Skapa en jobbvarning

Ange din e-postadress nedan för att spara den här sökningen och få jobbrekommendationer för liknande tjänster.
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Du är redan registrerad till den här jobbnotifikationen.
SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?

Förvaltningscontroller jobb i Göteborg på Kretslopp och vatten

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

List of Jobs

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Förvaltningscontroller på Kretslopp och vatten

Förvaltningscontroller

Kretslopp och vatten Göteborg, Västra Götalands län Heltid


Arbetsbeskrivning

Som förvaltningscontroller på Kretslopp och vatten får du ett utvecklande och spännande arbete där du kommer ha inflytande över hur verksamheten styrs samt utveckla förvaltningens kvalitets- och miljöstyrning. Kretslopp och vatten är inne i en spännande fas med att strukturera och systematisera förvaltningens verksamhetsstyrning och integrera detta med miljöledning.

I din roll kommer du att utveckla förvaltningens styrmodell utifrån Göteborgs stads riktlinjer och delta i stadenövergripande nätverk. Du stöttar, ihop med kollegor på staben, förvaltningens chefer i arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, strategiska analyser och åtgärdsförslag för ständiga förbättringar. Du ansvarar för att planera och internt samordna detta arbete samt presentera resultat och statistik på olika nivåer i förvaltningen.

I rollen som förvaltningscontroller kommer du också att utbilda och vara ett konsultativt stöd till kollegorna på staben, förvaltningsledningen och övriga chefer och förtroendevalda politiker i de delar som rör ditt uppdrag. Du förväntas hålla dig uppdaterad och omvärldsbevaka inom de områden som ditt uppdrag avser. Du rapporterar direkt till stabschefen för strategisk samordning och närvarar vid behov på förvaltningsledningens möten.Kvalifikationer

Utbildning
Vi ser att du har högskoleexamen med samhällsvetenskaplig inriktning såsom offentlig förvaltning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig (kan vara ingenjör eller ekonom med lång erfarenhet inom området)

Erfarenhet
Du har erfarenhet av arbete i liknande roller i offentlig verksamhet där fokus legat på verksamhetsstyrning, utveckling och uppföljande arbete.

Har du erfarenhet av arbete med kvalitets- och miljöledning eller revision ser vi det som meriterande.

Helhetssyn
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Kommunikativ
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Analytisk
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Driven
Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo.Övrig information

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är 'Vi gör det lätt att leva hållbart' och vårt jobb är viktigt på riktigt.

Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.

Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.

Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida [ Link removed ] och följ oss på Facebook eller Linkedin.

 
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?

Job ID: C69770