You're about to apply to 0 jobs

Du kommer att få uppdateringar via e-post för dessa jobb efter att du har skickat in din ansökan.
Avbryt

Rekrytering och konsulter...

...inom ekonomi, bank och finans.

SJR har arbetat genom räntekriser, regeringsskiften, EU-inträde,
internetsamhällets utveckling och dotcomdöd. I alla olika tider och konjunkturer på arbetsmarknaden har vi rekryterat inom ekonomi, bank och finans. Vi har blivit vid vår läst, och vi vet vad vi gör!

1993

 • Lagligt att bedriva privat arbetsförmedling
 • Sveriges Radio P4 startas
 • Det första tåget passerar Eurotunneln under Engelska kanalen
 • Televerket blir Telia

SJR-koncernen

OGUNSEN
Search, selection och interim management till
chefsbefattningar och tyngre specialisttjänster.

SJR
Konsult- och rekryteringsverksamhet inom ekonomi,
bank & finans.

SW
Konsult- och rekryteringsverksamhet inom ekonomi,
kundservice, administration, IT och teknik.
Bokningssystem för studenter.

Kontakta oss

Kunsultverksamheten
 • SJR har mer än 200 konsulter
 • SJR hyr idag ut ca 25 % chefer, 65 % specialister och 10 % assistenter
 • Många av SJR:s konsulter anställs hos kund
 • SJR samarbetar även med ett nätverk av associerade underkonsulter

Rekryteringsverksamheten
 • SJR rekryterar en ny chef eller specialist om dagen
 • SJR rekryterar idag 35 % chefer, 50 % specialister
  och 15 % assistenter

Kunder
 • 450 kunder
 • Hög återköpsfrekvens, 93 %
Se alla jobb