFO publicerad av ogunsen executive search

Heltid
Stockholm
0,00kr/ år
6 ansökningar

Arbetsbeskrivning


Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

AP4 är en av buffertfonderna i det svenska pensionssystemet. Verksamheten regleras i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). AP4:s styrelse och verksamhet får inte styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om bästa möjliga avkastning. Avsikten med flera AP-fonder är bland annat att skapa riskspridning av buffertkapitalet. De fyra AP-fonderna konkurrerar med varandra, men har ända sedan pensionssystemets ombildning 2001 etablerat samarbeten där så är möjligt för att uppnå transparens och kostnadseffektivitet utan att inskränka möjligheterna till konkurrens mellan AP-fonderna.

Nuvarande regelverk är under översyn vilket förväntas innebära utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar samt ett tydliggörande i lagtexten avseende hållbarhet i förvaltningen. Dessa förändrade regler förväntas implementeras under 2019.

Fondkapitalet uppgick till nära 348 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2017 och består av bland annat aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter.

På AP4 arbetar cirka 55 personer varav 25 inom kapitalförvaltningen och 30 inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner.

AP4:s styrelse har delegerat ansvaret för den löpande förvaltningen till VD. Till stöd för sitt beslutsfattande har VD en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för fondens strategiska utveckling samt den löpande fondövergripande verksamheten.

AP4:s kapitalförvaltning är organiserad i fyra enheter: Fundamentala aktier, Global makro (räntebärande värdepapper, valuta och aktieindex), Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys. Verksamhetens affärsstöd, kontroll- och stabsuppgifter utförs av de organisatoriska enheterna: IT & risk, Administration, Juridik, Strategi & hållbarhet samt Regelefterlevnad. Alla dessa enheter rapporterar till VD.

Arbetsbeskrivning

Som CFO på AP4 ansvarar du för enheten Administration och du ingår i AP4:s ledningsgrupp. Enheten består av 14 medarbetare inom Ekonomi (inklusive Business Control), back-office, HR samt kontorsadministration. Du arbetar nära och rapporterar till AP4:s VD. En viktig del i ditt uppdrag är att driva utveckling och förändring såväl inom din egen avdelning som på strategisk och övergripande nivå för AP4. Detta drivs dels av utvecklingen på de finansiella marknaderna som av nya placeringsregler och ökade möjligheter inom digitalisering och automatisering. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning samt gedigen erfarenhet av redovisning och affärsadministration inom kapitalförvaltningsområdet. Du har betydande erfarenhet av att leda specialister samt driva affärsutveckling och leda förändringsprojekt.  Du har god kunskap om IT och systemrelaterade frågeställningar inklusive upphandling, krav och implementering.

Som person har du tydligt affärsfokus samt är resultat och lösningsorienterad. Du är en nätverkande lagspelare och kan med en öppen och positiv attityd samverka med övriga delar av AP4:s organisation. Det är även positivt om du har ett intresse för hållbarhetsfrågor. Du har god kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska.  

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP4 med Ogunsen Executive Search. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87. Urvalet av ansökningar sker löpande.

Referens

teamtailor-79725-32105

Liknande jobb

Finance Manager Stockholm Barona
Nordic Financial Controller Stockholm Michael Page
Finance Manager Stockholm Academic Work
Group Business Controller till Intrum Stockholm Mpya Finance AB
Chef Internkontroll till Infranord Stockholm Amendo Bemanning
Ekonomichef till rekryteringsföretag i stark expansion Stockholm Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Koncernredovisningschef till Intendia Group Stockholm Constatera Search & Interim AB
Administrativ chef till Kungl. Vetenskapsakademien Stockholm Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Interim Business Controller Stockholm Michael Page

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Om du klickar på denna knapp så kommer vi att skicka dig e-post med liknande jobb dagligen (Jn010 - Stockholm).