You're about to apply to 0 jobs

Du kommer att få uppdateringar via e-post för dessa jobb efter att du har skickat in din ansökan.
Avbryt

Översikt

Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari 2008. Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

Vi är cirka 500 000 medlemmar, varav 45 000 förtroendevalda i över 65 000 företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

Större och närmare
Nya tider kräver nya fack. Unionen är svaret på att arbetslivet förändras och därmed våra möjligheter att vara med och påverka. När gränsen mellan industri- och tjänstesektorn blir allt mer otydlig har vi valt att sudda ut den helt för medlemmarna.

Med resurserna samlade blir stödet och servicen till medlemmar och förtroendevalda ännu bättre. Vi får mer inflytande både i förhandlingarna om löner och villkor på jobbet och i samhällsdebatten. Eftersom Unionen inte är bundet till något politiskt parti, kan vi alltid driva på för en politik som oavsett färg innebär ett bättre arbetsliv för medlemmarna.

Förbundet med profil
Unionens medlemmar arbetar i en lång rad branscher, har vitt skilda yrken/utbildningar och har olika intressen beroende på var i arbetslivet, och livet, de befinner sig i. Därför varierar behoven och förväntningarna på Unionen.

Det har vi tagit fasta på genom att erbjuda en möjlighet att välja en egen profil på medlemskapet utifrån yrke/utbildning, bransch och intresseområden. Till exempel kan en ekonom i it-branschen, intresserad av arbetsmiljöfrågor, genom profilvalet få ett mer personligt medlemskap med anpassat innehåll och nya vägar för sitt engagemang.

Samarbetar med andra
Unionen tillhör TCO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK och en rad internationella organisationer

Organisation

Unionen är medlemmarna och medlemmarna är Unionen. Vi är en medlemsdriven organisation där alla ska ha möjlighet att påverka och utveckla Unionen som fackförbund.

Unionen är medlemmarna
Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Medlemmarna i klubbarna väljer sin styrelse eller ett arbetsplatsombud. Medlemmarna utser också sina representanter till någon av Unionens 19 regionråd. Representanter för samverkansgrupper kan delta i regionrådens möten. Regionrådet väljer i sin tur en regionstyrelse, representanter till Unionens kongress och till förbundsrådet.

Kongressen
Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. 260 ombud träff as vart fjärde år och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver. Grunden är motioner från medlemmar, regioner och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse. Varje år utom kongressår träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna.

Regioner
Unionen är uppbyggd av 19 regioner, från Unionen Norrbotten till Unionen Sydväst, alla med egna styrelser. I varje region finns ett eller flera kontor. Det betyder att vi är nära och lätta att nå om medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser i regionen behöver stöd i de fackliga vardagsfrågorna med förhandling, rådgivning och utbildning.

Unionens ledning
Unionens förbundsstyrelse leder förbundets verksamhet mellan kongresserna och har 13 ledamöter, valda på kongressen.

Förbundskontor
Styrelsen har till sin hjälp ett förbundskontor med anställda experter inom många områden: förhandling, rådgivning, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation, administration med mera. Förbundskontoret ligger på Olof Palmes gata i Stockholm.

Motionera när som helst
Alla medlemmar i Unionen kan lämna förslag, motionera till sin klubb, regionrådet, förbundsrådet och kongressen. Dessutom kan medlemmarna när som helst motionera till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen och få ett svar inom tre månader.