Jobbet Examensarbete, Klimatförändringars påverkan på elproduktion och -förbrukning har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE
sökresultat

Examensarbete, Klimatförändringars påverkan på elproduktion och -förbrukning publicerad av Svenska Kraftnät

Full-Time
Sundbyberg

Arbetsbeskrivning

Svenska kraftnät (Svk) är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el.

Enheten Data och Modeller möjliggör för Systemdivisionen inom Svk att bli datadriven. På enheten arbetar bland annat data scientists med egenutvecklade modeller och prognosverktyg. Huvudsakligt programmeringsspråk är Python.

Bakgrund
Kraftsystemet genomgår och förväntas genomgå stora förändringar vad gäller produktionsmix och elanvändning (last); vindkraften byggs ut i snabb takt, kärnkraftverk läggs ned och lasten förväntas öka betydligt beroende på t.ex. högre andel elbilar och elektrifiering av industri. Dessa förändringar innebär utmaningar för Svk och omfattande analyser krävs för att på bästa sätt hantera ett system med större andel icke planerbar produktion.

För studier av framtidens kraftsystem behövs långa tidsserier av last och väderberoende produktion såsom vindkraft. För detta ändamål används ofta så kallade återanalyser av de senaste årtiondenas väder. Metodiken är vanligtvis att man:

1) tränar modeller baserat på senaste årens mätningar och historiskt väderdata
2) gör scenarier, t.ex. placering och teknik för framtidens vindkraft och ökning av elbehovet
3) kör modellerna med återanalysdata och scenarier som input för att som resultat få långa tidsserier av last, vindproduktion etc. för vidare analys

Uppdraget
Problemet med metodiken som beskrivs ovan, speciellt om man tittar långt in i framtiden, är att framtidens klimat kommer att skilja sig från gårdagens. Exempelvis kan temperaturen 2050 vara betydligt högre än för de senaste årtiondena och vindmönstren eventuellt förändras.

Exjobbets mål är att utveckla en metod för att ta hänsyn till eller korrigera för detta, förslagsvis med hjälp av tidsserier från globala klimatmodeller (GCM) för framtida år. Eftersom GCM ofta har lägre upplösning än återanalyser kan man tänka sig att kombinera dessa för bästa resultat. Mer konkret är målen med exjobbet:

1) Studera hur stor skillnad det är mellan historiskt och framtida klimat enligt olika klimatscenarier samt vilken påverkan detta kan förväntas få för i första hand last och vindkraft i Sverige.
2) Utveckla metod och modell för att ta hänsyn till klimatförändringar.
3) Göra simuleringar för lämpliga scenarion för vindkraft och last.

Det kan noteras att Svenska kraftnät redan har modeller/prognossystem för att simulera last och vindkraft. Fokus kommer att vara på att vidareutveckla dessa för att hantera skillnaden mellan gårdagens och morgondagens klimat (inte att utveckla helt nya modeller).

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng. Arvode kommer att utbetalas efter fullföljt uppdrag: klart examensarbete som är inrapporterat och presenterat på både högskola och Svenska kraftnät.

Din profil/bakgrund
Vi tror att du utbildar dig till civilingenjör eller meteorolog och har

• Goda kunskaper i matematik/statistik
• Goda kunskaper i programmering (gärna Python)
• Mycket god analytisk förmåga
• Intresse av modellering samt av framtidens kraftsystem
Kunskaper om meteorologi och/eller kraftsystemet är meriterande. Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Jon Olauson, tel. 010-475 88 42.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober 2020, planerad start för examensarbetet är januari 2021.

Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Referens

1289_GS_Svenskakraftnät

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till