Palm & Partners Bemanning

Palm & Partners Bemanning- Lediga jobb

Översikt

Palm & Partners Bemanning AB är en modern och marknadsnära leverantör av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi förser marknaden med kvalificerade konsulter på alla nivåer inom både kollektiv- och tjänstemannasegmentet .

Erfarna medarbetare inom affärsområde bemanning och rekrytering arbetar löpande med rekrytering, långa och korta konsultuppdrag, hyrrekryteringar samt entreprenader. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar för dig som vill ta nästa steg i din karriär, eller dig som behöver förstärka din organisation med kvalificerad personal.

På Palm & Partners Bemanning AB inspirerar vi människor i företag och organisationer till att ta nya steg i sin utveckling.

VD
Johnny Gunnarsson

Om oss

Vi tillför, omplacerar och utvecklar kompetens.
Förändringsarbete i en större organisation kräver oftast externa insatser för att kunna genomföras effektivt, objektivt och dessutom till en rimlig kostnad. Som en följd av förändringsarbete kan det behövas nyrekrytering av nyckelpersoner, ledarutveckling och insatser för att ge övertalig personal nya karriärmöjligheter.

Coaching är det gemensamma i våra affärsområden. För oss är coaching ett förhållnings- och arbetssätt som innebär att stödja utveckling med resultatfokus. Ett "coachande" förhållningssätt i våra utvecklingsinsatser leder till ökat engagemang, höjd kompetens och ökad lönsamhet.

Kompetens och självförtroende skapar framgång.
Den viktigaste resursen inom företag och organisationer är odiskutabelt människan. Genom att utveckla individens kompetens och självförtroende, utvecklas också den verksamhet individen lever och fungerar inom. Strategisk kompetensförsörjning blir därför en av de viktigaste konkurrensfördelarna i framtida företag och organisationer.

Förändring kräver helhetssyn och handlingskraft.
Idag är förändringstakten hög. Det krävs mer än någonsin av personer inom organisationen att kunna förutse förändringar och möta dessa rent organisatoriskt. Oavsett om utvecklingen innebär expansion eller rationalisering så handlar det om att snabbt få människor att fungera i nya roller för att inte tappa tempo. I en sådan process kan vi bidra genom att både skapa förutsättningar för ett smidigt förändringsarbete och att utveckla de individer som påverkas i processen.

Kontakta oss

Personal kontakt
Martin Andersson
0739-600338 alt 040-6314913
martin.andersson@palmpartners.se

Kundkontakt
Anders Pålsson
0702-198700 alt 040-6314921
anders.palsson@palmpartner.se

VD
Johnny Gunnarsson
0702-497196 alt 040-6314910
johnny.gunnarsson@palmpartners.se

Kultur

Vision & Värderingar Vår vision är att fler människor i företag och organisationer ser förändringar som en möjlighet till utveckling. Vi tror på människans vilja och förmåga att utvecklas och därmed bidra till att skapa mervärde, tillväxt och ökad lönsamhet. Vårt syfte är att inspirera människor i företag och organisationer till att ta nya steg i sin utveckling. En utveckling som leder till mening, glädje och ekonomisk framgång. Vår utgångspunkt är ett affärsorienterat synsätt med en grundfilosofi att det är människor tillsammans som skapar resultat. För oss ligger det ingen motsättning i att vara affärsorienterade och samtidigt ha omsorg om den enskilda människan i organisationen. För att lyckas med våra uppdrag arbetar vi strukturerat och processinriktat med beprövad metodik och erfarna medarbetare. Vi tillför våra erfarenheter och hittar tillsammans med dig en strategi som tar er vidare mot nya mål och utmaningar.