Skapa en jobbvarning

Ange din e-postadress nedan för att spara den här sökningen och få jobbrekommendationer för liknande tjänster.
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till
Du är redan registrerad till den här jobbnotifikationen.
SE
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
Vad vill du jobba med?

Chefsjuksköterska till Södersjukhuset jobb i Stockholm på Poolia

Skapa jobbmail

Få liknade jobb skickade direkt till din e-post

Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?
Chefsjuksköterska till Södersjukhuset på Poolia

Chefsjuksköterska till Södersjukhuset

Poolia Stockholm, Stockholms län Heltid

Är du en framgångsrik ledare som är redo att ta dig an ett uppdrag med stort inflytande över hela verksamheten på ett av Sveriges största akutsjukhus?

Vi söker nu en chefsjuksköterska till Södersjukhuset som vill vara med och stödja utvecklingen mot kunskapsstyrning och personcentrerad vård med omvårdnadsfrågor i fokus.

Välkommen att utveckla vården i en prestigelös miljö på Södersjukhuset - hela livets sjukhus!

Om tjänsten
Uppdraget som chefsjuksköterska är en ny roll på sjukhuset och utgör en sammanhållande länk till sjukhusledningen genom de nätverk och linjestruktur som Södersjukhuset har skapat för att bidra till organisationens styrning, ledning och samverkan.

Chefsjuksköterskans uppdrag omfattar övergripande ansvar för att utveckla patientsäkerhet och kvalitet samt hålla ihop den struktur som finns inom vårdprofessionerna tillsammans med chefläkarna. Uppdraget omfattar omvårdnad, vårdhygien, etik, personcentrerad vård och jämlik vård. Du har chefsansvar för chefläkarsekretariatet som idag består av 8-10 medarbetare.

Som chefsjuksköterska ingår du i sjukhusets ledningsgrupp och bidrar bland annat med kompetens och perspektiv inom omvårdnad och hälsoprofessioner. Rollen har mandat i frågor som rör omvårdnad och hälsoprofessioner och har en ledande roll i arbetet med vårdkvalitet och patientsäkerhet.

För att nå framgång strävar du efter både patientens och sjukhusets bästa. Internt samarbetar du främst med ledningsgruppen, chefläkarna, kvalitetsavdelning och verksamhetschefer.
Framtidens vårduppdrag ställer ökade krav på patientprocessorientering, gemensamma arbetssätt och ständiga förbättringar.


Vem är du?
Vi söker dig med flera års chefserfarenhet och ett starkt intresse för ledarskap samt erfarenhet och intresse av att driva förbättrings- och utvecklingsarbeten. Som chefsjuksköterska på Södersjukhuset ser vi att du haft tyngre chefsbefattningar t.ex. som vårdchef gärna på ett större sjukhus. Vidare har du en bakgrund som sjuksköterska med erfarenhet av arbete i sjukhusverksamhet. Vi ser gärna att du har intresse för undervisning och forskning och det är meriterande om du är disputerad.

Du kommer vara del av ledningsgruppen för Södersjukhuset och därmed ha inflytande och påverkan i viktiga ledningsfrågor och i frågor av betydelse för verksamhetens mål och inriktning.

Du ska ha erfarenhet av ledning och styrning i komplexa organisationer i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete och systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. Vidare ska du ha erfarenhet av arbete tillsammans med patient och närstående och arbeta för att främja patientinflytande. Kunskap om arbete med patientprocesser, verksamhets- och kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård samt kunskap om säker vård och arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda såväl interprofessionella som interdisciplinära team.

Som person är det viktigt att du är kommunikativ, lyhörd och har förmåga att skapa dialog. Ytterligare har du hög integritet, god samarbetsförmåga och är drivande i att lyfta olika dimensioner kring vård- och omsorgsfrågor.

Södersjukhuset efterfrågar ledare som företräder Södersjukhusets vision, värderingar och mål och att man i sitt arbete aktivt agerar och tar ansvar för att skapa strategier och handlingsplaner för att uppnå goda resultat inom sitt ansvarsområde. Det är av stor vikt att man i rollen är både synlig och tydlig i kommunikationen samt att man har förmågan att samverka och skapa goda relationer såväl internt som externt. I detta ingår att bidra med kreativa idéer och att våga tänka i nya banor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om verksamheten
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Södersjukhusets mission är att vara Sveriges ledande akutsjukhus.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Rekommenderade jobb

Chefsjuksköterska till Södersjukhuset
Poolia Stockholm Heltid
Verksamhetschef till Onkologiska kliniken - Södersjukhuset
Poolia Stockholm Heltidsanställd
Avdelningschef till Rättspsykiatrin i Kristinehamn
Poolia Kristinehamn Heltidsanställd
Tryck ansök nu!
Är du den perfekta kandidaten för detta jobb?

Job ID: 60429