You're about to apply to 0 jobs

Du kommer att få uppdateringar via e-post för dessa jobb efter att du har skickat in din ansökan.
Avbryt

Översikt

SEB är en nordeuropeisk finanskoncern för företagskunder, institutioner och privatpersoner. Verksamheten inkluderar främst banktjänster, men SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse. SEB betjänar 400 000 företagskunder och institutioner samt mer än fem miljoner privatkunder.

SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och Ukraina samt strategisk närvaro i ytterligare tio länder genom sitt internationella nätverk.

Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 medarbetare finns utanför Sverige.

Vår vision
SEB:s vision är att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner.

Vår mission
SEB:s mission är att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel.

Vårt mål
SEB:s mål är att vara den ledande nordiska banken med starkt fokus på storföretagsmarknaden och kapitalförvaltning.

Player for use on Company Profiles

Att jobba på SEB

SEB har en stark tradition av långa relationer, till både kunder och anställda. Och vi arbetar för att bidra till samhällets utveckling. Ett engagemang som börjar på hemmaplan, med medarbetare som trivs och mår bra.

Vi månar om att rekrytera öppna och ödmjuka människor. Våra medarbetare ska alltid ha möjlighet att utvecklas. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö som är varierande, trygg och ger utrymme för eget ansvar. SEB har också en plan för att spara på resurser och bidra till en bättre miljö. Konkreta riktlinjer finner du i våra policys.

I Karriärbarometern 2008 utnämndes SEB till Sveriges sjätte mest attraktiva arbetsgivare bland unga yrkesverksamma ekonomer och bland bankerna är SEB mest attraktiv.

På SEB erbjuder vi våra anställda bland annat:

Intern vidareutbildning
Vi vill att våra medarbetare ska inspireras, utvecklas och få den kompetens som behövs för att möta nya utmaningar och nya kundbehov.

Möjlighet att arbeta utomlands
Ungefär 60 procent av våra 21 000 anställda fanns under 2008 på olika kontor och dotterbolag utanför Sverige. SEB är en nordeuropeisk bank med dotterbolag i Tyskland, Baltikum, Ukraina, Polen, Norden, Storbrittanien, Luxemburg, Schweiz och Spanien. I New York, Moskva, São Paulo, Singapore, New Delhi och Shanghai finns permanenta representantkontor. Beroende på hur den globala ekonomin ser ut och var våra större kunder finns, har vi även kontor på andra platser.

Lön och belöning
Vi utgår från individen när det gäller lön och belöning. Lönesättningen är individuell och vi har skapat möjligheter för våra medarbetare att vid olika lägen i livet utnyttja olika typer av förmåner.

Utveckling inom koncernen
Inom SEB finns många vägar för den som vill utveckla sin kompetens och lära känna andra länder. Det är din egen ambition som styr var du hamnar och vad nästa steg blir.


Culture

Att SEB är en av Sveriges största finanskoncerner vet de flesta. Att vi också är ett av de ledande IT-företagen med många av landets bästa IT-specialister är det inte lika många som känner till.

Eftersom högteknologisk IT och stabila datasystem är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder moderna bank- och försäkringstjänster, så vill vi nu ta tillfället i akt och berätta lite mer om oss och det arbete vi gör.

Dygnet runt pågår arbetet inom SEB med att utveckla och upprätthålla en hög IT-kvalitet. När vi beräknar räntan på ditt lönekonto, avkastningen på din kapitalförsäkring eller ger dig tillgång till internetbanken, så är det våra duktiga IT-specialister som skapar förutsättningarna.

I SEB arbetar idag cirka 2 000 människor med IT-relaterade uppgifter, allt från utveckling och RUP till förvaltning. Vi är en internationell organisation med tyngdpunkter i Stockholm, Frankfurt och Riga, men våra medarbetare finns på betydligt fler platser runt om i världen, från Singapore till New York.

Under de närmaste åren kommer vi att arbeta för att SEB:s IT-system ska motsvara de höga mål som vi satt upp – att vara det ledande finansföretaget på våra marknader med de mest nöjda kunderna och den högsta lönsamheten. Här fyller IT en mycket viktig funktion, eftersom våra kunder möter SEB:s IT-system vid nästan varje möte med oss, antingen det är bankomatuttag, besök på kontoret eller vid ett telefonsamtal. Dessutom spelar kostnadseffektiva och välstrukturerade processer en mycket viktig roll för att kunna växa med bibehållen lönsamhet.

Vi hoppas att vi lyckats väcka ditt intresse för SEB som IT-bolag.