Skapa en jobbvarning

Ange din e-postadress nedan för att spara den här sökningen och få jobbrekommendationer för liknande tjänster.
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Du är redan registrerad till den här jobbnotifikationen.
SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?

Controller till Tumba jobb i Stockholm på Randstad AB

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

List of Jobs

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Controller till Tumba på Randstad AB

Controller till Tumba

Randstad AB Stockholm, Stockholms län Deltid


arbetsbeskrivning.

I denna roll ansvarar du för den ekonomiska uppföljningen och analysen samt support av och till den aktuella lokala BU-organisationen och deras verksamhet. Stödjer verksamhetsansvariga och ekonomichefen i ekonomiska och finansiella ärenden. Samt driver förbättringsarbete för dina områden.


ansvarsområde.

• Planera, samordna och driva forecast arbetet för dina enheter/ BU-organisationen
- försäljningsvolymer (orderingång, fakturering GM, orderstock och KSV)
- omkostnadsbudgetar
- investeringsbudget
- Tim budet för E&S
- FTE
- balansbudget
- finansieringsbudgetar (nycklar och intern handel)
- stödja lokala chefer i sitt forecast arbete  
- stödja verksamhetsansvarig i dennes dragningar lokalt
- ansvara för presentationsunderlag
- Stötta och säkra rätt Timprisberäkning för kommande år

• Månadsbokslut
- uppföljning av utfall mot forecast 
- underlag för bokning av upplupna kostnader
- genomgång av balansposter
- uppföljning, dokumentation och bokning av reserver
- analys av bokslut med tolkning till organisationen
- bokslutspaket med kommentarer till organisationen
- ansvara för granskning av siffror i rapporten (verksamhetschef ansvarar för siffrorna)

• Projektuppföljning av försäljningsprojekt, avvikelser (kronor och tid) i positiv och negativ bemärkelse
- dokumenterade projektgenomgångar med projektledare och orderberedare
- analysera, flagga för administrativa och finansiella risker
- förbättra administrativa processer och rutiner runt kund projekten 
- säkerställa (ej överta ansvaret) den kommersiella och administrativa kvalitén på kundorder.

• Kontroll och säkerställande av en korrekt redovisning för enheten /enheterna
- speglar ett korrekt resultat till den operativa verksamheten
- följer skattelagarna
- följer bokföringslagen (BFL)

• Kostnads och intäktskontroll
- ”ifrågasättande” av kostnader, utgifter, kalkyler och intäkter (för låga).
- ”ifrågasättande” av aktiviteter och det mervärde dessa skapar

• Följa upp diverse nycklar mål m.m. vid sidan av kronor.
• Uppföljning och uppdatering av den ekonomiska strukturen till den operativa strukturen och omvänt
• Investeringsuppföljning: följa upp nivåer, göra efterkalkyler m.m.
• Behjälplig i uppföljning av antal huvuden och tjänster
• Behjälplig i utredningar  
• Länk mellan ekonomi avdelningen och BU-organisationen
• Göra diverse ekonomiska utredningar och kalkyler
• Aktivt bidraga till att utveckla verksamheten inom BU-organisationen och ekonomifunktionenarbetstider.

Heltid. Start mitten av augusti till mitten av februari 2022.


kvalifikationer.

Minst 5 års erfarenhet av liknande arbete.


ansökan.

Välkommen in med din ansökan redan idag, rollen ska tillsättas omgående.
För mer information om rollen, vänligen kontakta min kollega [ Email address blocked ]
 
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?

Job ID: 201352115