Södra

Södra- Lediga jobbSödra visar vägen –


från frö till färdig produkt


  

Södra etablerades redan 1938 och har sedan dess i flera avseenden visat vägen för framtidens skogsbruk och skogsindustri. Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar, har en ledande marknadsposition och är en viktig samhällsaktör.

 

     
Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet, vilket betyder råd och stöd för såväl ett ansvarsfullt skogsbruk som för marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Verksamheten utgår från skogen och den ständigt växande, förnybara och återvinningsbara råvaran.
  

  

I hela kedjan från leverans till färdig produkt finns miljömedvetenhet, och leveranssäkerheten via Södras många produktionsanläggningar är hög. Södrakoncernen har cirka 3 600 medarbetare och deras engagemang är avgörande för företagets framgång och framtid. Södra erbjuder arbete och utveckling både i en koncern som ser en växande efterfrågan från främst den globala marknaden och i en bransch som arbetar med förnybar råvara som insats för ett framtida biobaserat samhälle.

Jobb på Södra

Se alla jobb