You're about to apply to 0 jobs

Du kommer att få uppdateringar via e-post för dessa jobb efter att du har skickat in din ansökan.
Avbryt

Översikt

reperio [rε´pεrɪo]; att finna, upptäcka, hitta

Reperio Search är ett rekryteringsföretag som kan hjälpa till med helhetslösningar inom rekrytering med fokus på headhunting. Vi hjälper våra uppdragsgivare att identifiera, attrahera och rekrytera nyckelpersoner. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar: kvalitet, kommunikation och långsiktighet. Beroende av inom vilket område våra uppdragsgivare ska rekrytera så har vi seniora rekryteringskonsulter med kompetens inom olika branscher.

Reperio Search utgörs av drivna individer med ett genuint engagemang för headhunting, näringslivet, företagsamhet och tillväxt. Medarbetarna engagerar sig för sina uppdragsgivare och brinner för deras framgång. Reperio Search konsulter är också genuint intresserade av människor och är väldigt måna om att individer som kontaktas känner sig trygga, bekväma och väl bemötta under pågående och efter avslutad headhuntingprocess.

Sedan starten har Reperio Search genomfört många spännande uppdrag inom olika branscher runt om i Sverige.