Jobbet Enhetschef till avdelningen för Ordinärt boende, Korttidsenheten, BUMS och nattsjuksköterskorna har sparats.

Fortsätt

Redo att ansöka?

Vänligen bekräfta din mailadress för att starta din ansökan.
För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Jobb sparad

Ange din e-postadress för att spara det här jobbet

Du sparar detta jobb som:

SE
sökresultat

Enhetschef till avdelningen för Ordinärt boende, Korttidsenheten, BUMS och nattsjuksköterskorna publicerad av Malmö Stad

Full-Time
Malmö

ArbetsbeskrivningOm Arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Välkommen till oss på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för Ordinärt boende. Här ansvarar vi för insatser som utförs i brukarnas ordinära boende dygnets alla timmar, samt för den kommungemensamma korttidsverksamheten. Huvudfokus för avdelningens verksamheter är att bedriva vård och omsorg med kvalitet, och därigenom skapa trygghet för våra brukare och deras anhöriga.

Avdelningen för ordinärt boende är ständigt under förändring och utveckling utifrån de ändrade behoven hos medborgarna. Vi vill bedriva en hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård av god kvalitet som bygger på respekt för den enskilde och tillit till de som utför den.

I avdelningen arbetar vi med utvecklingen av det tvärprofessionella arbetssättet samt utgår från konceptet Malmömodellen för kontinuitet för hemtjänsten i Malmö. Detta för att kunna möta framtida utmaningar med förväntat ökat behov av hjälp och stöd hos medborgarna samt ett annat sätt att arbeta kopplat till den pågående omställningen till en god och nära vård.Arbetsuppgifter

Till avdelningen och för den kommungemensamma korttidsverksamheten söker vi nu en enhetschef. Som enhetschef leder du, genom enhetens sektionschefer och dess medarbetare, det löpande operativa och strategiska arbetet. Du har det samlade ansvaret för budget, ekonomi, planera och leda samtliga processer i avdelningen kopplat till enhetens uppdrag inom sakområdet. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom kvalitets- och utvecklingsarbete och ledarskap är en del av din spetskunskap. Uppdraget bygger på ett mångfacetterat och utvecklande chefsuppdrag. Du agerar utifrån en helhetsbild av enhetens många verksamheter och dess utveckling och behov. Genom flertalet interna och externa kontaktytor skapar du en god kunskap och förmåga att representera Korttidsverksamheten i olika forum. Du säkerställer enhetens måluppfyllnad och måluppföljning gentemot Malmö stad och Region Skåne samt de gränsöverskridande ansvarsområdena.

Uppdraget som enhetschef innebär att du i samverkan med avdelningschef, din enhet och ett samarbete med övriga enheter utvecklar arbetsformer och processer för professionell verksamhetsledning baserad på tydliga roller i styrkedjan i ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.

En central del i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din enhet förväntas bidra till att avdelningen ligger i framkant när det gäller att skapa goda förutsättningar för en verksamhet med stor relevans för malmöbor i behov av vård och omsorg. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen.Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, Leg fysioterapeut/sjukgymnast eller annan högskoleutbildning inom Hälsa-och sjukvård som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mångårig chefserfarenhet, är skicklig att leda genom chefer och är en engagerad ledare. En förutsättning för att lyckas i uppdraget är en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Att du sedan tidigare har erfarenhet av att leda organisationer som driver komplexa projekt och processer tror vi är en förutsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid din erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring. Tidigare erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är ett krav. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och medarbetare.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet inom hälsa vård och omsorg. Du kommer att få arbeta strategiskt och långsiktigt men också bidra till att förvaltningen är en modern och attraktiv organisation med gott medarbetarskap och ledarskap. Hos oss får du möjlighet att göra avtryck och vara med och forma det framtida Malmö!

Välkommen med din ansökan!Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. 

Referens

20202191

Skriv in din e-postadress så skickar vi dig liknande jobb som detta.

Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till